Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld.
Ze helpt u om midden in deze wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding.
De Antroposofische Vereniging is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.

Op de website van de Antroposofische Vereniging willen wij u zo volledig mogelijk informeren over de vereniging, de diverse ledenactiviteiten, de Hogeschool en bibliotheek.

Woensdag 24 augustus is de Antroposofische Vereniging telefonisch niet bereikbaar van 8.00 uur tot 12.00 uur vanwege werkzaamheden in de buurt door Stedin.

Symposium Jheronimus Bosch op 9 september

Op 9 september organiseert de Antroposofische Vereniging voor haar leden een symposium in Den Bosch over de esotericus Jheronimus Bosch.

Evenementen

 • Symposium Jheronimus Bosch – de esotericus 09 Sep 2016

  In het kader van de 500e sterfdag van Jeroen Bosch hebben velen de tentoonstelling in het Brabants Museum in de afgelopen maanden (tot mei) bezocht. Een unieke verzameling van schilderijen en tekeningen waren hier bijeen. Wij organiseren voor de leden van de Antroposofische Vereniging, inclusief de Belgische leden, een symposium op vrijdag 9 september over Jheronimus Bosch. Thema’s zijn de beeldentaal van Jheronimus Bosch en zijn betrokkenheid bij de esoterische stromingen in de Zuidelijke Nederlanden in de (late) Middeleeuwen en drempel van de Nieuwe Tijd. Zijn lidmaatschap van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap (Zwanenbroeders) te Den Bosch is daarvoor een aanknopingspunt. In het huis van deze broederschap aan de Hinthamerstraat (vrijwel naast de St. Jans Kathedraal) zal het symposium plaatsvinden.

  Het (voorlopig) programma voorziet een ontvangst om 13.00 uur in het Zwanenbroedershuis. Lezingen door Ignaz Anderson (Een verbinding met de ridder met de zwaan), Wilbert Lambrechts (Beeldentaal van Jeroen Bosch) en Andreas Reigersman (de Lieve Vrouwe Broederschap en haar wortels). Tussen de lezingen zal ook langs euritmische weg verbinding gezocht worden met het werk van Jeroen Bosch. Afsluiting met een drankje om 17.00 uur.

  Plaats: Zwanenbroedershuis, Hinthamerstraat 94 te Den Bosch. Aanmelden is noodzakelijk vanwege een beperkt aantal plaatsen. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Kosten € 15,00 p.p.

  Een bezoek aan het Jeroen Bosch Art Center voorafgaand aan het symposium is de moeite waard (Jeroen Boschplein 2, voorheen Hinthamerstraat 175).

  Ignaz Anderson, Wilbert Lambrechts, Irene Pouwelse en Andreas Reigersman

  De zaal zit vol, u kunt zich niet meer aanmelden.

 • Onderzoeksgroep van de Pedagogische Sectie 09 Sep 2016

  In de bijeenkomsten van het schooljaar 2016-2017 gaan wij werken aan  het thema ‘De kinderbespreking’.

  Wij beginnen, met het 19e klassenuur en navolgend gesprek in samenhang met het jaarthema, op 9 september om 19.30 uur in de Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist. De avond eindigt om 22.00 uur.

  De data voor de vijf bijeenkomsten op vrijdagavond dit schooljaar worden dan afgesproken. De daaropvolgende keer beginnen wij met de tweede voordracht van de Algemene Menskunde.

  Ieder die klassenlid  is (of dat wil worden) en geïnteresseerd is in dit onderwerp, is van harte welkom.

  Literatuur:

  1. a) Algemene menskunde (GA 293) 2e voordracht
  2. b) Heilpedagogische cursus (GA 317) 6e voordracht
  3. c) Menskunde innerlijk vernieuwd (GA 302a) 3e voordracht
  4. d) Conferenties derde band (GA 300c)
  5. e) De menselijke ziel en de twee stromen uit het tweede hoofdstuk van de Algemene  Menskunde, Kim Lapré 2009

  Graag contact opnemen, voor aanmelding of info, met Frans Lutters:  fjt.lutters@gmail.com

 • Studiedag Lichtop911 op 11 september 2016 11 Sep 2016

  Bijeenkomst over de aanslagen van 11 september 2001

  Bijeenkomst voor alle belangstellenden die vanuit antroposofische blikrichting één van de belangrijkste wereldgebeurtenissen van onze tijd willen proberen te doorgronden: de aanslagen van 11 september 2001.

  Wat gebeurde daar precies? Door wie? En waarom? Diverse inleidingen door sprekers met mogelijkheid tot gesprek. Voor het programma zie de website.

