default-header Lid worden - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Lid worden van de vereniging

Lid worden van de Antroposofische Vereniging doe je bewust. In de huidige tijd van individualisering worden mensen niet vanzelfsprekend lid van een vereniging. Zij laten zich steeds minder leiden door familie, kerk of overheid. Velen worden lid van de Antroposofische Vereniging omdat zij de antroposofie juist beleven in de ontmoeting met andere mensen. Door nieuwe ontmoetingen, gesprekken en gemeenschappelijke studie groeit het inzicht in de geestelijke wereld en in de betekenis van het menselijk leven op aarde.

Rudolf Steiner (1861-1925) stelde de resultaten van al zijn onderzoek beschikbaar aan iedereen die ermee wilde werken en publiceerde daarover. Voor de verdere ontwikkeling van het individu en van de antroposofie zelf werd door hem in 1923 de Algemene Antroposofische Vereniging opgericht. Nederland kent een eigen vereniging, die ook uit 1923 stamt: de Antroposofische Vereniging in Nederland. De vereniging kent circa drieduizend leden.

De activiteiten van de vereniging worden volledig gefinancierd door de leden. De AViN wordt namelijk niet gesubsidieerd door de overheid. Het budget van de vereniging bedraagt circa € 1 miljoen, welk bedrag grotendeels door ledenbijdragen en incidentele legaten wordt opgebracht. De vereniging kent een bijdragenstelsel ‘naar vermogen’ zodat iemands financiële situatie geen belemmering voor het lidmaatschap kan zijn.

De Antroposofische Vereniging in Nederland is aangewezen als ANBI (algemeen nut beogende instelling).

KvK nummer: 40476182
RISN: 002690640
anbi algemeen nut beogende instelling

U wordt van harte uitgenodigd om lid te worden van de Antroposofische Vereniging in Nederland.

Er wordt geen enkele bijzondere voorwaarde aan het lidmaatschap gesteld. Als u belangstelling hebt voor antroposofie is er al genoeg reden om lid te worden van de vereniging. De vereniging stimuleert de kennis over en de praktijk van de antroposofie, bovendien biedt zij ieder individu ontwikkelingsmogelijkheden. Voor het voortbestaan van de vereniging is een jaarlijkse contributie benodigd.

De ledenbijdrage is gesplitst in een contributiedeel van € 30 per jaar, en een schenkingsbijdrage, waarbij we ervan uitgaan dat beide delen samen op een gemiddelde van € 210 per lid per jaar uitkomt. Deze opsplitsing kan een stimulans zijn om met meer bewustzijn, afstemming en betrokkenheid de hoogte van de eigen bijdrage te bepalen.

Het rekeningnummer voor de ledenbijdrage is NL15 TRIO 0338 4995 04 (BIC: TRIONL2U).

 

Aanmeldformulier lidmaatschap AViN

Dit veld is verplicht, maak een keuze
Met welke voornaam mogen we u aanspreken?
Met welke achternaam mogen we u aanspreken?
Vul a.u.b. een geldige geboortedatum in
Vul a.u.b. een geldig adres + huisnummer in
Vul a.u.b. een geldige postcode in, bestaande uit 4 cijfers en 2 letters
Vul a.u.b. uw woonplaats in
We vragen om uw telefoonnummer, zodat we u kunnen bereiken om uw vraag beantwoorden.
Vul a.u.b. een geldig mobiel nummer in
Vul a.u.b. een geldig e-mailadres in
Vul a.u.b. een geldig IBAN-nummer in
Dit veld is verplicht, maak een keuze
Vanwege de wet AVG moeten we u expliciet vragen om akkoord te gaan met onze privacyverklaring.
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service.

Wanneer u zich interesseert voor antroposofie, meer informatie wenst of lid wilt worden van de Antroposofische Vereniging in Nederland, kunt u hieronder een informatiemap met aanmeldingsformulier aanvragen. Uiteraard kunt u ook eerst contact met ons opnemen.

 

Aanvragen informatiepakket

Dit veld is verplicht, maak een keuze
Geef a.u.b. aan waarmee we u kunnen helpen.
Dit veld is verplicht, maak een keuze
Met welke voornaam mogen we u aanspreken?
Met welke achternaam mogen we u aanspreken?
Vul a.u.b. een geldig adres + huisnummer in
Vul a.u.b. een geldige postcode in, bestaande uit 4 cijfers en 2 letters
Vul a.u.b. uw woonplaats in
Vul a.u.b. een geldig e-mailadres in
We vragen om uw telefoonnummer, zodat we u kunnen bereiken om uw vraag beantwoorden.
Vanwege de wet AVG moeten we u expliciet vragen om akkoord te gaan met onze privacyverklaring.
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service.