Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld.
Ze helpt u om midden in deze wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding.
De Antroposofische Vereniging is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.

Op de website van de Antroposofische Vereniging willen wij u zo volledig mogelijk informeren over de vereniging, de diverse ledenactiviteiten, de Hogeschool en bibliotheek.

Open Avond en tweede ALV over het pand aan de Riouwstraat

Een Open Avond op 2 december in Zeist en een tweede bijzondere Algemene Ledenvergadering op 12 december in Driebergen over het pand Riouwstraat 1-3 zijn de vervolgstappen op weg naar het definitieve besluit. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Grondsteenconferentie 2017

De Grondsteenconferentie vindt plaats op vrijdagavond en zaterdag 6 en 7 januari 2017 in Amsterdam. Klik hier voor meer informatie en aanmelden. Klik op Grondsteenspreuk om de tekst ervan te lezen.

Evenementen

 • Tweede Algemene Ledenvergadering over het pand Riouwstraat 12 dec 2016

  Door de ledenraadpleging op 13 oktober 2016 is het bestuur gesterkt in zijn voornemen om de verantwoordelijkheid voor het pand aan de Riouwstraat 1-3 te Den Haag vanuit de vereniging op zich te nemen. De leden waren vrijwel unaniem voor deze stap. Wel waren er nog vragen over de inrichting van de nieuwe verhoudingen en de financiële gevolgen. Met de resultaten en nadere stappen in het proces is het bestuur daar weer verder mee gekomen. In deze vervolgstappen gaan wij naar een definitief besluit.

  Op 12 december om 19.30 uur vindt weer in het Iona-gebouw op het Landgoed de Reehorst (Antropia) te Driebergen een buitengewone algemene ledenvergadering plaats. Daarbij worden de zoveel mogelijk beslissingsrijpe plannen en de begroting voor de bouwinvesteringen na aanpassingen gepresenteerd. Alle leden krijgen per post documentatie hierover toegezonden en voor wie niet aanwezig kan zijn op de bijeenkomst is er de mogelijkheid om schriftelijk te reageren. Na deze ledenraadpleging zal het bestuur enkele definitieve besluiten moeten nemen en de uitgaven doen die daarvoor noodzakelijk zijn.

  Op de jaarvergadering 2017 zal dan een verantwoording daarvan worden geven, maar – als de plannen doorgaan – zijn de verplichtingen dan door de AViN reeds aangegaan en is de verbouwing in gang gezet. De bijeenkomst van 12 december is dus de (laatste) gelegenheid waarbij beoordeeld wordt of er draagvlak is voor het uitgezette beleid aangaande de Riouwstraat. Voor meer informatie verwijzen wij naar de aan de leden nog per post toe te zenden documentatie en naar de website van onze vereniging. U dient zich voor de ALV van 12 december vooraf aan te melden via het online aanmeldformulier (onderaan deze pagina). Toegang is slechts voor leden op vertoon van de roze ledenkaart.


  heermevrouw

  Voorletters:

  Tussenvoegsel(s):

  Achternaam:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Telefoon:

  E-mailadres:

 • Kerstvertelling in Woonoord Kraaijbeek te Driebergen 20 dec 2016

  Dinsdagavond 20 december zal Rik ten Cate een kerstvertelling houden in de grote zaal van Woonoord Kraaijbeek, Hoofdstraat 41 in Driebergen. Naast zijn werk als beeldhouwer en leraar aan de Vrijeschool Pabo aan Hogeschool Leiden is Rik ook een vaardige verhalenverteller! Muzikale omlijsting door Reinier Steinbuch met zijn grote lier. Als afsluiting van de bijeenkomst is er een kerstdrankje en een gezellig napraten. Aanvang 20.00 uur, vrijwillige bijdrage. Organisatie is in handen van de beide ledengroepen van de AViN in Driebergen.

 • Midwinterviering 28 dec 2016

  Nieuwe editie van een frisse, driedaagse ontmoeting tussen kerst en oud & nieuw voor 18 t/m 35-jarigen. Thema: ‘De levensloop van de mens als instrument in een stormachtige tijd’. Woensdag 28 t/m vrijdag 30 december, Riouwstraat 1, Den Haag, € 45. Informatie en aanmelden: www.midwinterviering.nl. Zie ook www.facebook.com/jongeren.antroposofie.

