Natuurwetenschap

De natuurwetenschappelijke sectie maakt deel uit van de Hogeschool voor Geesteswetenschap van de Antroposofische Vereniging en heeft twee doelen:

– Het stimuleren en ondersteunen van onderzoek op het gebied van de natuurwetenschap.

Dit betreft altijd fenomenologisch onderzoek volgens de methodiek van Goethe op het gebied van biologie, natuurkunde, scheikunde en geologie. In het onderzoek staat altijd een specifiek natuurverschijnsel centraal. De spirituele aspecten die samenhangen met het onderzoeksthema worden in het onderzoek meegenomen. Meestal maakt de onderzoeker deel uit van de groep mensen die actief zijn in de sectie. Voorbeelden van zulke onderzoeken van de laatste jaren zijn Edelstenen en de apocalyps, Elektriciteit, magnetisme en de gevolgen van de technische toepassing ervan, De cyclaam en haar medische toepassing.

– Het organiseren van bijeenkomsten (de zogenaamde leergang) die een scholingskarakter hebben, maar die ook voorzien in de behoefte aan uitwisseling tussen de deelnemers.

Tijdens deze leergangbijeenkomsten staat altijd de presentatie van een onderzoek centraal. Aan het einde van de bijeenkomst blikken we met elkaar intensief terug op de door de onderzoeker gevolgde methodiek. Het gemiddelde aantal deelnemers aan deze bijeenkomsten is 15 à 20. Er zijn vijf bijeenkomsten per jaar, steeds op een vrijdagavond en een zaterdagochtend en -middag. Om deel te nemen aan deze bijeenkomsten is geen natuurwetenschappelijke achtergrond vereist. Ook kan men een enkele bijeenkomst bijwonen. Op zaterdag van 9 tot 10 uur vindt een gesprek plaats over een van de Hogeschoolmeditaties (een esoterische scholingsweg, waarvoor men Hogeschoollid moet zijn).

Elk jaar in juli wordt het programma van de bijeenkomsten van de sectie in Motief, het ledenblad van de Antroposofische Vereniging, gepubliceerd. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomsten of het jaarprogramma opvragen per e-mail: veenmank@gmail.com

De organisatie van de sectie wordt voorbereid in de zogenaamde kerngroep van de sectie, bestaande uit Willem Daub, Mario Matthijsen, Ger van de Ven en coördinator Kees Veenman.

Motief.online

Blijf via Motief.online op de hoogte van actuele berichten uit de antroposofische beweging en daarbuiten, blader door de evenementenkalender en bekijk de entree van Motief, het ledenblad van de AViN. Ook is op deze website een actueel overzicht te vinden van ledengroepen, studiecentra en bijeenkomsten van de esoterische cyclus.