Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld.
Ze helpt u om midden in deze wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding.
De Antroposofische Vereniging is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.

Op de website van de Antroposofische Vereniging willen wij u zo volledig mogelijk informeren over de vereniging, de diverse ledenactiviteiten, de Hogeschool en bibliotheek.

Verslag ALV over Riouwstraat

Het verslag van de bijzondere Algemene Ledenvergadering op 13 oktober is hier te lezen.

Grondsteenconferentie 2017

De Grondsteenconferentie zal plaatsvinden op vrijdagavond en zaterdag 6 en 7 januari 2017 in Amsterdam.

Symposium Chymische Hochzeit

28 en 29 oktober houdt de Antroposofische Vereniging een symposium in Driebergen over de Chymische Bruiloft van Christian Rosencreutz.

Evenementen

 • Symposium Christian Rosencreutz: ‘Chymische Hochzeit’ 28 Okt 2016

  Conferentie Het Chymische Huwelijk van Christian Rosencreutz 1616-2016

  Bijeenkomst in oktober in het teken van 400 jaar het ‘(al)chemisch huwelijk’, ofwel het verhaal over de inwijding van Christian Rosencreutz anno 1459 (geschreven in 1616).

  Het verhaal vertelt hoe broeder Christian Rosencreutz (Christiaan Rozenkruis) in zeven dagen een uitnodiging ontvangt voor het huwelijk van de koning en koningin, op reis gaat, in het koninklijk slot eerst wordt beproefd en daarna de dood en opstanding van het huwelijkspaar meemaakt. Irene Pouwelse vertaalde enkele van deze beelden in euritmische vormen. Spreuken en gezangen uit de oertekst zijn op muziek gezet of worden eveneens in euritmie getoond. Het verhaal zal worden verteld aan de hand van drie invalshoeken: 1. de bewustzijnszielenontwikkeling, waarin de inwijding centraal staat, 2. de beeldentaal en het omgaan met imaginaties zoals deze in het Alchemistisch Huwelijk tot uitdrukking komen, 3. en ten slotte het artikel van Rudolf Steiner uit 1917/1918 over dit rozenkruisersgeschrift.

  De beeldenrijkdom van de Chymische Hochzeit is verwant met veel van wat in de overgang van Middeleeuwen naar nieuwe tijd in de cultuur naar buiten kwam, bijvoorbeeld het motief van leeuw en de eenhoorn met de jonkvrouw, zoals op één van de wandkleden van La Dame à la Licorne uit het Musée de Cluny uit Parijs. Het moge hier symbool staan voor de kunstzinnig verwerking van de Chymische Hochzeit.

  Vrijdagavond 28 oktober, 20.00-22.15 uur, en zaterdag 29 oktober, 10.00-16.30 uur, Iona-gebouw op Landgoed de Reehorst te Driebergen: conferentie over het boek Chymische Hochzeit: Christiani Rosencreutz anno 1459, ofwel het ‘Chymische – alchemistische – Huwelijk’, of nog weer anders gezegd de inwijding van Christiaan Rozenkruis.

  De voorbereidingsgroep: Auke van der Meij, Jesse Mulder, Irene Pouwelse, Jaap Sijmons

  Bekijk evenement

 • Antroposofie en echte gemeenschapsvorming 11 Nov 2016

  Lezing op vrijdag 11 november door Jean Sébastien Catalan: Het behoeden en omhullen van de antroposofie en echte gemeenschapsvorming. Hoe we in deze tijd veel meer werken kunnen aan een sterke antroposofische gemeenschap. Stappen naar echte gemeenschapsvorming.

  Na de Eerste Wereldoorlog verschoof opeens de behoefte van vele leden van de Antroposofische Vereniging van het zich verdiepen in de inhoud van de antroposofie naar praktische vormen. Deze spontane ontwikkeling in de periferie van de Antroposofische Vereniging veroorzaakte echter een lossere verhouding tussen de vereniging, de nieuwe initiatieven en de daarbij betrokken mensen: een uit elkaar groeien en soms wildgroei, waardoor ahrimaanse krachten binnen konden komen.

  Vanaf 1919 deed Rudolf Steiner in vele voordrachten steeds vaker een dringend appel op de leden om zich weer te groeperen rond de bron van de antroposofie, zonder welke zowel de vereniging als de nieuwe initiatieven hun wezenlijke bestaansgrond zouden verliezen. Hij drong erop aan om in regelmatige bijeenkomsten te werken aan het leren een groep te zijn, een echte gemeenschap. Zelfs noemde hij dit eens belangrijker dan de inhoud van wat dan besproken werd. Deze oproep is ook nu nog zeer actueel, en er mee aan de gang gaan noodzakelijk.

  Lezing in het Duits, regelmatige samenvatting van delen in het Nederlands. Aanvang 20.00 uur, in de zaal van de vrijeschool, Dieserstraat 52, Zutphen. Entree € 8,50.

