Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld.
Ze helpt u om midden in deze wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding.
De Antroposofische Vereniging is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.

Op de website van de Antroposofische Vereniging willen wij u zo volledig mogelijk informeren over de vereniging, de diverse ledenactiviteiten, de Hogeschool en bibliotheek.

Dag van de Hogeschool voor Geesteswetenschap op 8 april

De Dag van de Hogeschool is dit jaar in Zeist,voor iedereen die interesse heeft. We laten ons inspireren door het thema: De mens tussen onder- en bovennatuur.

Conferentie antroposofische meditatie

Openbare internationale conferentie van 7 tot 9 juli over methoden en fundamenten van antroposofische meditatie aan het Goetheanum in Zwitserland.

Evenementen

 • Een plek waar ge-heel-d kan worden 29 mrt 2017

  Viering van het 28-jarig bestaan van Therapeuticum Mercuur in Eindhoven met een lezing door Christine Gruwez, ‘Behoefte aan een plek waar ge-heel-d kan worden’. Oftewel: Nood aan de man. Omlijsting door het Mercuurkoor, bijgestaan door Joop Albracht.

  Nood aan troost en geborgenheid groeit naarmate de wereld steeds minder zekerheid lijkt te bieden. Wat ons kan helen is het bewust kunnen dragen van iedere vorm van onzekerheid. Niet in, maar uit deze onzekerheid is geheeld worden weer mogelijk. Dit kunnen we vertalen naar de grote nood-zaak van antroposofische gezondheidszorg.

  Woensdag 29 maart, 20.00-22.00 uur, Novaliscollege, Sterrenlaan 16, Eindhoven. Kosten € 5, inclusief koffie/thee. Info bij Henk Verboom; henkwillemverboom@gmail.com, (06) 1505 4471. www.mercuur.praktijkinfo.nl

 • De kracht van de kinderbespreking in Eindhoven 30 mrt 2017

  Landelijke bijeenkomst voor vrijeschoolpedagogen uit Nederland en België

  De kracht van de kinderbespreking

  met Christof Wiechert

  Let op: u kunt kiezen uit twee data op twee verschillende locaties
  30 maart 2017: Vrije Basisschool De Regenboog Eindhoven
  6 april 2017: Basisschool De Ridderslag Gouda

  Ook dit jaar nodigt de Pedagogische Sectie van de Antroposofische Vereniging alle vrijeschool-leerkrachten uit Nederland en België uit voor een landelijke pedagogische vergadering. Ook mensen uit peuteropvang en naschoolse opvang zijn natuurlijk welkom!

  Het thema

  Rudolf Steiner noemde destijds de pedagogische vergadering het hart van de vrijeschool. In die bijeenkomsten kan samen komen wat wij als leraren in de klassen doen: door verdieping en uitwisseling op pedagogisch, didactisch en menskundig gebied versterken we onszelf en elkaar in ons beroep. Uiteraard speelt daar het bespreken van de kinderen, die in ons werk centraal staan een belangrijke rol. Steiner noemde de kinderbespreking ook wel de ziel van de school. Juist daar kunnen menskundige, pedagogische en didactische aspecten samenkomen.

  Toch blijkt in de praktijk de kinderbespreking niet altijd even vanzelfsprekend of eenvoudig te zijn. Christof Wiechert, jarenlang leerkracht in de Vrije School Den Haag, en sinds 1999 werkzaam in het internationale werkveld, heeft veel ervaringen daarmee opgedaan. Met Ate Koopmans zette hij begin jaren ’90 de cursus “De kunst van de kinderbespreking” op. In vele landen werkte hij met colleges aan dit thema. Christof  zal met ons een kinderbespreking doen en daarbij handreikingen en tips geven hoe deze vorm te geven in de school. We hopen velen van u op deze dagen te begroeten!

  Met vriendelijke groet,
  Annemiek Geertsma, Frans Lutters en Lot Hooghiemstra,
  coördinatoren van de Pedagogische Sectie van de Antroposofische Vereniging

  Bekijk evenement

 • Jaarvergadering 2017 Iona Stichting 31 mrt 2017

  De jaarvergadering 2017 van de Iona Stichting heeft als thema: Wakker blijven voor wat er toe doet.

  Het jaarverslag zal worden besproken en de activiteiten van 2017 zullen van toelichting worden voorzien.

  Aanmelden via het formulier op de website van de Iona Stichting.

  De jaarvergadering zal op vrijdag 31 maart plaatsvinden in De Burcht van Berlage (niet De Beurs!) in Amsterdam van 14.00 tot 17.30 uur.

   

 • Zon en maan in de Paastijd 31 mrt 2017

  De maan spiegelt het zonlicht op milde wijze. Elk voorjaar trekken de sikkels van de wassende maan de aandacht; de avondhemel geeft een beeld van het nieuwe groeiseizoen. Het sterven en de verrijzenis van Christus gebeurden op tijden waarop de lentezon en de maan in ‘sprekende’ verhoudingen tot elkaar stonden. In de bijeenkomst op vrijdagavond en zaterdagochtend maken we ons meer vertrouwd met het samenspel van zon en maan in de eerste lentemaand en beluisteren we de hemeltaal van Pasen.

