Actualiteiten

Bestuurlijke verhoudingen AAG

27 juni 2018

Bestuurlijke verhoudingen AAG Over de bestuurlijke verhoudingen in de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft (AAG) in Dornach heeft het Dornacher bestuur en de Goetheanum-leiding op 8 juni een brief geschreven, de derde aan alle leden, die we in volle omvang (in het  Duits en Engels) hier onder de aandacht brengen. Het betreft de bestuurlijke verhoudingen, die bij de leden niet altijd duidelijk leven. In 2012 hebben het bestuur en de Goetheanum-leiding zich intern gebonden aan een werkafspraak, waarbij zij gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het geheel van de algemene vereniging en het Goetheanum. Dat wil niet zeggen dat…

Lees verder

Rehabilitatie en gewijzigde bestuurssamenstelling

27 maart 2018

Rehabilitatie en gewijzigde bestuurssamenstelling Verslag Jaarvergadering 2018 in Dornach De recente jaarbijeenkomst en algemene ledenvergadering van de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft (AAG), van 22 tot 25 maart in het Goetheanum te Zwitserland bracht een paar opvallende zaken, waarover ik hier graag, vooruitlopend op berichtgeving in Motief, kort verslag doe. Rehabilitatie Ita Wegman en Elisabeth Vreede De door de initiatiefgroep van onder anderen onze Nederlandse leden Marijcke van Hasselt en Pieter van Blom werd een motie tot het opheffen van het besluit van 1935, waarbij Ita Wegman en Elisabeth Vreede van hun bestuursfuncties werden ontheven, aan de…

Lees verder

Oproep jaarvergadering 2018 in Dornach

16 maart 2018

Oproep jaarvergadering 2018 in Dornach De jaarvergadering van de Algemene Antroposofische Vereniging in Dornach (Zwitserland) zal dit jaar plaatsvinden van 22 tot en met 25 maart. Dat betekent dat de vergadering dit keer niet op vrijdag, maar al op donderdag begint en duurt tot en met zondagmorgen. Dat is niet zonder reden. Drie belangrijke zaken staan op de agenda. Ten eerste, dat wij al even onderweg zijn om de impuls van de vereniging als geheel te versterken, vanaf de Wereldconferentie Michaël 2016. De drievoudige aanpak om deze vereniging met de impuls van het Goetheanum als…

Lees verder

Voormalig penningmeester AViN bestuur overleden

8 maart 2018

Voormalig penningmeester AViN bestuur overleden Geheel onverwacht is op 3 maart Max Rutgers van Rozenburg overleden. Max was gedurende 12 jaar van 2000 – 2012 penningmeester van het bestuur van de AViN. In die jaren heeft hij het penningmeesterschap op uitmuntende wijze vervuld en daarmee een betrouwbare basis gelegd voor de vele activiteiten  in en van de vereniging. Voor de leden van het toenmalige bestuur was Max -als bestuurder en als mens- in velerlei opzicht een onmisbare, warme, toegankelijke en deskundige collega. Daarnaast had hij tot op heden voor vele antroposofische initiatieven en organisaties een…

Lees verder

Oproep tot rehabilitatie van Ita Wegman en Elisabeth Vreede

22 januari 2018

Oproep tot rehabilitatie van Ita Wegman en Elisabeth Vreede Op de Algemene Ledenvergadering van de AAG in Dornach van april 2017 klonk van de zijde van het bestuur van de AAG de wens dat toegewerkt zou worden naar een rehabilitatie van Ita Wegman en Elisabeth Vreede. Daarop werd najaar 2017 in Dornach een initiatief genomen door een groep leden. Aan de basis van dit ledeninitiatief staat een brochure die beoogt in brede zin begrip en steun voor deze rehabilitatie te wekken. De achterliggende gedachte is dat het een ledenbesluit was dat destijds leidde tot het…

