Evenementen

 • Plenaire bijeenkomst sectie voor sociale wetenschap 22 sep 2018

  Op deze bijeenkomst kan men in praktische en theoretische zin kennismaken met de dynamische oordeelsvorming. Daarnaast zal besproken worden hoe we verder willen gaan met de rapportage van de Werkgroep Besluitvorming AViN. Koffie en thee worden verzorgd. Het lunchpakket moet je zelf meenemen. Wil je komen dan zou het fijn zijn dat van tevoren door te geven aan Willemjan Guthschmidt (wj.guthschmidt@gmail.com ).

  Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor deelnemers aan de sectie.

  22 september, 10.00–16.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
  Kleine tuinzaal, Antropia, Driebergen

 • Werkplaats menskunde herfst 2018 02 okt 2018

  Werkplaats antroposofische menskunde in de praktijk

  Het leren kennen van de dubbele biografie

  In antroposofische organisaties is de manier waarop gekeken wordt naar kinderen en mensen een belangrijke meerwaarde. Deze manier is de basis van waaruit wordt gehandeld en samengewerkt. Zorgvuldig zicht krijgen op de constitutie, op datgene waar een mens van houdt en niet van houdt, wat op z’n pad komt en wat zijn/haar drijfveren zijn, kan een vermoeden opleveren van iemands diepere, essentiële wilsrichting. Je leert aan de uiterlijke biografie steeds meer van de innerlijke, grotere, biografie.
Gevoel krijgen voor wie de ander werkelijk is; voor het mysterie van deze-mens-hier-voor-me, kan behalve een enorme verdieping van je vak de samenwerking met collega’s versterken en daarmee je werkplezier vergroten. De vaardigheden die je leert verruimen je zicht op je eigen leven en op het leven in het algemeen. Bekijk evenement

 • Beroepstraining Antroposofie 05 okt 2018

  Je zo in antroposofie verdiepen, dat dit je helpt bij het verhelderen van je levenservaringen, je werkervaringen en het realiseren van je idealen. Je kunt daarmee existentiëler bijdragen aan de doelen van je organisatie of samenwerkverband.
  Je maakt je hiertoe een drieledige en vierledige manier van onderzoeken eigen. Je leert die benadering in te zetten in je dagelijks leven en werk. Dat betekent dat je gaandeweg jezelf beter leert kennen, evenals de talenten en vraagstukken van anderen.
  Je ontwikkelt een meerdimensionale benadering van de wereld als geheel, van je leven en je werk. Wat je doet past daardoor beter in de situatie waarin je bent. Bekijk evenement

 • Najaarsbijeenkomst Kerstconferentie 1923 27 okt 2018

  Wij leven toe naar 2023, waarin we 100 jaar Kerstbijeenkomst 1923 zullen vieren.

  De Weihnachtstagung heeft natuurlijk veel aandacht gehad in beschouwingen over de Grondsteen en over de Konstitution van de vereniging (de betekenis van de statuten en de samenhang van Hogeschool en instituten), maar weinig is er eigenlijk stilgestaan bij de conferentie als geheel die ruim een week in beslag nam. Op de avonden hield Rudolf Steiner de voordrachten over de Wereldgeschiedenis in het licht van de antroposofie, overdag vond de Grondsteenlegging plaats, maar verder ook nog voordrachten van andere leden, de kerstspelen, euritmievoorstellingen en natuurlijk veel vergaderingen in verschillende samenhang. Het geheel van deze conferentie was gecomponeerd als een kunstwerk, een samenhangend geheel, dat wij bij deze bijeenkomst als zodanig in ogenschouw willen nemen. Een studiegroep heeft zich ruim een jaar daarmee beziggehouden. Wij nemen nu de voorbereidingen ter hand op zaterdag 27 oktober, 10.00-16.30 uur, in het Elisabeth Vreedehuis, Den Haag een dag over de Kerstconferentie te organiseren. Er zijn inhoudelijke bijdragen, euritmie over de lichtkwaliteiten in de Grondsteenspreuk, werkgroepen en naar wij hopen veel leden die zich met het thema willen verbinden.

  Een programma met uitgewerkte agenda van de dag volgt nog.

  Mede namens de voorbereidingsgroep (Auke van der Meij, Bop Siepman van den Bergh, Mario en Marleen Mathijssen en Irene Pouwelse),

  Jaap Sijmons

  Zaterdag 27 oktober, 10.00-16.30 uur, Elisabeth Vreedehuis, Den Haag.

 • Transhumanisme – voorbij het menselijke? 27 okt 2018

  Hogeschoolsymposium door de groep Techniek (Sectie wiskunde, sterrenkunde en techniek) op 27 oktober 2018 in De Doopsgezinde Kerk (Pauw van Wieldrechtlaan 29a, 3701 ET Zeist)

  Wij staan aan het begin van de volgende technologiegolf, het transhumanisme. Tot nu toe beperkt techniek zich meestal tot onze leefomgeving. De volgende stap betreft de mens zelf: transhumanisme en human enhancement beogen de ‘verbetering’ van de mens met behulp van technologie. De technische ontwikkelingen gaan zo snel dat wij met ons bewustzijn meestal achter lopen. Wij genieten van de goede dingen en blijven te weinig staan bij de gevolgen voor mens, maatschappij en aarde. Alle technologie is een naar buiten projecteren van menselijke vaardigheden. Maar in plaats van de spiegel die technologie ons voorhoudt te gebruiken, beperken wij ons tot een soort toeschouwersbewustzijn: wij zien de film aflopen, maar voelen ons niet echt betrokken. Wij beseffen niet dat ons mens-zijn en onze vrijheid in het geding zijn. Bekijk evenement

 • Nieuwe meditatie- en scholingsdag 03 nov 2018

  Na het succes van 26 mei organiseren we op 3 november opnieuw een meditatie- en scholingsdag in vrijeschool de Vuurvogel in Driebergen.

  Steeds meer mensen mediteren. Of willen mediteren. Of beginnen met mediteren, maar bemerken dat er na vier weken toch ongemerkt de klad in komt.

  De verhalen over mediteren zijn vaak jubelend, maar de praktijk is soms weerbarstig. Wat kun je doen om het boeiend te houden? Welke oefeningen gebruik je, en waartoe? Hoe gaan anderen ermee om? Hoe verhoudt de weg van de mindfulness zich tot de Boeddhistische meditatie? Wat is de plaats van de antroposofische meditaties? Heb je een overzicht van de scholingsweg en wat je onderweg tegen kunt komen? Bekijk evenement

Motief.online

Blijf via Motief.online op de hoogte van alle actuele berichten uit de antroposofische beweging en daarbuiten, blader door de evenementenkalender en bekijk de meest recente Motief, het ledenblad van de AViN. Ook is op deze website een actueel overzicht te vinden de ledengroepen, studiecentra en klassenuren.