  Sinds 2006  komt Jean Sébastien Catalan in Ulm (Duitsland) met de daar opgerichte MiKaEl-groep bijeen om inhouden te bestuderen en te bespreken, die zicht geven op wat Rudolf Steiner in diepste zin met de antroposofie heeft bedoeld en om in de gesprekken zijn oproep tot ontmoeting met de ander oefenend in praktijk te brengen.

 • Studiebijeenkomst met Jean Sébastien Catalan 12 Nov 2016

  Studiebijeenkomst op zaterdag 12 en zondagmorgen 13 november. In deze twee dagen gaat Jean Sébastien Catalan in Tonden bij Zutphen in een kleine groep over bepaalde thema’s uit zijn voordracht op 11 november in gesprek.

  Omdat een rustige setting goed lijkt voor dit eerste oefenen is gekozen voor maximaal 15 deelnemers. Voertaal Duits. Voor programma en opgave kunt u contact opnemen met Pieter van Blom of Marijcke van Hasselt.

  Kosten inclusief maaltijden: € 55. Overnachting: € 10. pvanblom@kpnmal.nl, (0575) 51 56 06, marijckevh@kpnmal.nl, (055) 521 54 66.

 • De wil laten spreken! 19 Nov 2016

  Het zesde symposium Gezondmakend Onderwijs is getiteld De wil laten spreken! Dat gaan we doen, dat gaan we onderzoeken en uitwerken op zaterdag 19 november, in de theaterzaal van het Geert Groote College, Fred Roeskestraat 84 in Amsterdam. De inhoud van het boek Willenserziehung van Valentin Wember, dat in het Nederlands werd vertaald door Kees van der Zwet, staat centraal. Deze Nederlandse uitgave is tevens het symposiumgeschenk. Aanmelden via jmeulman45@hotmail.com. Kosten € 25 voor deelname inclusief symposiumgeschenk. Lunch (+ lepel) zelf meenemen. Voor soep, koffie en thee wordt gezorgd.

   

 • Valborgkoor zingt Ceremony of Carols van Britten 19 Nov 2016

  Het thema van de concerten ‘het Lichtkind’ loopt vooruit op Kerstmis. Naast de bekende carols wordt een aantal O Magnum Mysteria gezongen van Poulenc, Gjeilo en La Rocca, die elk een andere sfeer vertolken van het grote kerstgebeuren. De leden van het Valborgkoor onder leiding van haar dirigent Árpád Schermann scholen zich in een gezond gebruik van de stem. Er wordt geoefend aan een opnieuw verbinden van de menselijke stem met de oorspronkelijke wereld van de klank. De concerten zijn op zaterdag 19 november, 20.00 uur, in de Sionskerk, Jacob Catslaan 73 in Zeist en zondag 27 november, 15.00 uur, in de Kerk van het Apostolisch Genootschap in Eindhoven. Toegang: € 17,00. Gereduceerd tarief: € 15,00 (65+) en € 10,00 (tot 16 jaar en studenten). Voorverkoop: Nieuwe Boekerij, Zeist. Zie ook de website van het Valborgkoor.

 • Onder- en bovennatuur in de mysteriedrama’s 20 Nov 2016

  Themadag ‘Onder- en bovennatuur in de mysteriedrama’s’ op zondag 20 november 2016.

  Het Drempeltheater zal uit het eerste mysteriedrama van Rudolf Steiner, De poort van de inwijding, de taferelen IV en VI opvoeren (inclusief het sprookje). Er zal een voordracht worden gehouden en een demonstratie worden gegeven van ‘Klank en Kleur’, een gezelschap dat zich verdiept heeft in de positieve werking van kleuren op de mens. In de middag zullen er werkgroepen zijn met o.a. schilderen, spraak en euritmie.

  Zondag 20 november, 10.00-16.30 uur (vanaf 9.30 uur ontvangst met koffie en thee)

  Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist

  Kosten: € 30,00 (Jongeren en studenten € 15,00)

  Overmaking naar rekeningnr. NL33 TRIO 0784 9539 02 t.n.v. Drempeltheater in De Lier o.v.v. ‘Themadag november 2016’

  Aanmelden: info@drempeltheater.nl of (06) 2216 4005

Ledenactiviteiten

Informatie over de activiteiten georganiseerd door en voor leden, zoals vanuit de diverse ledengroepen, is te vinden op de website van Motief: de actuele landelijke evenementen en een overzicht van de lokale ledenbijeenkomsten door het gehele land.

 

Motief

cover-motief

Het ledenblad Motief is een uitgave van de AViN en verschijnt tien keer per jaar.

Bibliotheek

De bibliotheek van de AViN is vrij toegankelijk en is gevestigd aan de Riouwstraat 1 in Den Haag. Ze heeft een landelijke functie voor particulieren en bibliotheken.
In de publieksruimte staan boeken en tijdschriften opgesteld die u vrij kunt raadplegen en er is een studieruimte.

Hogeschool

De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is door Rudolf Steiner opgericht met als doel: het doen van onderzoek op geestelijk gebied, het stimuleren en coördineren van dat onderzoek, en het verzorgen van opleidingen in de verschillende werkgebieden. De Hogeschool is geheel ingebed in de vereniging.