default-header Privacy- en cookiebeleid - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Privacyverklaring

Privacyverklaring

versie 2022.1

De Antroposofische Vereniging in Nederland, gevestigd te Zeist, Boslaan 15, 3701 CH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Antroposofische Vereniging, hierna AViN, respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.

Doel en grondslag

AViN gebruikt uw gegevens uitsluitend voor verenigingsactiviteiten. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met activiteiten voor en door de AViN.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan in deze privacyverklaring aangegeven of anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of wettelijke vorderingen te voldoen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AViN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

AViN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beheren van de ledendatabase;
 • De afhandeling van uw reservering voor deelname aan activiteiten; ;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en andere, verenigingsgerelateerde informatie;
 • Het organiseren van activiteiten en vrijwilligerswerk voor de vereniging;
 • Het – op uw verzoek – publiceren van uw gegevens als contactpersoon voor activiteiten;
 • Alle gerelateerde administratieve en financiële handelingen.

Leden van AViN zijn tevens lid van de internationale moedervereniging, de Algemeine Anthroposophische Gesellschaft, gevestigd in het Goetheanum, Rüttiweg 45, 4143 Dornach, Zwitserland (de AAG). AViN verstrekt de AAG persoonsgegevens van de leden ten behoeve van de AAG-ledenadministratie. De AAG is onderworpen aan de Zwitserse wet- en regelgeving op het gebied van de privacybescherming. De Europese Commissie heeft op grond van artikel 45 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Richtlijn 95/46/EG) vastgesteld, dat deze Zwitserse wet- en regelgeving een vergelijkbaar beschermingsniveau biedt als de AVG (Commissiebesluit 2000/518/EC).  

Persoonsgegevens

Ten behoeve van de bovenstaande doelen verwerkt de AViN de onderstaande persoonsgegevens:

 • Achternaam met initialen en/of voornaam (van leden de volledige voor- en achternamen);
 • Aanspreekgegevens (geslacht, roepnaam);
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadressen;
 • Bankrekeningnummer;
 • En - voor zover het zakelijke relaties betreft – bedrijfsnaam en KvK- en/of BTW-nummer.

Voorts verwerken wij alle overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming

AViN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor de privacy van personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder tussenkomst van menselijke interactie.

Bewaartermijn

AViN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen en aanverwante administratie met uw (persoons)gegevens te bewaren.

Persoonsgegevens van leden en donateurs bewaren wij zolang zij lid of donateur zijn en tot maximaal 5 jaren daarna.

Persoonsgegevens van personen, niet zijnde leden of donateurs, bewaren wij tot uiterlijk twee jaar na afloop van de reden waarom die gegevens aan de AViN zijn verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

AViN deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijv. voor het verzenden van een tijdschrift), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AViN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Specifiek voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen, maakt AViN gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Het bedrijf behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Het publiceren van persoonsgegevens in verband met verenigingsactiviteiten gebeurt uitsluitend met instemming van de betrokkenen (bijvoorbeeld het publiceren van namen en e-mailadressen van contactpersonen en organisatoren van activiteiten).

Verzamelen van persoonsgegevens door derden

Youtube

De websites van AViN maken soms gebruik van plug-ins van YouTube, die worden beheerd door Google. De exploitant van de pagina’s is YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Als u een van onze pagina’s met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De server slaat informatie over de bezochte pagina op. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, dan kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. Dit kunt u voorkomen door zich af te melden bij uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) AVG. Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens is te vinden in de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van YouTube op https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.

Google Analytics

Google Analytics houdt gegevens bij over het gebruik van de websites van de AViN. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (zie verderop in deze verklaring voor meer informatie over cookies). Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) AVG. Google gebruikt de informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om desgevraagd rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben geen toestemming gegeven de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

AViN maakt gebruik van diensten van Google Analytics om haar websites te verbeteren. De informatie die Google Analytics aan AViN verschaft betreft géén gegevens, die zijn terug te voeren op individuele personen.

U kunt de toepassing van Google Analytics desgewenst uitschakelen met de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u op te sturen.

Wenst u gebruik te maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gegevensbeveiliging

AViN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingstoepassingen, waaronder een firewall, virus- en malwarescanning en authenticatie voor onze dataverwerkingsprogramma’s.
 • TLS/SSL, waarmee wij uw gegevens via een beveiligde internetverbinding ontvangen en eventueel verzenden;
 • DKIM, SPF en DMARC, om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen;

Cookies

AViN gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Aanpassingen

AViN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.