Evenementen

 • Conferentie Lichtbaken 2017 24 feb 2017

  De Antroposofische Vereniging in België organiseert op 24, 25 en 26 februari 2017 een internationale conferentie in Antwerpen over de ideeën die Rudolf Steiner honderd jaar geleden voor het Europa van toen naar buiten bracht en die nu nog steeds een lichtbaken voor de toekomst kunnen zijn, onder de titel ‘Lichtbaken 1917-2017. Het trinitaire denken van Rudolf Steiner’.

  Rudolf Steiner voorzag reeds in 1917 het dramatische spanningsveld waarin het Europa van nu en morgen zich bevindt. Na decennialange terughouding kwam hij in 1917, op het hoogtepunt van de Eerste Wereldoorlog, met zijn ideeën daarover naar buiten.

  Steiners inzicht was gebaseerd op de drieheid van de mens: hoofd-hart-handen en op de driegeleding van de maatschappij. Dit inzicht leeft sindsdien in en door steeds meer mensen, in iedere generatie opnieuw.

  De conferentie Lichtbaken 1917-2017 heeft als doel deze ideeën in een internationale context krachtig denkend in herinnering te brengen en perspectieven te openen voor de eenentwintigste eeuw. Gerenommeerde sprekers en medewerkers uit binnen- en buitenland hebben hun medewerking toegezegd. Zo kan het lichtbaken van 1917 het lichtbaken van 2017 worden!

  Gastsprekers: Peter Selg, Albert Schmelzer, Tomas Zdrazil, Ronald Halfen.

  Plaats: Steinerschool Antwerpen, Volkstraat 40, Antwerpen, België.

  Organisatie: Antroposofische Vereniging in België in samenwerking met Via Libra, Mercurius, Iona Stichting, Driegonaal e.a.

  Inschrijven: via de website.

 • Open Middag renovatie Riouwstraat 26 feb 2017

  In nauwe samenspraak met architect Yaike Dunselman en een betrokken groep (toekomstige) gebruikers van het pand zijn wij begonnen met het uitwerken van de plannen voor de verbouwing van het pand Riouwstraat 1 te Den Haag. Op de Open Middag op zondag 26 februari nemen wij graag ter plekke alle geïnteresseerde leden mee in dit proces, ontvouwen de huidige plannen en lichten die toe én gaan met u in gesprek over de mogelijke verbeteringen en gebruikerswensen. Inloop met koffie en thee 13.30 uur, start 14.00 uur en sluiting uiterlijk 17.00 uur.

  Namens het bestuur van de AViN, Stephan Jordan

 • Euritmiedagen in Den Haag 02 mrt 2017

  In samenwerking met onder meer de musische secties van Dornach en Nederland en Hogeschool Leiden organiseert de Stichting Euritmie een bijeenkomst op donderdagavond 2 maart t/m zaterdagavond 4 maart 2017 in De Zalen, Riouwstraat 1, Den Haag

  Tijdens deze dagen worden workshops en lezingen gegeven door onder anderen Werner Barfod en Stefan Hasler. Op de openingsavond presenteert Paul Peter Vink het boek Bronnen van de euritmie, over het vernieuwende onderzoek op het gebied van woordeuritmie door Werner Barfod. Op de overige dagen staan euritmiepresentaties, een masterclass en een euritmievoorstelling op het programma. Uitgebreidere informatie volgt in Motief, de euritmie-muziek-theaterkrant, www.antroposofischevereniging.nl, www.dezalen.nl en antrovista. Nadere informatie bij De Zalen, (070) 355 00 39 (vragen naar Cori de Leeuw).

 • Conferentie Moderne media als uitdaging voor de ontwikkeling van ons zelf 03 mrt 2017

  Deze conferentie is een vervolg op de bijeenkomst met Andreas Neider in 2015 en biedt tevens een voorbereiding voor de Dag van de Hogeschool op 8 april 2017, eveneens in Zeist. Overkoepelend thema is: hoe kunnen we net zover in de bovennatuur opstijgen als we met de techniek in de ondernatuur zijn terechtgekomen.

  Na de inleidingen door Andreas Neider (vrijdagavond en zaterdagochtend) wordt het onderwerp in een aantal voordrachten en kunstzinnige presentaties uitgediept. In een afsluitende plenaire bijeenkomst worden de resultaten uitgewisseld en de open vragen samen met het panel (bestaande uit de workshopleiders) besproken. Zie ook de flyer.

  Vrijdag 3 maart 2017, 18.30-21.00 uur, en zaterdag 4 maart 2017, 9.00-16.30 uur, in de Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist.

  Kosten € 60. Alleen de vrijdagavond € 10. Aanmelden verplicht, vóór 16 februari 2017.

  Bekijk evenement

 • Antroposofie in Gesprek: Ingrid Busink 08 mrt 2017

  De Sociale Sectie organiseert bijeenkomsten ‘Antroposofie in Gesprek’ op de 2e woensdagavond van elke maand, 17.30-22.00 uur, vanaf februari 2017, in de gemeentezaal van de Rafaëlkerk, de kerk van de Christengemeenschap, Van Tetslaan 4 te Zeist. Voor broodjes plus koffie en thee wordt, op basis van de aanmeldingen, gezorgd.

  Een lid van de Sociale Sectie of iemand die zich verbonden heeft met de sociale vraagstukken van deze tijd, brengt in het eerste deel van de avond een onderwerp aangaande het sociale domein in, dat hem of haar bezighoudt op basis van inhoud of ervaringen. De aanwezigen ‘proeven’ welwillend van de inspiratie en de ervaringen die uit het gebodene naar voren komen.

  In het tweede deel is er ruimte voor gesprek en persoonlijke ontmoeting, als hoofdbestanddeel van de avond. Het doel is om inzichten en ervaringen van alle aanwezigen te laten klinken en met begrip voor elkaar op te nemen. Als het proces goed verloopt, voelen voordrachtgever en toehoorders zich gezien en begrepen en hebben zij samen meer inzicht in het onderwerp verkregen. Voor elke avond zal een, door de inleider gemaakte, uitleg van het thema worden rondgestuurd.

  8 februari Boudewijn Wilmar: Sociale technieken en processen in de plaatselijke politiek
  8 maart Ingrid Busink: Gedragen besluitvorming en gemeenschapsvorming
  12 april Annemarie Sijens: Over onze sociale toekomst

  Kosten € 10 per avond, ter plekke contant te betalen. Vanwege catering en thema-uitleg minimaal een week van tevoren aanmelden bij Wim van Gorcum, willem.vangorcum@kpnmail.nl.

 • ‘Je kan er ook anders naar kijken’, workshop constitutiebeelden 11 mrt 2017

  ‘Je kan er ook anders naar kijken’, workshop constitutiebeelden in Zeist, door Geertje Post Uiterweer, auteur van het gelijknamige boek. Voor iedereen die met mensen werkt, waaronder begeleiders, leerkrachten en ouders.

  In de workshop worden zes constitutiebeelden besproken, veel praktische voorbeelden gegeven, inleefoefeningen en manieren om concreet met je eigen constitutie en die van de ander om te gaan. Met deze antroposofische, complementair wetenschappelijke visie kan ook een eventuele disbalans of stoornis onderkend en behandeld worden, zoals ADHD, hooggevoeligheid en ASS (autisme spectrum stoornis).

  Zaterdag 11 maart 2017, Helicongebouw,  Socrateslaan 22a, Zeist, 10.00-16.00 uur, € 65 incl. lunch.

  Meer informatie en aanmelding: info@scillz.nl of (06) 3098 5446

Motief.online

Blijf via Motief.online op de hoogte van alle actuele berichten uit de antroposofische beweging en daarbuiten, blader door de evenementenkalender en bekijk de meest recente Motief, het ledenblad van de AViN. Ook is op deze website een actueel overzicht te vinden de ledengroepen, studiecentra en klassenuren.