default-header Over Regiocontactpersonen - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Over Regiocontactpersonen

De regiocontactpersonen van de vereniging

In onze vereniging vinden op vele plaatsen in het land activiteiten plaats, georganiseerd door de leden. Dat kunnen zijn ledenbijeenkomsten, studie- of werkgroepen rond een bepaald thema, jaarfeesten enzovoort. Het is goed als in een bepaalde regio er ook een aanspreekpunt is, iemand die men kan raadplegen rond vragen die op die regio betrekking hebben. Zo iemand zou idealiter ook betrokken moeten zijn bij een van de initiatieven die in die regio genomen worden. Bij voorbeeld de ledenbijeenkomsten.

Vanuit het bestuur streven we ernaar dat in alle regio’s in ons land een regio contactpersoon actief is. Deze persoon is dan aanspreekpunt in die regio voor de daar wonende leden, en ook aanspreekpunt voor bestuur en secretariaat. Secretariaat en de betreffende contactpersoon onderhouden samenwerkend bijvoorbeeld de ledenadministratie van de betreffende regio.

Per regio is de situatie heel verschillend. Ook de afspraken over wie wat doet, zijn dan heel verschillend. Voor de vereniging als geheel zijn de regiocontactpersonen het aanspreekpunt voor die regio. Het is aan de contactpersoon dat de informatie met de juiste personen in de regio wordt gedeeld. De contactpersoon zal dan op de hoogte moeten zijn van hoe taken in de regio zijn verdeeld.

Regiocontactpersonendagen

Vanuit het bestuur organiseren we tweemaal per jaar een dag voor alle regiocontactpersonen, waar we uitwisselen over wat er in de vereniging als geheel speelt, en waar we uitwisselen over de activiteiten en vragen in de verschillende regio’s. We kunnen zo elkaar helpen deze rol te vervullen.

Onderaan vindt u de omschrijving van de rol van de regiocontactpersoon.

Is deze rol iets voor u?

We hebben op dit moment een kleine 70 regio’s. In de volgende regio’s is de rol van contactpersoon vacant: Amsterdam-Zaanstreek en Uden.  Als u belangstelling heeft, neemt u contact op met Petra Rutgers op het secretariaat van de vereniging.

Omschrijving van de rol van de regiocontactpersonen september 2019

 • Een regiocontactpersoon is het aanspreekpunt voor het secretariaat en de leden in de regio.
 • Een regiocontactpersoon is verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de taken. Deze kunnen, indien gewenst, ook gedelegeerd worden aan leden van een zogenaamde werkgroep.
 • Een regiocontactpersoon van een bepaalde regio verzorgt het contact tussen die regio en de vereniging als geheel. Voldoende onderlinge zichtbaarheid is belangrijk voor de vereniging als geheel en voor de verschillende regio’s.
 • Een regiocontactpersoon voelt zich verbonden met de antroposofische initiatieven en activiteiten in de regio. Met name is hij of zij verbonden met de activiteiten van de vereniging en zal hij of zij in de praktijk vaak een of enkele activiteiten zelf (mee-) organiseren. Denk aan de ledenbijeenkomsten.
 • Door deel te nemen aan de landelijke regiocontactpersonendagen, maar ook op andere wijzen, stelt de regiocontactpersoon zich op de hoogte van wat er in de vereniging als geheel gaande is en kan hij/zij daar melden wat er in de regio gaande is. We streven ernaar dat deze landelijke bijeenkomsten de regiocontactpersonen helpen om hun werk zo goed mogelijk te doen.

De concrete aspecten van de rol van de regiocontactpersoon zijn de volgende:

 • Bijhouden van de ledenadministratie in de regio, contact opnemen met leden, versturen van mailingen onder regie van het bureau van de vereniging. Daarom is het hebben van een email noodzakelijk.
 • Het aanspreekpunt zijn van zowel het centrale secretariaat als leden uit de regio.
 • Verantwoordelijk voor het uitvoeren dan wel verdelen van de taken.
 • Ervoor zorgen dat nieuwe leden worden verwelkomd en dat er contact wordt opgenomen met afzeggende leden. We zijn als vereniging belangstellend naar de reden van het afzeggen. Veelal zal de regiocontactpersoon dit zelf doen.
 • Deelnemen aan de landelijke regiocontactpersonendagen of, als het niet anders kan, zich laten vertegenwoordigen door een ander lid.
 • Ervoor zorgen dat de vereniging in de regio vermeld wordt daar waar dat zinvol is.

Inspirerende achtergrond

Inspirerend voor het werk van contactpersonen zijn onder meer Steiners Brieven aan de leden. In de vierde brief noemt Steiner vier aandachtspunten voor alle leden (dus niet alleen contactpersonen) die actief willen zijn in de vereniging:
– Wat is momenteel in de wereld actueel?
– Wat kan de antroposofie hierin bijdragen?
– Samenwerking met andere leden die actief in de Vereniging willen staan.
– Opkomen voor de antroposofie of haar dragers als deze in een verkeerd daglicht worden geplaatst. 

Bekijk hier de regiocontactpersonen van de AViN