Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld.
Ze helpt u om midden in deze wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding.
De Antroposofische Vereniging is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.

Op de website van de Antroposofische Vereniging willen wij u zo volledig mogelijk informeren over de vereniging, de diverse ledenactiviteiten, de Hogeschool en bibliotheek.

Hogeschoolconferentie september 2017

Hogeschoolconferentie Michaël en Ahriman in de bewustzijnsziel op 1 en 2 september voor leden van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap.

Actie ter verwerving Riouwstraat 1-3

De Antroposofische Vereniging voert actie ter financiering van haar pand aan de Riouwstraat in Den Haag. Zie Donatie folder Riouwstraat.

Zomersluiting

Het secretariaat van de Antroposofische Vereniging in Zeist is van 21 juli t/m 11 augustus gesloten. De redactie van Motief is in juli afwezig.

Evenementen

 • Be Present 23 jul 2017

  Be Present met Gia van den Akker in la fabbrica Cortiglione Piemonte, 23-29 juli 2017, voor amateurs, studenten, euritmisten.

  Een week bewegen en genieten met als thema intuitie en beweging.

  In zonnige mooie omgeving werken aan vitaliserende oefeningen en creatieve processen in het samen choreograferen.

  Kwaliteiten: open staan, achtzaam zijn, verbinden, ontmoeten, durven, scheppen, reflecteren en loslaten. Dit jaar werken we samen met studenten van het conservatorium Alessandria.

  Slotavond met dorpsbewoners in het middeleeuwse borgo Villa in Incisa Scapaccino.

  Kosten € 350 / studenten € 250/200

  Overnachting op wijndomein of B&B (€ 20-50)

  Catering bij Caterina in Cortiglione

  Informatie via Gia van den Akker.

 • Menskundeweek 2017 24 jul 2017

  Studie- en voorbereidingsweek voor leerkrachten van vrijescholen van maandag 24 tot en met 28 juli 2017 te Venlo.

  Hoe kan ik mijzelf tot een levendige bron maken van waaruit de werkvormen en oefeningen weer gaan opborrelen? Hoe kan ik mij intiemer verbinden met de kinderen en hun proces?

  Dit jaar behandelen we de vijf voordrachten gehouden te Bern april 1924, GA 309. Opzet:

  De voordracht wordt door Marcel de Leuw in het Nederlands voorgelezen.
  1. Na de euritmie gaan we in gesprek over de voordracht
  2. In de middag volgt een kunstzinnig deel aansluitend op de inhoud
  3. In het vrije deel is er mogelijkheid voor eigen werk of een gezamenlijk thema
  4. Na het avondeten is er nog verdieping over de voordracht door Marcel
  5. De dag sluiten we af met pianomuziek.

  Zie ook het uitvoerige 2017 Menskundeweek programma.

  Aanmelden: peter.evers@rudolfsteinereducare.nl
  Rudolf Steiner Educare, Zustersstraat 25, 5914 XX Venlo
  Cursusleider: Marcel de Leuw
  Euritmie: Djenna Storm
  Kosten: € 250, – voor de hele week of € 60,- per losse dag, inclusief lunch en diner.

  Annie Storm en Peter Evers

 • Hogeschoolconferentie Michaël en Ahriman in de bewustzijnsziel 01 sep 2017

  Programma Hogeschoolconferentie Michaël en Ahriman in de bewustzijnsziel op 1 en 2 september 2017
  voor leden van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap van de Antroposofische Vereniging

  Vrijdag 1 september 2017

  19.30 uur: ontvangst
  20.00 uur: de imaginaties Michaël en Ahriman door Auke van der Meij
  20.15 uur: euritmievormen van Werner Barfod voor Rudolf Steiners brief van 16 november 1924
  20.30 uur: beschouwing 1e en 2e meditatie: de ahrimanische tegenmachten in de ziel, door Roel Munniks
  21.15 uur: euritmievormen
  21.30 uur: einde

  Zaterdag 2 september

  9.30 uur: ontvangst
  10.00 uur: euritmie met toelichting
  10.30 uur: beschouwing over techniek door Albert Vlug
  11.00 uur: beschouwing 5e en 6e meditatie: de ziel tussen licht en donker door Jana Loose
  11.30 uur: werkgroepen
  12.45 uur: lunch
  13.30 uur: vervolg werkgroepen
  14.45 uur: theepauze
  15.15 uur: beschouwing 14e en 18e meditatie: wezensontmoeting en geestbeleven door Jaap Sijmons
  16.00 uur: euritmie
  16.15 uur: afsluiting door Auke van der Meij

  Plaats: Antropia, Hoofdstraat 8 te Driebergen

  Zie voor meer informatie en aanmelden.