  Merel, Veerle, Pieter, Eva, Marieke, Jan-Thijs, Faucon, Floor, Christine, Roswitha, Yente, Mirjam, Christianne, Julie, Johannes en Janna

 • De Grondsteenspreuk als toegang tot het mens-zijn 06 jan 2017

  De Grondsteenconferentie wordt gehouden op vrijdagavond en zaterdag 6 en 7 januari 2017 in Amsterdam. Omgaan met de Grondsteenspreuk is een heel avontuur (en lang niet altijd makkelijk). Daarom organiseren we de Grondsteenconferentie, om daarover uit te wisselen en te leren. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen! En misschien kent u iemand die u kunt uitnodigen om ook mee te doen.

  Mensenziel!

  Zo begint de Grondsteenspreuk. Driemaal klinkt dit woord, iedere keer gevolgd door een uitroepteken. Door deze aanhef kan ik mij aangesproken voelen: ik ben ook een mensenziel. Wat er volgt, gaat blijkbaar ook over mij. Hoe ik verbonden ben met mijn lijf, daarover gaan de volgende regels. Over de mensenziel zegt de spreuk: Je leeft in de ledematen, Je leeft in de harte-long-beweging, Je leeft in het rustende hoofd. Deze driegeleding aan jezelf gaan beleven is een mooie manier om antroposofie tot leven te wekken en te laten doorwerken in je persoonlijke functioneren. Ieder van ons doet eigen ervaringen op aan deze spreuk, loopt tegen barrières op, ontwikkelt vragen, en doet ontdekkingen. Dat alles is vreugdevol. Aan dit proces willen we aandacht geven; dat is het ideaal van deze conferentie.

  Niet onbelangrijk zijn de drie oefeningen die relatief in het begin van de spreuk tevoorschijn komen en die in relatie staan tot mijn drieledigheid: Oefen geest-herinneren, Oefen geest-bezinnen, Oefen geest-schouwen. De spreuk licht die oefeningen toe. Door de oefeningen vinden we een manier om actief te worden, zowel in het leren kennen van onszelf en de wereld, alsook in ons persoonlijk functioneren in het praktische leven. Hoe je in beweging komt in je leven, daarvoor geeft de spreuk belangrijke aanwijzingen.

  De Grondsteenspreuk schetst hoe de macrokosmos geordend is, welke geestelijke wezens daarin werken. En ook hoe wij als mens drieledig met die macrokosmos verbonden zijn en vanuit onszelf daarin onze positie kunnen gaan innemen.

  De Grondsteenspreuk geeft ons een weg om Christus te zoeken, om hem te leren kennen en ons met hem te verbinden. Daar waar de spreuk dat belicht is ook sprake van ‘wij’: niet meer mensenziel, maar mensenzielen. Hoe individuele mensen samenwerken, zonder hun individualiteit te verliezen, dat is het laatste thema van de spreuk.

  Het bijzondere van de Grondsteenspreuk is dat ik via de spreuk kan beginnen bij het eigen mensenwezen en vervolgens ook thuis ga raken in de wereld (kosmos) om mij heen. De spreuk is dan mijn houvast op een ontdekkingstocht die avontuurlijk kan zijn, maar die mij ook inzicht geeft. Inzicht in mijzelf, in de wereld en de mensen om mij heen, en die mij met hen verbindt. Dat wekt enthousiasme (liefde) voor het leven. Zou antroposofie niet zo moeten werken?

  Met de Grondsteenspreuk gaf Rudolf Steiner ons een inhoud waarvan hij zelf wilde en hoopte dat deze het fundament werd van de antroposofische vereniging en beweging. De spreuk past (met enige moeite) op één A4-tje. Het is voor iedereen doenlijk ermee aan de slag te gaan. We kunnen hem bestuderen, de oefeningen die genoemd worden zelf gaan doen, en we kunnen gedeelten van de spreuk mediteren. Daarover kunnen we elkaar vertellen en daardoor kunnen we van elkaar leren. Dat is de geest van de Grondsteenconferentie. Zo willen we bouwen aan een vereniging, waarin de moderne spiritualiteit kan opbloeien. In zo’n proces is plaats voor de individuele, concrete ervaringen of vragen die de Grondsteenspreuk in ons oproept. Elk van ons gaat tenslotte een eigen weg om deze inhoud tot leven te brengen.

  In de Grondsteenspreuk speelt de driegeleding een centrale rol. Deze aan onszelf te ontdekken, verder te onderzoeken en ermee te werken, is de meest directe manier om toegang te krijgen tot de ware werkelijkheid van mens en wereld. Het is een ervaringsweg die in de plaats kan komen van het wat smalle ‘wij zijn onze hersenen’. Ons hele lijf is ‘zetel van de ziel’. Met dit gegeven begint de spirituele ontdekkingstocht van de Grondsteenspreuk.

