Oproep tot rehabilitatie van Ita Wegman en Elisabeth Vreede

Oproep tot rehabilitatie van Ita Wegman en Elisabeth Vreede

Op de Algemene Ledenvergadering van de AAG in Dornach van april 2017 klonk van de zijde van het bestuur van de AAG de wens dat toegewerkt zou worden naar een rehabilitatie van Ita Wegman en Elisabeth Vreede. Daarop werd najaar 2017 in Dornach een initiatief genomen door een groep leden. Aan de basis van dit ledeninitiatief staat een brochure die beoogt in brede zin begrip en steun voor deze rehabilitatie te wekken. De achterliggende gedachte is dat het een ledenbesluit was dat destijds leidde tot het onterechte ontslag van beiden uit het eerste Kerstbijeenkomstbestuur en tot de onterechte smet op hun naam.

Als antwoord hierop past een heel breed vanuit de leden gedragen initiatief tot herstel van deze daad, tot daadwerkelijke rehabilitatie. De Zwitserse brochure is inmiddels in meerdere talen vertaald, ook in het Nederlands. De oproep in deze brochure was in december 2017 al door honderden leden en andere betrokkenen ondertekend. Voor hen die van deze oproep willen kennisnemen, en/of die mede willen ondertekenen, is deze Nederlandstalige brochure hier te downlaoden: Rehabilitatie Elisabeth Vreede en Ita Wegman.

Het ‘Initiatief voor de Rehabilitatie van Ita Wegman en Elisabeth Vreede’ is een vrij samengaan van leden en niet-leden van de Algemene Antroposofische Vereniging, voor wie het een behoefte is dat met het opheffen van het besluit van 1935 een essentiële bijdrage voor de rehabilitatie op de algemene ledenvergadering van 2018 zal plaatsvinden. Ook zonder het met alle details van dit geschrift inhoudelijk eens te zijn, kan iedereen die in dit initiatief iets gerechtvaardigds ziet zich daarbij door ondertekening aansluiten. Er ontstaan daaruit noch rechten noch plichten. Elke activiteit is alleen voor de eigen verantwoordelijkheid van degene die het uitvoert. Voor de onderlinge communicatie is een centrum gevormd.

Verantwoordelijk voor de inhoud: Eva Lohmann-Heck en Thomas Heck

Vertaling en bewerking voor het Nederlandse publiek van de Duitstalige brochure: Pieter van Blom en Marijcke van Hasselt.

Contactadres voor Zwitserland: Thomas Heck, Dorneckstrasse 60, CH 4143 Dornach

Contactadres voor Nederland: Pieter van Blom, Raadhuisstraat 10, 7211 AA Eefde, pvanblom@kpnmail.nl

Internet: www.wegman-vreede.com, e-mail: info@wegman-vreede.com.

Motief.online

Blijf via Motief.online op de hoogte van actuele berichten uit de antroposofische beweging en daarbuiten, blader door de evenementenkalender en bekijk de entree van Motief, het ledenblad van de AViN. Ook is op deze website een actueel overzicht te vinden van ledengroepen, studiecentra en bijeenkomsten van de esoterische cyclus.

Deze website
Ores quisque experorit reptatur? Emporro te rescid quatio. Nam que est, consequatem que es adigend itatur, tem et venienim dus ut et re nam, sincit facerna temquodi aut ex eremperest, torectibus niet, que offictem et.
Lees meer over de vereniging >

Contactgegevens
Antroposofische Vereniging in Nederland
Boslaan 15
3701 CH Zeist
Telefoon: (030) 691 82 16
secretariaat@antroposoie.nl