Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld.
Ze helpt u om midden in deze wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding.
De Antroposofische Vereniging is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.

Op de website van de Antroposofische Vereniging willen wij u zo volledig mogelijk informeren over de vereniging, de diverse ledenactiviteiten, de Hogeschool en bibliotheek.

De inspiratie van Bernard Lievegoed

Symposium zondag 17 december 2017, Iona-gebouw, landgoed de Reehorst te Driebergen. U dient zich van tevoren aan te melden.

Grondsteenconferentie 2018

Op vrijdagavond 5 en zaterdag 6 januari 2018 in Zeist: klik hier.

Opening Elisabeth Vreedehuis 20 januari

Oifficiële opening van Riouwstraat 1 in Den Haag. Aanmelding noodzakelijk voor het programma in de ochtend of in de middag. Zie ook Donatie folder Riouwstraat.

 

Evenementen

 • Kerstmis: feest van licht en vrede? 15 dec 2017

  Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus en verlangen we naar een wereld die van vrede vervuld is.

  In deze bijeenkomst gaan we op zoek naar diepere lagen van dit feest met John Hogervorst, die verschillende inleidingen zal verzorgen, en kunstzinnig werkend met Judith Steenhorst.

  De Zonneboom, De Laat de Kanterstraat 5, Leiden, vrijdag 15 december, 16.00-20.30 uur, € 40 (incl. materiaal en maaltijd), www.dezonneboom.nl of 071-512 31 37.

 • Kerstconcert van het Valborg Ensemble 16 dec 2017

  ‘Dormi Jesu’ Kerstconcert door het Valborg Ensemble o.l.v. Árpád Schermann.

  Met werken van o.a. Abbie Betinis, Ola Gjeillo, Paul Ayres, Frank La Rocca, Arvo Pärt en Francis Poulenc

  Zie ook de website van het Valborg Ensemble

   

  Zaterdag 16 december 2017, 20.00 uur

  Noorderlichtkerk, Bergweg 92 B, Zeist

  Entree: € 15 (tot 16 jaar, studenten en 65+ € 13)

   

  Zondag 17 december 2017, 11.30 uur

  Lukaskerk, Oude Kanaaldijk 9, Alkmaar

  Entree: vrijwillige bijdrage

   

 • Symposium De inspiratie van Bernard Lievegoed 17 dec 2017

  Op 12 december is het 25 jaar geleden dat Bernard Lievegoed overleed. Hij was een krachtige inspirator achter maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. Zo stond hij aan de wieg van een nieuwe gehandicaptenzorg, organisatieontwikkeling en universitaire propedeuse voor studenten. Hij wist een hele beweging op deze gebieden in gang te zetten. Velen inspireerde hij om hun weg te vinden, van jong tot oud. Zijn thema ‘op weg naar de 21e eeuw’ en onbevreesd ‘het goede doen’ was een mijlpaal en sprak jongeren sterk aan, terwijl ‘de levensloop van de mens’ en ‘mens op de drempel’ op brede belangstelling vanuit de samenleving konden rekenen. Zijn kijk op ‘mensheidsperspectieven’ en ‘over de redding van de ziel’ zijn levensthema’s gebleken. Het wonderlijke is dat al deze onderwerpen niet verouderd zijn, intussen zelfs een hogere actualiteitswaarde hebben gekregen.

  Daarom is er op 17 december in Driebergen een symposium rond de inspiratie van Bernard Lievegoed. Christine Gruwez en Friedrich Glasl houden een voordracht, de eerste over de drie grote mensheidsstromingen, de tweede over de actualiteit van de ideeën van Bernard Lievegoed over organisatie en management. Uitgeverij Christofoor presenteert de heruitgave van vijf boeken van Bernard Lievegoed: Het goede doen in de 21e eeuw, De levensloop van de mens, Mens op de drempel, Mensheidsperspectieven en Over de redding van de ziel. Deze kunnen ter plekke worden aangeschaft. Uitgeverij Pentagon verzorgt een heruitgave van Bezinning op de grondsteen.

  Alle symposiumgangers ontvangen een interviewbundel, waarin zeven mensen vertellen hoe zij zich in de praktijk van hun leven en werk nog steeds, of steeds meer, door Bernard Lievegoed laten inspireren: Adriaan Bekman (organisatieontwikkeling), Hans Passenier (vrijescholen), Jaap van de Weg (geneeskunde), Astrid van Zon (heilpedagogie), Jaap Sijmons (voorzitter AViN), Gerrie Strik (Vrije Hogeschool) en Eric van de Luytgaarden (lector Universiteit Maastricht).

  Er zal een ‘initiatievenmarkt’ zijn, met nieuwe en oude initiatieven geïnspireerd door Lievegoed, waar de symposiumgangers kunnen aanschuiven om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Niet alleen uit het verleden, maar vooral ook met het oog op de toekomst. De kosten voor het symposium, inclusief lunch en interviewbundel, bedragen € 45. De organisatie is in handen van Stichting Lievegoed Archief (SLA) en Stichting Parsifal Fonds (SPF).

