Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld.
Ze helpt u om midden in deze wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding.
De Antroposofische Vereniging is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.

Op de website van de Antroposofische Vereniging willen wij u zo volledig mogelijk informeren over de vereniging, de diverse ledenactiviteiten, de Hogeschool en bibliotheek.

Symposium over de Chymische Hochzeit van Christian Rosencreutz

Op 28 en 29 oktober organiseert de Antroposofische Vereniging een symposium in Driebergen over de Chymische Bruiloft van Christian Rosencreutz.

Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 13 oktober in Driebergen

Bijzondere ALV voor leden van de Antroposofische Vereniging over verwerving van zeggenschap over Riouwstraat 1 te Den Haag. Zich daarvoor aanmelden is noodzakelijk: klik hier (ook voor meer informatie).

Evenementen

 • Werkplaats innerlijke scholing voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg 28 Sep 2016

  In samenwerking met de Academie Antroposofische Gezondheidszorg biedt de medische sectie een werkplaats voor innerlijke scholing aan.

  Innerlijke scholing vanuit de antroposofie geeft je allerlei oefeningen die je gewoon in je dagelijkse werk kunt meenemen, zoals het richten van je aandacht, het doen van wat je je hebt voorgenomen, innerlijke beweeglijkheid, onbevangen waarnemen en ook het terugkijken op de dingen die gebeurd zijn.

  In deze werkplaats ‘innerlijke scholing’ gaan we een aantal daarvan oefenen, speciaal ook gericht op beroepen in de gezondheidszorg.

  In de dagelijkse hectiek van het leven kan een behoefte ontstaan om je even terug te trekken en rustmomenten in te plannen waarbij je jezelf concentreert op een zinvolle inhoud: een gedicht, een spreuk, een citaat, een beeld, een bloem… Daarmee begint het mediteren.

  Antroposofische meditatie is een vrije en individuele weg. De deelnemers aan deze werkplaats worden ondersteund in hun oefenweg. Er is aandacht voor de ervaringen die tijdens het thuis oefenen worden opgedaan. Je leert van elkaars vragen en ontdekkingen. Dit werkt stimulerend om de eigen scholingsweg verder te gaan.

  Plaats: Therapeuticum Calendula, Krugerlaan 79, Gouda

  Tijd: 7 woensdagavonden 19.30-21.30 uur, op 28 september 2016, 12 oktober, 2 en 30 november, 14 december, 11 januari 2017, 15 februari 2017.

  Begeleiding: Madeleen Winkler, huisarts, en Hilda Boersma, euritmie therapeut

  Aanmelding en informatie op de website van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg.

 • Waarneemcursus voor jongeren tot 35 jaar 01 Okt 2016

  Tweemaandelijks van oktober 2016 tot juni 2017 door Eline van den Muijsenberg in samenwerking met Jesse Mulder

  De hele dag zijn we bezig met waarnemen, denken, voelen, en handelen. Meestal vanuit routine en gewoonte, vanuit vaste denkpatronen, met vaste oriëntatiepunten. We kijken niet meer écht: de waarneming stopt zodra we hem in een hokje kunnen plaatsen. We denken niet meer écht: de gedachte stopt zodra we op een ons bekende voorstelling zijn gekomen. We voelen niet meer écht: we voelen slechts wat we gewend zijn te voelen. We handelen niet meer écht: we doen slechts wat we altijd al doen. Dat geldt, als we niet uitkijken, op elk terrein van het leven: voor onze omgang met ons werk, met elkaar, met de natuur.

  Op die manier sluiten we ons af voor de verrijking die het echte waarnemen, denken, en voelen voor ons kunnen betekenen. Daarmee sluiten we ook de deur voor een echt vernieuwend handelen. Maar we kunnen ons daar natuurlijk in oefenen – dat doen we elke keer dat we ons openstellen voor een échte waarneming, onszelf ertoe zetten om een gedachte écht te doordenken, écht te beleven hoe we ons voelend tot de wereld verhouden, en eens een handeling écht gewild in de wereld zetten.

  Met deze cursus willen we daartoe oefenruimte creëren. We gaan uit van de waarneming, omdat dat de basis is, ook voor ons denken, voelen, en willen. De opzet is bescheiden: van oktober 2016 tot juni 2017 besteden we iedere 2 maanden een zaterdagochtend aan een echte waarneming, op een geschikte plek in de natuur, met aansluitend reflectie en verdieping – dus 5 keer in totaal.

  Op 1 oktober, 3 december, 4 februari, 8 april, 17 juni, 10.30-14.00 uur, in Zeist.

  Neem voor meer informatie contact op met Eline: eline_waya@hotmail.com, (06) 1391 7177

 • Michaëlviering in Den Haag 02 Okt 2016

  De Michaëlviering in Den Haag zal dit jaar gaan over het vinden van kracht om Ahriman in de huidige technologische cultuur tegemoet te kunnen treden. Volgens de laatste gepubliceerde Michaëlbrief van Rudolf Steiner (in GA 26) over de ondernatuur kan deze kracht gevonden worden door even hoog met je michaëlisch bewustzijn in de bovennatuur te reiken als de ons omringende techniek met de daarin werkende krachten in de ondernatuur is gezonken en daar door Ahriman wordt beheerst. De voordracht van Rudolf Steiner over de etherisatie van het bloed (1 oktober 1911, GA 130) kan ons hierbij helpen door inzicht te verwerven in de ethersoorten (warmte-ether, lichtether, klankether, levensether) die deels ook als zogeheten gevallen ethersoorten vanaf de atlantische tijd in de aarde en tegenwoordig ook steeds meer in de techniek werkzaam zijn als elektriciteit, magnetisme en kernontbindende kracht. In euritmie en geïmproviseerde pianoklanken zal geprobeerd worden om de ethersoorten en elektriciteit, magnetisme en de kernontbindende kracht nabij te komen. Tevens komt de Michaël-imaginatie weer aan bod, die onze verbinding met Michaël en het door hem heen werkende Christus-Woord zo indringend doet ervaren. En dichtregels van Novalis zullen ons kunnen helpen om een passende stemming te vinden. Zondag 2 oktober, 14.30-17.00 uur, in de Zalen, Riouwstraat 1, te Den Haag.

  Mario Matthijsen, namens alle medewerk(st)ers

 • Toekomstbestendige LandbouwCULTUUR 05 Okt 2016

   

  Hoe ontwikkel je een levende en toekomstbestendige landbouw en voedselcultuur en wat is de  rol en functie van het keurmerk Demeter om die ontwikkeling te faciliteren en meerwaarde te creëren voor de hele voedselketen van boer tot consument? Deze thematiek staat centraal in het Jaarcongres van de BD-Vereniging, de Landbouwsectie van de Antroposofische Vereniging en  Stichting Demeter.

  De biologisch-dynamische landbouw is gericht op een verdere ontwikkeling van de aarde, op het bevorderen van haar vruchtbaarheid, vitaliteit en veerkracht. Maar wat is een levende landbouwcultuur? En hoe kan de biodynamische  landbouw zich blijven ontwikkelen en onderscheiden binnen een systeem waar steeds meer boeren en tuinders geen toekomst meer zien,  omdat de maatschappelijke kosten niet geïntegreerd zijn in de prijsvorming?

  Key-note sprekers:

  Schrijver/journalist Frank Westerman vertelt over de ontwikkelingsgeschiedenis van onze landbouwcultuur. Wat ging en gaat er verloren? Welke lessen kunnen we hier uit trekken? Westerman verwierf landelijke bekendheid met zijn boek ‘de graanrepubliek’ over de opkomst en ondergang van de graanteelt in Noordoost-Groningen.

  Melkveehouder en kaasmaker Jan Dirk van der Voort, van de Groote Voort uit Lunteren, is ‘Agrarisch ondernemer van het jaar ’ en vooral bekend van de topkwaliteit Remeker kaas. Hij neemt ons mee in zijn zoektocht naar waarde-creatie door de hele keten heen en de verbinding met de omgeving. Hoe geeft hij landbouwcultuur in onze tijd opnieuw vorm?

