default-header Statuten - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Statuten

De doelstellingen van de AViN staan vermeld in de statuten, bij notariële akte vastgesteld op 17 augustus 1982.

De grondslag van de vereniging wordt beschreven in Artikel 2: De Antroposofische Vereniging in Nederland is een vereniging van mensen, die het zielenleven in de mens individueel en in de menselijke samenleving willen ontwikkelen op grondslag van de door Rudolf Steiner vertegenwoordigde geesteswetenschap, de antroposofie.

Artikel 3 noemt het doel van de vereniging: De vereniging stelt ten doel het bestuderen, beoefenen, en verbreiden van deze geesteswetenschap.

Download de statuten als pdf