Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld.
Ze helpt u om midden in deze wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding.
De Antroposofische Vereniging is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.

Op de website van de Antroposofische Vereniging willen wij u zo volledig mogelijk informeren over de vereniging, de diverse ledenactiviteiten, de Hogeschool en bibliotheek.

Studiedag Kiezel en kalk

Vierde studiedag rond stoffen en hun processen voor artsen, leraren, therapeuten, landbouwers, natuurwetenschappers en andere belangstellenden op 10 maart in Zeist.

Jaarvergadering AAG in het Goethenaum

Jaarvergadering en algemene ledenvergadering van de Algemene Antroposofische Vereniging in Dornach, Zwitserland, van 22 tot en met 25 maart.

Evenementen

 • Expositie ‘Schenken & Ontvangen’, schilderijen van Marianne Polhout 24 feb 2018

  Marianne Polhout genoot oorspronkelijk haar schilderopleiding bij de Siciliaan Giuseppe (Beppe) Assenza in Dornach van 1983-1987. Schilderde zij tot voor kort nog ‘lyrisch abstract’ in gemengde technieken, sinds 2016 is het accent verlegd naar figuratief stilleven in olieverf. Bekijk evenement

 • Soiree III 24 feb 2018

  Soiree III van de Jeugdsectie zal 24 februari plaatsvinden. Als elke keer zullen wij, geheel in de traditie van de oude soirees, samenkomen en kunst, interesse en goed eten met elkaar delen. Het thema van de avond is ditmaal “orgaandonatie”, een verhit onderwerp van deze tijd. Ook wij willen met elkaar kijken naar deze prangende vraag vanuit de overheid, en ons bezinnen op de spirituele achtergronden van dit vraagstuk. En organen, wat zijn dat eigenlijk?

  Ieder die graag inbreng voor een komende soiree aanlevert, of die zijn instrument wil laten klinken: wees meer dan welkom.

  Namens de Jeugdsectie, Faucon, Mirjam, Leo

 • De driegeleding van het sociale organisme als sleutel tot een betere wereld. Voordracht van Gerald Häfner 24 feb 2018

  Gerald Häfner houdt op zaterdag 24 februari 2018 een openbare voordracht in het Duits (vertaling naar Frans en Nederlands indien nodig voorzien). Deze vindt plaats om 20.00 uur in de Steinerschool, Volksstraat 40 te Antwerpen.

  Op zondag 25 februari (van 9.00 tot 13.00 uur) geeft hij een seminarie over dit onderwerp, met mogelijkheid tot gesprek, discussie en inbreng van eigen praktijkervaring. Zelfde adres. Deze voordracht en dit seminarie zijn georganiseerd door de Antroposofische Vereniging in België. Bekijk evenement

 • De driegeleding van het sociale organisme als sleutel tot een betere wereld. Seminarie met Gerald Häfner 25 feb 2018

  Gerald Häfner houdt op zaterdag 24 februari 2018 een openbare voordracht in het Duits (vertaling naar Frans en Nederlands indien nodig voorzien). Deze vindt plaats om 20.00 uur in de Steinerschool, Volksstraat 40 te Antwerpen.

  Op zondag 25 februari (van 9.00 tot 13.00 uur) geeft hij een seminarie over dit onderwerp, met mogelijkheid tot gesprek, discussie en inbreng van eigen praktijkervaring. Zelfde adres. Deze voordracht en dit seminarie zijn georganiseerd door de Antroposofische Vereniging in België. Bekijk evenement

 • YEP! Young Eurythmy Performance in het Vreedehuis 03 mrt 2018

  Modern euritmieproject door bevlogen jongeren Bekijk evenement

 • Lezing over het leven van Ita Wegman (1876-1943) 04 mrt 2018

  Op zondag 4 maart 2018 is het 75 jaar geleden dat Ita Wegman, arts en naaste medewerker van Rudolf Steiner, is gestorven.
  Uitgeverij Pentagon is verheugd bij die gelegenheid de biografie van Ita Wegman, geschreven door Ed Taylor, te kunnen presenteren. De auteur zal een feestelijke lezing houden over het fascinerende leven van Ita Wegman (1876-1943). U bent daarbij van harte uitgenodigd.
  Tevens wordt de geheel herziene herdruk gepresenteerd van het boek Ita Wegman, Oude en nieuwe mysteriën.
  Zondag 4 maart 2018, 14.15 uur, Ita Wegmanhuis, Weteringschans 72, Amsterdam
  Entree: gratis (vrijwillige bijdrage)

Ledenactiviteiten

Informatie over de activiteiten georganiseerd door en voor leden, zoals vanuit de diverse ledengroepen, is te vinden op de website van Motief: de actuele landelijke evenementen en een overzicht van de lokale ledenbijeenkomsten door het gehele land.

 

Motief

cover-motief

Het ledenblad Motief is een uitgave van de AViN en verschijnt tien keer per jaar.

Bibliotheek

De bibliotheek van de AViN is vrij toegankelijk en is gevestigd aan de Riouwstraat 1 in Den Haag. Ze heeft een landelijke functie voor particulieren en bibliotheken.
In de publieksruimte staan boeken en tijdschriften opgesteld die u vrij kunt raadplegen en er is een studieruimte.

Hogeschool

De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is door Rudolf Steiner opgericht met als doel: het doen van onderzoek op geestelijk gebied, het stimuleren en coördineren van dat onderzoek, en het verzorgen van opleidingen in de verschillende werkgebieden. De Hogeschool is geheel ingebed in de vereniging.