Lees verder

Zuurstof en waterstof

31 juli 2017

Zuurstof en waterstof Teksten van de voordrachten gehouden op 11 maart 2017 in het Helicongebouw in Zeist zijn hier te downloaden: Zuurstof en Waterstof. In maart 2017 werd vanuit verschillende secties van de Antroposofische Vereniging in Nederland een derde bijeenkomst gehouden rond het thema stoffen. Het doel is om te kijken hoe verschillende vakgebieden met stoffen omgaan en op welke wijze we van elkaar kunnen leren. De vakgebieden waren ditmaal bodemkunde, aardrijkskunde, scheikunde, euritmie en geneeskunde. Na stikstof en koolstof in 2016 en calcium en fosfor in 2015 werden in 2017 zuurstof en waterstof als onderzoeksthema…

Lees verder

Jaarvergadering AAG 2017 in het Goetheanum

15 mei 2017

Jaarvergadering AAG 2017 in het Goetheanum De jaarvergadering 2017 van de AAG was nadrukkelijk zowel een algemene bijeenkomst van de antroposofische beweging als een Algemene Ledenvergadering op de zaterdag. De voorzitter van de vereniging in Nederland, Jaap Sijmons, doet verslag van deze gebeurtenis. De Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft (AAG: Algemene Antroposofische Vereniging) kwam traditiegetrouw bijeen in de hoofdvestiging, het Goetheanum te Dornach in Zwitserland, dit jaar van 7 tot 9 april. Elke dag begon met een of twee delen uit de derde cellosuite van Johann Sebastian Bach door de Deense secretaris-generaal, de musicus Niels Henrik Nielsen.…

Lees verder

Documentatie wereldconferentie 2016

15 mei 2017

Documentatie wereldconferentie 2016 Voor een ieder is inmiddels beschikbaar de documentatie van de wereldconferentie gehouden Michaël 2016. De conferentie was op uitnodiging, maar de resultaten zijn openbaar voor alle belangstellenden. Het heeft even geduurd, want alles is in zowel Duits, Engels als Spaans uitgevoerd. De documenten zijn te lezen op de website van het Goetheanum: Texte zur Goetheanum-Welt-Konferenz. Na de conferentie heeft de Goetheanum-leiding zich bezonnen op de vragen die uit de conferentie naar voren komen. Een eerste nadere stap wordt gezien in het tot stand brengen van een betere samenwerking tussen de verschillende geledingen…

Lees verder

Jaarthema 2017-2018: Licht en warmte voor de mensenziel

5 maart 2017

Jaarthema 2017-2018: Licht en warmte voor de mensenziel Wereldwijd wordt het werkjaar 2017-2018 in de Antroposofische Vereniging gewerkt aan het thema ‘Licht en warmte voor de mensenziel’. Christiane Haid en Jaap Sijmons presenteren het ‘geest-herinneren’ uit de Grondsteenmeditatie als oefening in zelfkennis en wereldkennis op weg naar een sociaal werkzame geestzelfcultuur: “In de Antroposofische Vereniging staan we voor de opgave om ons klaar te maken voor een gemeenschappelijk samenwerken. Het juist verzorgde herinneren kan ons openstellen voor een nieuwe samenwerking, ons bekwaam maken voor een nieuw ‘zonnekarma’ voorbij de grenzen van het oude, waardoor we…

Lees verder

Toelichting bijzondere ALV 12 december

16 december 2016

Toelichting bijzondere ALV 12 december Op maandagavond 12 december 2016 heeft de bijzondere algemene ledenvergadering plaatsgevonden waarin het besluit over de verwerving van het oude verenigingsgebouw / de voormalige euritmieacademie aan de Riouwstraat nrs. 1-3 te Den Haag aan de ledenvergadering is voorgelegd. We geven hierbij een terugblik op de avond en op het proces. Het plan is nog eens door ons gepresenteerd en bijna twee uur is er over gesproken door en met de leden. De uitslag van de formele stemming was dat 138 van de aanwezige leden stemden vóór het besluit om als…

Lees verder

Motief.online

Blijf via Motief.online op de hoogte van alle actuele berichten uit de antroposofische beweging en daarbuiten, blader door de evenementenkalender en bekijk de meest recente Motief, het ledenblad van de AViN. Ook is op deze website een actueel overzicht te vinden de ledengroepen, studiecentra en klassenuren.