  Verder met nieuwe cijfers en trends uit de Demeter Monitor, workshops en debat. Bekijk het volledige programmaAanmeldingsformulier

  Kosten 30 euro inclusief koffie/thee, lunch en borrel (excl BTW). Voor Demeter licentiehouders en leden van de BD-Verenging 20 euro (excl BTW). Het congres wordt georganiseerd door Stichting Demeter i.s.m. de BD-Vereniging en de landbouwsectie van de Antroposofische Vereniging. Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door EkoPlaza, Eosta, Green Organics, Natudis, Odin/Estafette, Triodos Bank en Zuiver Zuivel.

 • Respect voor wat wij eten 07 Okt 2016

  Het Lievegoed Academisch Netwerk van de Iona Stichting organiseert de werkconferentie ‘Respect voor wat wij eten’ op vrijdag 7 oktober in Den Haag.
  Uitgangspunt van de conferentie vormt de discussienotitie van leden van het Academisch Netwerk onder leiding van prof. dr. Paul Struik. Co-referenten zullen Marianne Thieme en Herman Wijffels zijn. De discussie zal geleid worden door Jan Paul van Soest.
  Met deze bijeenkomst hopen wij een bijdrage te leveren aan een breder maatschappelijk gesprek over onze voeding en landbouw. Een hoogst actueel thema, mede gezien vanuit de discussies over o.a. een eerlijke prijs voor onze voeding of het Monsanto-tribunaal een week later in Den Haag.
  Wij heten u van harte welkom. Wacht niet te lang met aanmelden, want vol is vol.
  Aanmelden graag vóór 5 oktober via de Iona Stichting, (020) 623 33 53 of via iona@iona.nl, ovv bijeenkomst 7 oktober.
  Deze conferentie is vrij toegankelijk.

 • Lezing Peter Selg over briefwisseling Willem Zeylmans en Ita Wegman 07 Okt 2016

  Wegens familieomstandigheden is de werkconferentie NVAP (Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Psychotherapie) van mei over ‘De ziel als bemiddelaar tussen lichaam en geest’ verplaatst naar 7 (avond) en 8 oktober. Vrijdagavond 7 oktober houdt Peter Selg een inleidende voordracht over een niet gepubliceerde briefwisseling tussen Willem Zeylmans van Emmichoven en Ita Wegman. Zaterdag 8 oktober zijn er werkgroepen rondom dit thema. Wat kunnen we doen vanuit de antroposofische geneeskunde voor het behoeden en ontwikkelen van de bewustzijnsziel? Deze werkgroepen zijn met name voor collega’s in de gezondheidszorg, het onderwijs en het biografiewerk. Er wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor euritmie.

  Kosten van de totale werkconferentie zijn € 75, inclusief koffie, thee en Indische maaltijd op zaterdagmiddag. De voordracht van Peter Selg is ook apart toegankelijk voor geïnteresseerden, kosten € 20, wel graag opgeven. Meer informatie op www.nvap.nl. Aanmelden: info@nvap.nl. Locatie: Raphaëlhuis, ‘Het schip in de duinen’, gebouwd door Willem Zeylmans van Emmichoven, Nieuwe Parklaan 58, Den Haag.

Ledenactiviteiten

Informatie over de activiteiten georganiseerd door en voor leden, zoals vanuit de diverse ledengroepen, is te vinden op de website van Motief: de actuele landelijke evenementen en een overzicht van de lokale ledenbijeenkomsten door het gehele land.

 

Motief

cover-motief

Het ledenblad Motief is een uitgave van de AViN en verschijnt tien keer per jaar.

Bibliotheek

De bibliotheek van de AViN is vrij toegankelijk en is gevestigd aan de Riouwstraat 1 in Den Haag. Ze heeft een landelijke functie voor particulieren en bibliotheken.
In de publieksruimte staan boeken en tijdschriften opgesteld die u vrij kunt raadplegen en er is een studieruimte.

Hogeschool

De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is door Rudolf Steiner opgericht met als doel: het doen van onderzoek op geestelijk gebied, het stimuleren en coördineren van dat onderzoek, en het verzorgen van opleidingen in de verschillende werkgebieden. De Hogeschool is geheel ingebed in de vereniging.