 • Hogeschoolconferentie Michaël en Ahriman in de bewustzijnsziel 02 sep 2017

  Conferentie voor hogeschoolleden in september
  Michaël en Ahriman in de bewustzijnsziel

  Conferentie over de esoterische cyclus (‘klassenuren’) op 1 en 2 september 2017

  Michaël en Ahriman werken elk in tegengestelde richting op de bewustzijnsziel in: Michaël verbindt de ziel met de kosmos en haar ritmen, Ahriman met zijn aardse ruimtesfeer van koude en duisternis. Welke imaginaties geeft Rudolf Steiner daarover in de zogenaamde ‘Michaëlbrieven’ (GA 26) en hoe komen deze terug in de esoterische cyclus? Aan deze vragen willen we tijdens deze conferentie werken, door middel van inleidingen, euritmie en in werkgroepen. Leden van de hogeschool zijn van harte uitgenodigd!
  De Hogeschool voor Geesteswetenschap in Nederland heeft het thema ‘bovennatuur en ondernatuur’ als rode draad gekozen. Voor de leden die aan de esoterische cyclus (voorheen vertaald als ‘klassenuren’) deelnemen, houden wij regelmatig een conferentie over de meditaties. Op 1 en 2 september 2017 willen wij de imaginaties van Michaël en Ahriman beleven en verdiepen naar aanleiding van het thema: boven- en ondernatuur. Michaël leidt ons naar de bovennatuur. Ahriman vangt ons in de ondernatuur, als wij haar niet in haar werking doorzien. Wij willen de imaginaties over Michaël en Ahriman innerlijk verkennen en verbinden met enkele meditaties uit de cyclus. Deze imaginaties geeft Steiner in Anthroposophische Leitsätze (Kerngedachten van de antroposofie), de brief van 16 november 1924.

  Het gaat ons met deze conferentie niet enkel om de voorstellingsinhoud van deze imaginaties, maar om het vinden van de kracht van de imaginatie zelf, die het michaëlische element is dat ons met de wereld verbindt. Het ahrimanisch verworden voorstellen en luciferische herinneren zijn het, die ter wille van onze vrijheid de wereld voor ons tot een ver-schijn-ing (beeld zonder zijnskarakter) maken. Tegelijkertijd emancipeert onze wil zich van de kosmische natuur door de zuiver aardse, mechanische techniek. Zo komen we van de natuur in de ondernatuur. Michaëls kracht bevrijdt ons en lost de zintuigelijke herinnering in onze ziel op. Uit de overschotkrachten ten opzichte van de voorstelling kunnen imaginaties ontstaan. De Christus-kracht verbindt ware imaginaties wederom met de kosmos. De imaginatie wordt dan ‘in het kosmische Zijn ingetekend’ (GA 26, Die Freiheit des Menschen und das Michael-Zeitalter, Leitsätze 162-164). Deze vormen vanuit de bovennatuur een tegenwicht tegen de mechanische techniek van de ondernatuur. Het gaat ons in deze conferentie daarom niet alleen om de begripsmatige voorstellingen van boven- en ondernatuur, maar vooral ook om de geëigende imaginatieve en kunstzinnige vorm die bij de natuur en de bovennatuur horen. In de werkgroepen kan iedereen actief daaraan deelnemen.

  De verdieping van de meditaties zal ons tevens helpen de verhouding tussen de Michaëlschool en de rozenkruisersimpuls beter te begrijpen. Daarmee bereiden we ons ook voor op de viering van het eeuwfeest van de oprichting van de Antroposofische Vereniging. Tegelijkertijd werd op aarde ook een Michaëlschool ingericht. Deze school staat in het teken van de drievoudige rozenkruisers-spreuk.

  Bekijk evenement

 • Avonden Antroposofie in Gesprek georganiseerd door de Sociale Sectie 13 sep 2017

  Eind 2016 is een initiatiefgroep vanuit de Sociale Sectie begonnen met ‘Antroposofie in Gesprek’-avonden. Het betreft open gespreksavonden, telkens op de tweede woensdagavond van de maand. Een lid van de Sociale Sectie of een antroposoof die zich echt verbonden heeft met de sociale vragen van deze tijd, krijgt eerst de gelegenheid om inhoud en ervaringen in te brengen over een – het sociale domein betreffende – vraagstuk dat hem of haar bezighoudt. De aanwezigen ‘proeven’ welwillend van de inspiratie en de ervaringen die uit het gebodene naar voren komen.