  Liesbeth Bisterbosch (hemelkunde), José Vlaar (euritmie)

  Vrijdag 31 maart, 19.30-22.00 uur, zaterdag 1 april, 10.00-12.30 uur, de Tuinzaal van de Johanneskerk, Badhuisweg 27 te Zutphen. Kosten € 25. Info en opgave vóór 24 maart: ennairam8@hetnet.nl.

 • Logos, de betekenis van het Woord 01 apr 2017

  Op zaterdag 1 april, van 9.45-16.00 uur, zal de halfjaarlijkse themadag ‘religieuze oriëntatie’ weer worden gehouden in het gebouw van de Stichtse Vrije School in Zeist.

  Het gesproken woord gebruiken we dagelijks in de vrijeschool en heilpedagogie. Het neemt een centrale plaats in. Het woord wekt een dieper begrip en beleven bij de toehoorder. Wat is de geheimzinnige kracht die hierin leeft en hoe kunnen we hem levend houden als bron voor opvoedkunst en genezende werkzaamheid?

  Programma
  9.45 uur       Offerhandeling
  10.05 uur     Koffie
  10.20 uur     Welkom, toelichting op het programma
  10.25 uur     Christine Hebert: Het ontstaan en de ontwikkeling van het Logos-begrip.
  11.25 uur     Gespreksgroepen, eerste sessie
  12.30 uur     Lunchpauze
  13.30 uur     Gespreksgroepen, tweede sessie
  14.20 uur     Theepauze
  14.45 uur     Frans Lutters: De Logos als het levende woord in onderwijs en sociaal therapie
  16.00 uur     Afsluiting

  De kosten bedragen € 42,50 incl. lunch, koffie en thee, over te maken op NL 16 INGB 0665617224 ovv themadag 1 april 2017. Bij afzegging van deelname tot 19 maart zal het volledige bedrag geretourneerd worden; daarna zal € 20,- ingehouden worden voor organisatie- en kosten catering.

  Inlichtingen: Marianne de Jong 030-6945023; Heleen Steinbuch 06-42082382.

  Aanmelding per e-mail: themadag.ro@gmail.com of 06-42082382 (Heleen Steinbuch)

 • De kracht van de kinderbespreking in Gouda 06 apr 2017

  Landelijke bijeenkomst voor vrijeschoolpedagogen uit Nederland en België

  De kracht van de kinderbespreking

  met Christof Wiechert

  Let op: u kunt kiezen uit twee data op twee verschillende locaties
  30 maart 2017: Vrije Basisschool De Regenboog Eindhoven
  6 april 2017: Basisschool De Ridderslag Gouda

  Ook dit jaar nodigt de Pedagogische Sectie van de Antroposofische Vereniging alle vrijeschool-leerkrachten uit Nederland en België uit voor een landelijke pedagogische vergadering. Ook mensen uit peuteropvang en naschoolse opvang zijn natuurlijk welkom!

  Het thema

  Rudolf Steiner noemde destijds de pedagogische vergadering het hart van de vrijeschool. In die bijeenkomsten kan samen komen wat wij als leraren in de klassen doen: door verdieping en uitwisseling op pedagogisch, didactisch en menskundig gebied versterken we onszelf en elkaar in ons beroep. Uiteraard speelt daar het bespreken van de kinderen, die in ons werk centraal staan een belangrijke rol. Steiner noemde de kinderbespreking ook wel de ziel van de school. Juist daar kunnen menskundige, pedagogische en didactische aspecten samenkomen.

  Toch blijkt in de praktijk de kinderbespreking niet altijd even vanzelfsprekend of eenvoudig te zijn. Christof Wiechert, jarenlang leerkracht in de Vrije School Den Haag, en sinds 1999 werkzaam in het internationale werkveld, heeft veel ervaringen daarmee opgedaan. Met Ate Koopmans zette hij begin jaren ’90 de cursus “De kunst van de kinderbespreking” op. In vele landen werkte hij met colleges aan dit thema. Christof  zal met ons een kinderbespreking doen en daarbij handreikingen en tips geven hoe deze vorm te geven in de school. We hopen velen van u op deze dagen te begroeten!

  Met vriendelijke groet,
  Annemiek Geertsma, Frans Lutters en Lot Hooghiemstra,
  coördinatoren van de Pedagogische Sectie van de Antroposofische Vereniging

  Bekijk evenement

Ledenactiviteiten

Informatie over de activiteiten georganiseerd door en voor leden, zoals vanuit de diverse ledengroepen, is te vinden op de website van Motief: de actuele landelijke evenementen en een overzicht van de lokale ledenbijeenkomsten door het gehele land.

 

Motief

cover-motief

Het ledenblad Motief is een uitgave van de AViN en verschijnt tien keer per jaar.

Bibliotheek

De bibliotheek van de AViN is vrij toegankelijk en is gevestigd aan de Riouwstraat 1 in Den Haag. Ze heeft een landelijke functie voor particulieren en bibliotheken.
In de publieksruimte staan boeken en tijdschriften opgesteld die u vrij kunt raadplegen en er is een studieruimte.

Hogeschool

De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is door Rudolf Steiner opgericht met als doel: het doen van onderzoek op geestelijk gebied, het stimuleren en coördineren van dat onderzoek, en het verzorgen van opleidingen in de verschillende werkgebieden. De Hogeschool is geheel ingebed in de vereniging.