  Zondag 11 september 11.00-16.00 uur

  Stichtse Vrije School (Bovenbouw) Socrateslaan 24, Zeist

  Informatie bij Loek Dullaart, loekdullaart@gmail.com, (06) 5383 5617

  www.lichtop911.nl/

 • Adem, klank en kleur in het spreken 16 Sep 2016

  Workshop “De Kunst van het Spreken” met als thema:

  Adem, klank en kleur in het spreken

  Voor allen die beroepsmatig vaak moeten spreken en speciaal voor leraren en euritmisten in vrijescholen.
  16 september, 20.00-21.30 uur, en 17 september, 9.30-13.00 uur
  De Zalen, Riouwstraat 1 Den Haag
  Cursusgeld € 50
  Cursusleiders: Marjo van der Himst en Caroline Bruggemans
  Aanmelden: info@dezalen of (070) 355 00 39 (ook voor extra informatie en overnachtingsmogelijkheden)

 • Menszijn in een tijd van volksverhuizing 17 Sep 2016

  Op zaterdag 17 september, van 9.45 tot 16.00 uur, zal de halfjaarlijkse ‘Themadag religieuze oriëntatie’ weer worden gehouden in het gebouw van de Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 in Zeist.

  Op dit moment zijn meer dan zestig miljoen mensen op de vlucht. Dat is meer dan in de Tweede Wereldoorlog en meer dan tijdens de volksverhuizingen in de vijfde en zesde eeuw. Een op de 120 mensen op aarde is van zijn thuis verdreven. Wat kunnen we in de pedagogie en in de sociaaltherapie doen rond dit vluchtelingenvraagstuk?

  Programma
  09.45 uur Offerhandeling
  10.05 uur Koffie
  10.20 uur Welkom,  toelichting op het programma, door Vera Treffers
  10.25 uur Mathijs van Alstein, ‘Het verdrukte midden: de ontwortelde medemens als beeld van onszelf’
  11.25 uur Gespreksgroepen
  12.30 uur Lunchpauze
  13.30 uur Euritmie of Kunstzinnige verwerking
  14.20 uur Theepauze
  14.45 uur Marianne de Jong, ‘Ook wij zijn onderweg. Hoe vinden wij ons kompas?’
  15.45 uur Tijd voor aanvullingen en uitwisseling
  16.00 uur Afsluiting door Vera Treffers

  Organisatie: vakgroep religieuze oriëntatie. Inlichtingen: Marianne de Jong (030) 694 50 23; Heleen Steinbuch (06) 4208 2382.

  De kosten bedragen € 42,50 incl. lunch, koffie en thee, over te maken op NL 16 INGB 0665617224 ovv themadag 17 september 2016. Bij afzegging van deelname tot 10 september zal het volledige bedrag geretourneerd worden; daarna zal € 20,- ingehouden worden voor organisatie- en kosten catering.

 • Michaëlontmoetingsmarkt Zutphen 17 Sep 2016

  De Zutphense ledengroep van de Antroposofische Vereniging organiseert een ontmoetingsmarkt: een gelegenheid om nieuwe mensen en activiteiten te leren kennen, oude bekenden te ontmoeten, ontwikkelingen te volgen, uitwisseling en contact. Mensen presenteren zich met hun initiatieven, projecten, groepjes, activiteiten. Tussendoor zijn ruime pauzes voor ontmoeting en gesprek.

  17 september 2016, 14.00-17.00 uur

  Plaats: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, Zutphen

  Toegang gratis

Ledenactiviteiten

Informatie over de activiteiten georganiseerd door en voor leden, zoals vanuit de diverse ledengroepen, is te vinden op de website van Motief: de actuele landelijke evenementen en een overzicht van de lokale ledenbijeenkomsten door het gehele land.

 

Motief

cover-motief

Het ledenblad Motief is een uitgave van de AViN en verschijnt tien keer per jaar.

Bibliotheek

De bibliotheek van de AViN is vrij toegankelijk en is gevestigd aan de Riouwstraat 1 in Den Haag. Ze heeft een landelijke functie voor particulieren en bibliotheken.
In de publieksruimte staan boeken en tijdschriften opgesteld die u vrij kunt raadplegen en er is een studieruimte.

Hogeschool

De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is door Rudolf Steiner opgericht met als doel: het doen van onderzoek op geestelijk gebied, het stimuleren en coördineren van dat onderzoek, en het verzorgen van opleidingen in de verschillende werkgebieden. De Hogeschool is geheel ingebed in de vereniging.