Jaarmotief van de Algemene Antroposofische Vereniging 2018/2019

Jaarmotief van de Algemene Antroposofische Vereniging 2018/2019

Sedert tientallen jaren publiceert het bestuur van de Algemene Antroposofische Vereniging (de ‘Vorstand’) een jaarthema als voorstel voor de wereldwijde antroposofische arbeid in de ledengroepen en andere groepen van de Antroposofische Vereniging.

Er is vermoedelijk echter nauwelijks een actueel geesteswetenschappelijk thema te vinden, dat wereldwijd interessant is voor alle antroposofisch geïnspireerde mensen. Zeker, dat zou de algemene antroposofie als zodanig kunnen zijn; deze is echter zo breed en veelvormig, dat de behoefte blijft bestaan om een actuele focus of een motief te identificeren, waaruit de versterking van een actuele geestelijke gemeenschappelijkheid kan groeien.

We proberen al enige tijd om samen met de secretarissen-generaal te komen tot een thematiek die berust op een zo breed mogelijke belangstelling in verschillende landen en continenten. En sinds de vorming van de Goetheanum-leiding in 2012 zoeken we ook naar een manier om de behoeften, de belangstelling en de vragen, die leven in de verschillende levensgebieden, in de werkvelden en in de secties van de Hogeschool sterker hierbij te betrekken. Het gaat erom met deze poging de gehele antroposofische beweging de mogelijkheid te geven om in ieders bewustzijn een moderne, de werelddelen en beroepsgebieden overstijgende, gemeenschappelijke verdieping en oriëntering te vinden.

Sinds de Goetheanum-Wereldconferentie Michaël 2016 hebben we de grondsteenspreuk in het middelpunt van de aandacht geplaatst. Deze vat in zijn inhoud en vorm wel alles samen, wat voor de opbouw en de ontwikkeling van de Antroposofische Vereniging en van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschappen bepalend is. Bovendien biedt hij een onuitputtelijke veelheid aan mogelijkheden om er individueel of gemeenschappelijk mee om te gaan; hij is al in zeer veel talen vertaald en biedt ons de gelegenheid om ons, in verbinding met zijn oorsprong, voor te bereiden op de 100e jaarlijkse terugkeer van de Kerstbijeenkomst 1923/24.

In november 2017 hebben wij ons in deze zin met de secretarissen-generaal voorgenomen om de Grondsteen tot 2023/2024 in het middelpunt van onze gemeenschappelijke antroposofische arbeid te plaatsen. We kunnen en willen echter niet op voorhand aangeven hoe op verschillende plaatsen en in verschillende werkgroepen met de Grondsteen zou moeten worden omgegaan.

We hopen dat het jaarthema zich zo tot een motief kan ontwikkelen, dat over de hele wereld en in alle levensgebieden een gemeenschappelijkheid van bewustzijn en van harte-beleven mogelijk maakt voor de antroposofisch geïnspireerde arbeid.

In Anthroposophie weltweit verschenen in 2018 verschillende artikelen naar aanleiding van dit thema. Ze zijn door Nico Landsman in het Nederlands vertaald.

Over de Grondsteen en zijn drie oefeningen

De Grondsteen voor de toekomst

Ritme en beweging

Naar het kiempunt van het Tweede Grondsteenritme

De overgang van het microkosmische naar het macrokosmische

De stemmen van de hiërarchieën in het wereldwoord

Geestelijke gemeenschapsvorming

Spiegelingen tussen macro- en microkosmos

Liefdessubstantie – wereldimaginatie – wereldlicht

Motief.online

Blijf via Motief.online op de hoogte van actuele berichten uit de antroposofische beweging en daarbuiten, blader door de evenementenkalender en bekijk de entree van Motief, het ledenblad van de AViN. Ook is op deze website een actueel overzicht te vinden van ledengroepen, studiecentra en bijeenkomsten van de esoterische cyclus.

Deze website
Ores quisque experorit reptatur? Emporro te rescid quatio. Nam que est, consequatem que es adigend itatur, tem et venienim dus ut et re nam, sincit facerna temquodi aut ex eremperest, torectibus niet, que offictem et.
Lees meer over de vereniging >

Contactgegevens
Antroposofische Vereniging in Nederland
Boslaan 15
3701 CH Zeist
Telefoon: (030) 691 82 16
secretariaat@antroposoie.nl