  De rode draad van de conferentie bestaat uit het werken en uitwisselen dat we in de verschillende werkgroepen zelf ter hand nemen. Daarnaast zullen we de Grondsteenspreuk zelf horen klinken en in euritmievorm te zien krijgen. Een paar korte inleidingen en ‘miniaturen’ van enkele deelnemers helpen ons op weg.

  De spreuk is een toegang tot de Grondsteen zelf waarover Steiner zei dat hij wordt gemaakt uit wereld-mensenliefde, gevormd uit wereld-mensenimaginatie en met glans omstraald door het licht van wereld-mensengedachten. Deze steen is niet alleen een steen van wijsheid, maar ook een steen van liefde.

  Bekijk evenement

 • De Grondsteenspreuk als toegang tot het mens-zijn 07 jan 2017

  De Grondsteenconferentie wordt gehouden op vrijdagavond en zaterdag 6 en 7 januari 2017 in Amsterdam. Omgaan met de Grondsteenspreuk is een heel avontuur (en lang niet altijd makkelijk). Daarom organiseren we de Grondsteenconferentie, om daarover uit te wisselen en te leren. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen! En misschien kent u iemand die u kunt uitnodigen om ook mee te doen.

  Mensenziel!

  Zo begint de Grondsteenspreuk. Driemaal klinkt dit woord, iedere keer gevolgd door een uitroepteken. Door deze aanhef kan ik mij aangesproken voelen: ik ben ook een mensenziel. Wat er volgt, gaat blijkbaar ook over mij. Hoe ik verbonden ben met mijn lijf, daarover gaan de volgende regels. Over de mensenziel zegt de spreuk: Je leeft in de ledematen, Je leeft in de harte-long-beweging, Je leeft in het rustende hoofd. Deze driegeleding aan jezelf gaan beleven is een mooie manier om antroposofie tot leven te wekken en te laten doorwerken in je persoonlijke functioneren. Ieder van ons doet eigen ervaringen op aan deze spreuk, loopt tegen barrières op, ontwikkelt vragen, en doet ontdekkingen. Dat alles is vreugdevol. Aan dit proces willen we aandacht geven; dat is het ideaal van deze conferentie.

  Niet onbelangrijk zijn de drie oefeningen die relatief in het begin van de spreuk tevoorschijn komen en die in relatie staan tot mijn drieledigheid: Oefen geest-herinneren, Oefen geest-bezinnen, Oefen geest-schouwen. De spreuk licht die oefeningen toe. Door de oefeningen vinden we een manier om actief te worden, zowel in het leren kennen van onszelf en de wereld, alsook in ons persoonlijk functioneren in het praktische leven. Hoe je in beweging komt in je leven, daarvoor geeft de spreuk belangrijke aanwijzingen.

  De Grondsteenspreuk schetst hoe de macrokosmos geordend is, welke geestelijke wezens daarin werken. En ook hoe wij als mens drieledig met die macrokosmos verbonden zijn en vanuit onszelf daarin onze positie kunnen gaan innemen.

  De Grondsteenspreuk geeft ons een weg om Christus te zoeken, om hem te leren kennen en ons met hem te verbinden. Daar waar de spreuk dat belicht is ook sprake van ‘wij’: niet meer mensenziel, maar mensenzielen. Hoe individuele mensen samenwerken, zonder hun individualiteit te verliezen, dat is het laatste thema van de spreuk.

  Het bijzondere van de Grondsteenspreuk is dat ik via de spreuk kan beginnen bij het eigen mensenwezen en vervolgens ook thuis ga raken in de wereld (kosmos) om mij heen. De spreuk is dan mijn houvast op een ontdekkingstocht die avontuurlijk kan zijn, maar die mij ook inzicht geeft. Inzicht in mijzelf, in de wereld en de mensen om mij heen, en die mij met hen verbindt. Dat wekt enthousiasme (liefde) voor het leven. Zou antroposofie niet zo moeten werken?