  Programma 17 december 2017

  9.30 uur: ontvangst met koffie en thee
  10.00 uur: opening door Hildebrand Lievegoed
  10.10 uur: dagvoorzitter Eric van de Luytgaarden
  10.15 uur: voordracht Christine Gruwez
  11.45 uur: presentatie heruitgaven boeken Lievegoed bij Christofoor
  12.00 uur: introductie initiatievenmarkt
  12.10 uur: initiatievenmarkt
  13.10 uur: lunch
  14.10 uur: presentatie deelnemers initiatievenmarkt
  14.30 uur: voordracht Friedrich Glasl
  15.45 uur: presentatie interviewbundel en afsluiting
  16.00 uur: thee en nazit

  Symposium De inspiratie van Bernard Lievegoed op zondag 17 december 2017, in het Iona-gebouw bij Antropia op landgoed de Reehorst, Hoofdstraat 8, Driebergen, 10.00-16.30 uur. Aanmelding via het onderstaande aanmeldformulier. U ontvangt vervolgens een mail met betaalgegevens. Pas na betaling vooraf van het bedrag krijgt u toegang tot het symposium. Er is plaats voor maximaal 250 mensen, dus geef u snel op als u wilt deelnemen.

  Let op: in het weekend van 16 en 17 december is er vanwege werkzaamheden geen treinverkeer mogelijk naar en van station Driebergen-Zeist. De NS zet bussen in, houdt rekening met een langere reistijd. De snelbussen rijden vanaf Utrecht Centraal en vanaf Ede-Wageningen naar Driebergen. U kunt het beste uw reis plannen op www.ns.nl.

  Voor vervoer per auto: voer in uw navigatiesysteem als adres van Antropia in: Hoofdstraat 26 in Driebergen. U heeft het minste last van de werkzaamheden als u naar Antropia rijdt via de A12. Zie ook de uitgebreide informatie op de speciale website hiervoor van ProRail / BAM. Parkeren is mogelijk op landgoed de Reehorst. De ingang voor het parkeren is verlegd, u kunt de Reehorst bereiken via de stoplichten vlak voor landgoed de Reehorst, komend vanaf de A12. U rijdt aan de oostzijde langs het landgoed, halverwege kunt u het landgoed oprijden en uw parkeerplaats op de bekende plek vinden.

  Michel Gastkemper (SPF) en Hildebrand Lievegoed (SLA)


  heermevrouw

  Voorletters:

  Tussenvoegsel(s):

  Achternaam:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Telefoon:

  E-mailadres:

 • Kerstconcert van het Valborg Ensemble 17 dec 2017

  ‘Dormi Jesu’ Kerstconcert door het Valborg Ensemble o.l.v. Árpád Schermann.

  Met werken van o.a. Abbie Betinis, Ola Gjeillo, Paul Ayres, Frank La Rocca, Arvo Pärt en Francis Poulenc

  Zie ook de website van het Valborg Ensemble

   

  Zaterdag 16 december 2017, 20.00 uur

  Noorderlichtkerk, Bergweg 92 B, Zeist

  Entree: € 15 (tot 16 jaar, studenten en 65+ € 13)

   

  Zondag 17 december 2017, 11.30 uur

  Lukaskerk, Oude Kanaaldijk 9, Alkmaar

  Entree: vrijwillige bijdrage

 • Het droomlied van Olav Åsteson 17 dec 2017

  Draumkvedet – het droomlied van Olav Åsteson kan net als de Divina Comedia van Dante worden gezien als een weergave van een inwijdingsweg. Een lied in oude stijl voor bezinning tijdens de twaalf heilige nachten, gezongen door Oyonn Groven Myhren (zang, luit en fluit). Zij wordt gerekend tot de beste volksmusici van Noorwegen. Voorafgaand aan het concert houdt Alexander van Hoboken een korte inleiding.

  Sijthoff, Leiden, 17 december, 15.30-17.00 uur, entree € 15, CJP en studenten € 10. Reserveren: www.sijthoff-leiden.nl

 • In der tijden wending… 17 dec 2017

  Kerstviering met Piet Blokland: een voordracht over de bewustzijnsontwikkeling van de mens en wat dit te maken heeft met het keerpunt der tijden. Wat was deze wending in de tijd? Wat ging als bewustzijnsontwikkeling eraan vooraf, sinds het einde van de Atlantische tijd? Hoever zijn we tot nu toe gekomen? Wat staat ons nog aan bewustzijnsontwikkeling te wachten? Muzikale omlijsting door Reinier Steinbuch met zijn grote lier. Napraten gezellig met een kerstdrankje.

  Zondagavond 17 december, 20.00 uur, grote zaal van Woonoord Kraaijbeek, Hoofdstraat 41 in Driebergen, na afloop vrijwillige bijdrage.

  Organisatie door beide ledengroepen van de AViN in Driebergen.

Ledenactiviteiten

Informatie over de activiteiten georganiseerd door en voor leden, zoals vanuit de diverse ledengroepen, is te vinden op de website van Motief: de actuele landelijke evenementen en een overzicht van de lokale ledenbijeenkomsten door het gehele land.

 

Motief

cover-motief

Het ledenblad Motief is een uitgave van de AViN en verschijnt tien keer per jaar.

Bibliotheek

De bibliotheek van de AViN is vrij toegankelijk en is gevestigd aan de Riouwstraat 1 in Den Haag. Ze heeft een landelijke functie voor particulieren en bibliotheken.
In de publieksruimte staan boeken en tijdschriften opgesteld die u vrij kunt raadplegen en er is een studieruimte.

Hogeschool

De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is door Rudolf Steiner opgericht met als doel: het doen van onderzoek op geestelijk gebied, het stimuleren en coördineren van dat onderzoek, en het verzorgen van opleidingen in de verschillende werkgebieden. De Hogeschool is geheel ingebed in de vereniging.