Over de vereniging

De Antroposofische Vereniging verenigt “mensen, die het zieleleven in de mens individueel en in de menselijke samenleving willen ontwikkelen op grondslag van de door Rudolf Steiner vertegenwoordigde geesteswetenschap, de antroposofie”.
Zij stelt zich ten doel “het bestuderen, beoefenen en verbreiden van deze geesteswetenschap”. Daarmee wil zij een spiritueel gefundeerde bijdrage leveren aan de menselijkheid in de wereld van heden en morgen.

Rudolf Steiner stelde de resultaten van al zijn onderzoek beschikbaar aan iedereen die ermee wilde werken en publiceerde daarover. Voor de verdere ontwikkeling van het individu en van de antroposofie zelf werd in 1923 de Algemene Antroposofische Vereniging opgericht. In Nederland kennen we – zoals in tal van andere landen op alle vijf continenten – een eigen vereniging: de Antroposofische Vereniging in Nederland, gevestigd in Zeist. De vereniging kent circa vierduizend leden.

Er zijn zo’n 50 plaatselijke ledengroepen en studiecentra. Er worden lezingen, bijeenkomsten en diverse cursussen georganiseerd, evenals sociale en kunstzinnige activiteiten, waaronder uitvoeringen met muziek, euritmie en drama, tentoonstellingen en vieringen van jaarfeesten als Sint Jan in de zomer en het herfstfeest Michaël. Daarnaast zijn er ook jongerengroepen en landelijke themagroepen.

Themadagen en conferenties

Op landelijk niveau nodigt de Antroposofische Vereniging haar leden regelmatig uit voor themadagen en conferenties over onderwerpen van gemeenschappelijke interesse of actueel maatschappelijk belang. Hierin komen bijvoorbeeld onderwerpen aan bod als karma en reïncarnatie, antroposofie en religie, antroposofie als scholingsweg en de spirituele bronnen van kunst en cultuur. Maar ook ontwikkelingen en vraagstukken die ieder van ons als burger voor ethisch-morele dilemma‘s kunnen plaatsen, worden hier vanuit geestelijk perspectief bezien, zoals gentechnologie en ons voedsel, biomedische wetenschap en de integriteit van ons lichaam, de ontwikkeling van burgerschap en overheid, en de kindwaardigheid van ons onderwijs.

Wereldwijde vereniging

De Nederlandse vereniging maakt deel uit van de wereldwijde Algemene Antroposofische Vereniging met haar culturele en spirituele centrum in Dornach, Zwitserland. Als lid van de Nederlandse vereniging is men tevens lid van de internationale vereniging, een verbondenheid waaraan actief inhoud kan worden gegeven door deelname of bezoek aan studiebijeenkomsten, conferenties, voorstellingen en exposities in het bekende Goetheanum.

Er zijn op alle continenten en in meer dan honderd landen Antroposofische Verenigingen, actieve ledengroepen en initiatieven van leden te vinden. Het lidmaatschap staat open voor iedereen: ongeacht nationaliteit, maatschappelijke positie, godsdienstige overtuiging of wetenschappelijke opvatting.

Motief.online

Blijf via Motief.online op de hoogte van alle actuele berichten uit de antroposofische beweging en daarbuiten, blader door de evenementenkalender en bekijk de meest recente Motief, het ledenblad van de AViN. Ook is op deze website een actueel overzicht te vinden de ledengroepen, studiecentra en klassenuren.