  Met de Grondsteenspreuk gaf Rudolf Steiner ons een inhoud waarvan hij zelf wilde en hoopte dat deze het fundament werd van de antroposofische vereniging en beweging. De spreuk past (met enige moeite) op één A4-tje. Het is voor iedereen doenlijk ermee aan de slag te gaan. We kunnen hem bestuderen, de oefeningen die genoemd worden zelf gaan doen, en we kunnen gedeelten van de spreuk mediteren. Daarover kunnen we elkaar vertellen en daardoor kunnen we van elkaar leren. Dat is de geest van de Grondsteenconferentie. Zo willen we bouwen aan een vereniging, waarin de moderne spiritualiteit kan opbloeien. In zo’n proces is plaats voor de individuele, concrete ervaringen of vragen die de Grondsteenspreuk in ons oproept. Elk van ons gaat tenslotte een eigen weg om deze inhoud tot leven te brengen.

  In de Grondsteenspreuk speelt de driegeleding een centrale rol. Deze aan onszelf te ontdekken, verder te onderzoeken en ermee te werken, is de meest directe manier om toegang te krijgen tot de ware werkelijkheid van mens en wereld. Het is een ervaringsweg die in de plaats kan komen van het wat smalle ‘wij zijn onze hersenen’. Ons hele lijf is ‘zetel van de ziel’. Met dit gegeven begint de spirituele ontdekkingstocht van de Grondsteenspreuk.

  De rode draad van de conferentie bestaat uit het werken en uitwisselen dat we in de verschillende werkgroepen zelf ter hand nemen. Daarnaast zullen we de Grondsteenspreuk zelf horen klinken en in euritmievorm te zien krijgen. Een paar korte inleidingen en ‘miniaturen’ van enkele deelnemers helpen ons op weg.

  De spreuk is een toegang tot de Grondsteen zelf waarover Steiner zei dat hij wordt gemaakt uit wereld-mensenliefde, gevormd uit wereld-mensenimaginatie en met glans omstraald door het licht van wereld-mensengedachten. Deze steen is niet alleen een steen van wijsheid, maar ook een steen van liefde.

  Bekijk evenement

 • Uitvoering van het Droomlied van Olav Åsteson 08 jan 2017

  Op zaterdag 7 januari 2017 om 19.30 uur (intern publiek) en op zondag 8 januari 2017 om 16.30 uur (extern publiek) zal het Droomlied van Olav Åsteson uitgevoerd worden op Scorlewald te Schoorl (N-H), in de Halde.

  Een projectkoor onder leiding van Nanni Vijn zal het lied zingen in het Noors.

  De euritmiegroep op Scorlewald o.l.van Oddlaug Storrvik zal de euritmievormen uitvoeren die Rudolf Steiner maakte  voor dit gedicht. Dit doen zij op een Nederlandse tekst.

  Het Droomlied verhaalt over mysterieuze dromen die een jongeman doormaakt tijdens de 13 heilige nachten, van Kerstmis tot Driekoningen. Op een klein plaatsje in Noorwegen, lang geleden, komt een jongeling op 6 januari snel naar de kerk gereden op zijn paard. Tijdens de mis gaat hij op drempel zitten en begint de machtige beelden te vertellen die hij in een diepe slaap, tijdens de voorgaande dertien dagen en nachten, doormaakte. Hij heeft in zijn slaap een lange reis gemaakt door de ziele-geesteswereld en heeft ervaren hoe wij als mensen daar terecht moeten staan voor onze daden op aarde en wat er met ons gebeurt als we terugkeren naar de wereld van de geest.

  Afwisselend zullen de verschillende delen van het lied worden uitgevoerd in zang en euritmie.

  Informatie (072) 509 94 44.

Ledenactiviteiten

Informatie over de activiteiten georganiseerd door en voor leden, zoals vanuit de diverse ledengroepen, is te vinden op de website van Motief: de actuele landelijke evenementen en een overzicht van de lokale ledenbijeenkomsten door het gehele land.

 

Motief

cover-motief

Het ledenblad Motief is een uitgave van de AViN en verschijnt tien keer per jaar.

Bibliotheek

De bibliotheek van de AViN is vrij toegankelijk en is gevestigd aan de Riouwstraat 1 in Den Haag. Ze heeft een landelijke functie voor particulieren en bibliotheken.
In de publieksruimte staan boeken en tijdschriften opgesteld die u vrij kunt raadplegen en er is een studieruimte.

Hogeschool

De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is door Rudolf Steiner opgericht met als doel: het doen van onderzoek op geestelijk gebied, het stimuleren en coördineren van dat onderzoek, en het verzorgen van opleidingen in de verschillende werkgebieden. De Hogeschool is geheel ingebed in de vereniging.