default-header Initiatieven - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Initiatieven

Ledeninitiatieven Antroposofische Vereniging in Nederland

Initiatief nemen

Antroposofie wordt ontwikkeld en uitgedragen door onder anderen de leden van de Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN). Leden van de AViN ondersteunen graag andere leden met een (financiële) bijdrage.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor financiële steun of als je een crowdfunding via de AViN wilt starten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

1. Projectnemer is lid van de AViN
2. Het project is van bepaalde tijd
3. Het project wordt aantoonbaar ondersteund door anderen (in kaartverkoop, tijd, geld of arbeid)
4. Het project draagt positief bij aan de antroposofie en de Antroposofische Vereniging (passend bij het beleid en de financieringsmogelijkheden van de vereniging)

Aanvraagprocedure

Om de toetsing van bovenstaande voorwaarden zorgvuldig te laten verlopen, wordt de volgende procedure doorlopen door de initiatiefnemer:

1. Projectnemer omschrijft (voor zichzelf) in 1 tot 3 A4’tjes het project met het ideaal, de motivatie, het resultaat, het financieringsplan met dekking en de planning. Bij dit projectplan peilt hij/zij bij minstens 3 andere leden van de AViN of het plan uitvoerbaar is volgens hen. Deze bevindingen worden in het projectplan opgenomen.
2. Projectnemer heeft een startgesprek met een of meer (door de penningmeester bepaalde) begeleider(s); de projectnemer maakt van dit gesprek een verslag en deelt dit met de begeleider.
3. Projectnemer zet een fondsenwerving op (met sponsoren, particulieren en fondsen). Een geslaagde fondsenwerving laat zien dat de leden het initiatief willen dragen. Tijdens een succesvolle fondsenwerving mag en kan een schenkvraag aan de AViN gesteld worden.
4. Na afzienbare (en tijdens het eerste gesprek vastgestelde) tijd vindt een gesprek met de begeleider plaats; op basis van dit gesprek neemt de begeleider in overleg met de penningmeester het besluit dat er budget wordt gereserveerd vanuit de AViN voor de projectresultaten of niet; we letten op de financieringsbronnen, zoals de stakeholders, stichtingen en andere financieringsmiddelen.
5. De begeleider stuurt een e-mail naar de aanvrager met het besluit op basis van het gesprek en met het advies van het bestuur. Na de bekrachtiging van het bestuur kan de penningmeester de betaling in orde maken.
6. Over projecten wordt binnen de vereniging gecommuniceerd en de projecten worden transparant binnen de vereniging getoond, zodat de waarde voor de vereniging duidelijk is. Voor deze projecten is het mogelijk om een crowdfundingsoproep te doen op de initiatievenpagina.

de theaterzaal tijdens normaal gebruik
Professionele euritmiebelichting theaterzaal Vreedehuis
01 maart 2026 10:00 - 01 maart 2027 16:30

Voor het Vreedehuis in Den Haag zijn wij bezig met het verbeteren van de belichting voor euritmievoorstellingen.

Goetheanum Fonds Wereldwijd
Goetheanum Fonds Wereldwijd
01 april 2026 - 01 oktober 2026

Makkelijker uitwisselen van geldstromen tussen de landen van de verschillende Antroposofische Verenigingen.

Sterrenbos Wereldkidz in Amerongen
Sterrenbos Wereldkidz in Amerongen
01 april 2026 - 01 oktober 2026

Alle schoolklassen van een basisschool in Amerongen waar gewerkt wordt vanuit de vrijeschoolpedagogiek.

DeDae (Dutch Eurythmy Dance Ensemble)
DeDae (Dutch Eurythmy Dance Ensemble)
01 april 2026 - 01 oktober 2026

Met haar euritmische dansvoorstellingen over actuele thema’s trekt DeDae door heel Nederland.

Creatieve Esotherische Internet Televisie
Creatieve Esotherische Internet Televisie
01 april 2026 - 01 oktober 2026

Een digitaal platform, waar antroposofische denkbeelden op een laagdrempelige manier digitaal naar buiten worden gebracht.

De Grondsteen (School voor Initiatief en Gemeenschapsvorming)
De Grondsteen (School voor Initiatief en Gemeenschapsvorming)
03 april 2026 - 03 oktober 2026

Met scholing en gemeenschapscoaching bijdragen aan de ontwikkeling van gezondmakende verhoudingen tussen mensen.