Antroposofie_in_de_wereld Antroposofie in de wereld - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Antroposofie in de wereld

De maatschappelijke impact van antroposofie is op veel gebieden herkenbaar. Tot de bekendste behoren het vrijeschoolonderwijs, de biologisch-dynamische landbouw en de antroposofische gezondheidszorg in al zijn facetten, bijvoorbeeld ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo zijn zorgboerderijen van oorsprong een antroposofisch initiatief. Ook in de architectuur is het zichtbaar geworden in het zoeken van de menselijk maat van gebouwen. In verschillende economische en sociale initiatieven, bij advisering in individuele counseling en in de algemenere organisatiekunde wordt steeds gezocht naar het verbinden van het maatschappelijke met het geestelijke. Het maatschappelijk spectrum omvat verder een divers palet, van beeldende kunst, dans en literatuur, tot religie.

Het geestelijke aspect van de antroposofie komt tot uiting in de oriëntatie op het spirituele in de mens, met de kernwaarden van moraliteit, kwaliteit ervaren en leven in duurzaamheid. Het is de grondslag voor een zich steeds opnieuw inlaten met de veranderende maatschappelijke werkelijkheid. Voor het individu betekent de geestelijke oriëntatie zingeving en vrije persoonlijke ontwikkeling. Antroposofie ziet het individuele als samenhangend met de gemeenschappelijke cultuur en de natuurlijke omgeving. Spiritualiteit staat niet op zichzelf, maar wordt gepraktiseerd in zorg voor de andere mens en de aarde.

Op de foto de Goetheanum-leiding, dat wil zeggen de bestuursleden aan het Goetheanum in Zwitserland en de sectieleiders aldaar.

Lees verder over antroposofie

wat-is-antroposofie Antroposofie in de wereld - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Wat is antroposofie?
Antroposofie biedt ieder mens inzicht om het geestelijke in zichzelf te activeren.
historie-thumb Antroposofie in de wereld - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Historie antroposofie
De historie van de antroposofie is nauw verbonden met het leven van Rudolf Steiner.
rudolf-steiner-thumb Antroposofie in de wereld - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Rudolf Steiner
Zijn leven (1861-1925) en werk staat aan de basis van de antroposofie.
goetheanum-thumb Antroposofie in de wereld - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Goetheanum
Opleidings- en cultuurcentrum in Zwitserland en exponent van de organische bouwkunst.
benikantroposoof-thumb Antroposofie in de wereld - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Ben ik antroposoof?
Iedereen kan zelf bepalen in hoeverre hij of zij zich met antroposofie wil inlaten.
Antroposofie.nl
Overzichtswebsite van Antroposofie in Nederland.
logo-antroposifie_nl Antroposofie in de wereld - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland