Sectie gezondheidszorg

De sectie gezondheidszorg wordt ook wel medische sectie genoemd. Het is een van de secties van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschappen. Dit is een internationale Hogeschool die een centrum heeft in het Goetheanum in Dornach (zie www.goetheanum.ch).

De sectie gezondheidszorg kent in Nederland geen leden. Alle werkers in de gezondheidszorg die zich willen laten inspireren door de antroposofie zijn welkom bij de open bijeenkomsten van de sectie. Voor meer informatie over antroposofische gezondheidszorg zie www.aandachtvoorjoualsgeheel.nl.

Medische sectieraad

De medische sectieraad bestaat uit professionals uit verschillende beroepen en gebieden van de gezondheidszorg. Zij zien het als een belangrijke taak om te signaleren en mensen te ondersteunen bij het gestalte geven aan de antroposofische impuls. Ook wil de raad het geesteswetenschappelijk onderzoek bevorderen.

De raad organiseert een aantal activiteiten voor de werkers in de gezondheidszorg:

    • Conferentie. Jaarlijks wordt in februari een conferentie voor alle werkers in de gezondheidszorg vormgegeven. De raad organiseert deze conferentie samen met partners: de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ), de Academie Antroposofische Gezondheidszorg (AAG), het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, Scillz en Plegan. Meer informatie www.conferentie-ag.nl.
    • Aanbieden van meditatiewerkplaatsen in samenwerking met de Academie AG zie www.academieag.nl.
    • Een bijeenkomst voor Hogeschoolleden om elkaar te ondersteunen en te stimuleren om de impuls van de Hogeschool voor Geesteswetenschap door te dragen en hun werk te verdiepen.

De zorgen die er leven op het gebied van de gezondheidszorg spelen een rol voor de sectie gezondheidszorg. Er is veel belangstelling voor antroposofische geneeskunst. Er is een tekort aan professionals, vooral aan antroposofisch opgeleide artsen. Samen met de partners, waaronder ook de beroepsverenigingen en instellingen, wordt er gewerkt aan een gezamenlijke profilering, zodat meer professionals enthousiast worden voor de aanvullende mogelijkheden op het gebied van diagnostiek en therapieën.

Leden van de sectieraad nemen deel aan verschillende gremia:

  • Hogeschooloverleg met coördinatoren van andere secties van de Hogeschool voor Geesteswetenschap en het bestuur van de Antroposofische Vereniging. Van hieruit wordt jaarlijks een Hogeschooldag georganiseerd.
  • Platform Antroposofische Gezondheidszorg (PAG), waarvan ook de sectie gezondheidszorg deel uitmaakt als belangrijke gesprekspartner – vooral bij identiteitsvragen.
  • Platform onderzoek van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg. Zie www.hsleiden.nl/antroposofische-gezondheidszorg.

De medische sectieraad mist sinds het overlijden van Koop Daniëls in 2016 een coördinator. De taken van de coördinator zijn de laatste jaren verdeeld over de leden van de sectieraad. Deze leden zijn: Erik Baars (lector Antroposofische Gezondheidszorg), Madeleen Winkler (huisarts Gouda), Ghiti Brinkman (euritmietherapeut), Wim Cornelisse (verpleegkundige), Truida de Raaf (GZ-psycholoog en docent Academie AG), Jelle van der Schuit (muziektherapeut).

Het werk van de medische sectieraad wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van de beroepsverenigingen.

Teksten van de voordrachten over Zuurstof en waterstof op 11 maart 2017 in het Helicongebouw in Zeist zijn hier te  vinden.

Motief.online

Blijf via Motief.online op de hoogte van actuele berichten uit de antroposofische beweging en daarbuiten, blader door de evenementenkalender en bekijk de entree van Motief, het ledenblad van de AViN. Ook is op deze website een actueel overzicht te vinden van ledengroepen, studiecentra en bijeenkomsten van de esoterische cyclus.