  Daarna is er ruimte voor gesprek en persoonlijke ontmoeting daarover binnen de groep van de deelnemers. Dit is het hoofdbestanddeel van de avond. Het doel is om inzichten en ervaringen van alle aanwezigen te laten klinken en met begrip voor elkaar op te nemen. Het is de bedoeling dat voordrachtgever en toehoorders zich gezien en begrepen voelen en meer inzicht in het vraagstuk verkrijgen.

  De ervaringen met deze avonden zijn tot nu toe zodanig dat de initiatiefgroep heeft besloten het organiseren van Antroposofie in Gesprek-avonden in de periode september 2017 t/m juni 2018 voort te zetten.

  De avonden zullen worden gehouden op woensdag 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december 2017.

  Begin: 18:00 uur precies, einde 21:30 uur; in de gemeentezaal van de Rafaëlkerk van de Christengemeenschap, Van Tetslaan 4, Zeist.

  Leden van de Sociale Sectie en mensen die zich verbonden hebben met de sociale vraagstukken van deze tijd en de antroposofie, zijn welkom. Kosten per avond  € 10,00 per persoon.

  Op 13 september zal Jan Saal inleiden over vraagstukken van gemeenschapsvorming;

  op 11 oktober zal Thom Kloes het hebben over zelfdoding en daaraan verbonden vragen;

  op 8 november zal Ellen Winkel spreken over de verbinding tussen BD-bedrijven en de mensen er om heen.

  Maximum aantal deelnemers: 20. Aanmelden is onder andere daarom noodzakelijk bij Wim van Gorcum (willem.vangorcum@kpnmail.nl, 06-2617 0402)

 • Taalwerkplaats in Middelburg 24 sep 2017

  De Sectie voor Cultuurwetenschap en Letteren van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap organiseert najaar 2017 op vier zondagen in Middelburg een Taalwerkplaats.

  In deze taalwerkplaats houden we ons bezig met de vraag: wat is het spirituele van taal en hoe maken we dat ervaarbaar en vruchtbaar in ons eigen leven? Een zoektocht naar wezen en betekenis van taal en woord in de antroposofie en de geestelijke wereld.

  De vier zondagen bestaan uit lezingen, taaloefeningen, euritmie en spraakvorming.

  Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: de digitalisering van taal, kindertaalverwerving, het alfabet en de ontwikkeling van het schrift, de grammatica, de toekomst van taal. Onze inspiratiebron is de antroposofie van Rudolf Steiner.

  Medewerkenden: Frits Burger (oud-germanist en psychosociaal werker), Marieke Cooiman (Neerlandica), Ernie Coenen (spraakvormer,vertelster, kinderfocustrainer), euritmist: Boudewijn van Sluijs.

  Plaats: Vrije School Zeeland, Willem Arondeusstraat 59, 4733 DD Middelburg.
  Data: zo. 24 september 2017, zo. 8 oktober, zo. 22 oktober, zo. 5 november, tijd: 11-16 uur (inloop 10.30 uur).
  Kosten: € 195,- inclusief koffie, thee en koek (brood zelf meebrengen), een reader en het boek van Frits Burger Taal Stroomt: een weg naar het innerlijk van het woord: Linguarhei.

  Opvragen van het uitgebreide programma en het opgeven voor deze werkplaats bij secretariaat@antroposofie.nl.

  De vier zondagen vormen één geheel. Wanneer u zich aanmeldt, schrijft u zich in voor het gehele traject. De taalwerkplaats is bedoeld voor alle woordminnaars: voor hen die in hun beroep veel gebruik moeten maken van het woord, zoals leraren, therapeuten en pastorale werkenden, maar ook voor hen die het woord willen gebruiken voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Ledenactiviteiten

Informatie over de activiteiten georganiseerd door en voor leden, zoals vanuit de diverse ledengroepen, is te vinden op de website van Motief: de actuele landelijke evenementen en een overzicht van de lokale ledenbijeenkomsten door het gehele land.

 

Motief

cover-motief

Het ledenblad Motief is een uitgave van de AViN en verschijnt tien keer per jaar.

Bibliotheek

De bibliotheek van de AViN is vrij toegankelijk en is gevestigd aan de Riouwstraat 1 in Den Haag. Ze heeft een landelijke functie voor particulieren en bibliotheken.
In de publieksruimte staan boeken en tijdschriften opgesteld die u vrij kunt raadplegen en er is een studieruimte.

Hogeschool

De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is door Rudolf Steiner opgericht met als doel: het doen van onderzoek op geestelijk gebied, het stimuleren en coördineren van dat onderzoek, en het verzorgen van opleidingen in de verschillende werkgebieden. De Hogeschool is geheel ingebed in de vereniging.