Goetheanum_Steiner1920 Rudolf Steiner - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Rudolf Steiner

rudolph steinerRudolf Steiner (1861-1925) was een Oostenrijkse filosoof en geesteswetenschapper die een diep inzicht in geestelijke achtergronden van het individuele leven combineerde met een praktische geest op technisch, artistiek, sociaal en maatschappelijk gebied. Hij bracht dit over op mensen die met de resultaten van zijn onderzoek aan het werk wilden gaan en dit verder ontwikkelen.

Antroposofie heeft een lange voorgeschiedenis en wortels in de westerse filosofie. In de basis kreeg zij haar vorm begin twintigste eeuw door het werk van Rudolf Steiner. Steiner was een filosoof en wetenschapper met een rijk oeuvre. Aanvankelijk was hij als filosoof, Goethe-onderzoeker en redacteur van een algemeen cultuurtijdschrift werkzaam, respectievelijk in Wenen, Weimar en Berlijn. In de hoogtijdagen van het materialisme streefde hij naar een wereldbeschouwing die recht deed aan de geestelijke mens. Zijn mens- en wereldbeeld is doordrongen van de integratie van het geestelijke en het aardse, van hoe zij samenhangen en op elkaar inwerken.

Rudolf Steiner vertelt hoe hij als kind al spontane waarnemingen had van een geestelijke wereld die achter de uiterlijk zichtbare wereld verborgen ligt, maar die in feite net zo concreet is als de fysieke wereld. In zijn tijd was dit fenomeen, zeker in de wetenschappelijke wereld, onbespreekbaar. Hij zocht naar objectieve methodes om die andere wereld op een wetenschappelijk verantwoorde manier te onderzoeken en onder woorden te brengen. Zijn streven was de toegang tot deze geestelijke wereld te openen door middel van een nieuwe weg tot inzicht, beginnend bij het denken van de moderne mens, zodat op deze weg vrijheid van denken, eigen waarneming op fysiek én geestelijk gebied en zelfstandig oordelen centraal staan.

Steiner schiep daarmee een methode om de relatie tussen lichaam, ziel en geest te onderzoeken. De basis van deze methode is terug te vinden in zijn basiswerk De filosofie van de vrijheid. Met het boek De weg tot inzicht in hogere werelden gaf Rudolf Steiner een handleiding voor mensen die zich willen oefenen in het zelfstandig waarnemen van het geestelijke. Zoals het mogelijk is de fysieke wereld met zijn wetmatigheden te onderzoeken, is het ook mogelijk de geestelijke wereld waar te nemen en te onderzoeken. Deze onderzoeksweg is tegelijkertijd een ontwikkelingsweg waardoor de mens naar evenwicht kan streven in het dagelijks bestaan. In De wetenschap van de geheimen der ziel beschrijft Steiner het resultaat van zijn onderzoek, waaronder de spirituele evolutie van mens en wereld.

Het grootste deel van de circa zesduizend voordrachten die Rudolf Steiner hield over uiteenlopende thema’s is in boekvorm uitgegeven. Met zijn inzichten wordt ondertussen de antroposofie verder ontwikkeld. Tal van instituten en werkgroepen bieden door de antroposofie geïnspireerde cursussen en opleidingen aan en er wordt onderzoek verricht op vele terreinen. Een groot deel van zijn werk is ook in het Nederlands vertaald. De Stichting Rudolf Steiner Vertalingen verzorgt sinds 1991 een representatieve selectie van het werk van Rudolf Steiner in het Nederlands. Er zijn ruim zeventig delen verschenen.

Lees verder over antroposofie

wat-is-antroposofie Rudolf Steiner - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Wat is antroposofie?
Antroposofie biedt ieder mens inzicht om het geestelijke in zichzelf te activeren.
historie-thumb Rudolf Steiner - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Historie antroposofie
De historie van de antroposofie is nauw verbonden met het leven van Rudolf Steiner.
antroposofieindewereld-thumb Rudolf Steiner - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Antroposofie in de wereld
Op tal van gebieden in de samenleving zijn mensen actief met antroposofie.
goetheanum-thumb Rudolf Steiner - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Goetheanum
Opleidings- en cultuurcentrum in Zwitserland en exponent van de organische bouwkunst.
benikantroposoof-thumb Rudolf Steiner - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Ben ik antroposoof?
Iedereen kan zelf bepalen in hoeverre hij of zij zich met antroposofie wil inlaten.
Antroposofie.nl
Overzichtswebsite van Antroposofie in Nederland.
logo-antroposifie_nl Rudolf Steiner - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland