default-header Organisatie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Organisatie

organisatie

Op de foto de bestuursleden van de Antroposofische Vereniging in Nederland, met van links naar rechts: Pim Blomaard (voorzitter), Fanina van Nuffelen, Rik ten Cate, Anselma Remmers, Clarine Campagne en Reinoud van Bemmelen (penningmeester).

De Antroposofische Vereniging in Nederland kent zo’n 50 plaatselijke ledengroepen en studiecentra. Er worden lezingen, bijeenkomsten en diverse cursussen georganiseerd, evenals sociale en kunstzinnige activiteiten, waaronder uitvoeringen met muziek, euritmie en drama, tentoonstellingen en vieringen van jaarfeesten als Sint Jan in de zomer en het herfstfeest Michaël. Daarnaast zijn er ook jongerengroepen en landelijke themagroepen.

Op landelijk niveau nodigt de Antroposofische Vereniging haar leden regelmatig uit voor themadagen en conferenties over onderwerpen van gemeenschappelijke interesse of actueel maatschappelijk belang. Hierin komen bijvoorbeeld onderwerpen aan bod als karma en reïncarnatie, antroposofie en religie, antroposofie als scholingsweg en de spirituele bronnen van kunst en cultuur. Maar ook ontwikkelingen en vraagstukken die ieder van ons als burger voor ethisch-morele dilemma‘s kunnen plaatsen, worden hier vanuit geestelijk perspectief bezien, zoals gentechnologie en ons voedsel, biomedische wetenschap en de integriteit van ons lichaam, de ontwikkeling van burgerschap en overheid, en de kindwaardigheid van ons onderwijs.

Bestuur AViN

Het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur bestaat momenteel uit zes personen. In de visie van het bestuur wordt de vereniging gevormd door de leden en hun initiatieven. Het bestuur wil dan ook een initiatiefcultuur en goede samenwerkingen bevorderen.

Het bestuur werkt nauw samen met onder andere de volgende gremia:

 • Bestuurskring. Dit is een groep van momenteel 12 personen, die het bestuur in het leven heeft geroepen om haar initiatieven en intenties in praktische en inhoudelijke zin meer draagkracht en slagkracht te geven. Naast de bestuursleden zelf nemen aan de bestuurskring deel: Denise Veldhuis, Dineke Oldenhof, Hans Cornet, Jaap van de Weg en Roos Naves.
  Coördinator: Clarine Campagne.
 • Hogeschoolkring. De coördinatoren van de secties van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap komen regelmatig met bestuursleden bijeen om de ontwikkelingen in de secties te bespreken en om daar waar gewenst een gezamenlijke koers af te stemmen. Informatie over de secties en hun contactgegevens vindt u onder de menu-optie Hogeschool.
  Coördinator: Rik ten Cate.
 • Kring van regiocontactpersonen. De regiocontactpersonen komen regelmatig bijeen om de ontwikkelingen in de diverse regio’s te bespreken, om activiteiten af te stemmen en om afspraken te maken over eventueel benodigde landelijke ondersteuning. Een overzicht van de regiocontactpersonen vindt u onder de menu-optie Agenda.
  Coördinator: Fanina van Nuffelen.
 • Kring van lectoren. In 25 plaatsen in Nederland worden maandelijks bijeenkomsten georganiseerd, waarop door Rudolf Steiner gegeven meditatieve teksten worden gesproken en behandeld; de zogenoemde Esoterische cyclus. De lectoren die deze bijeenkomsten leiden, hebben regelmatig landelijke afstemming. De namen en contactgegevens van de lectoren worden maandelijks gepubliceerd in de rubriek Ledenactiviteiten van het ledenblad Motief.
  Coördinator: Rik ten Cate.

Bestuursleden

Pim20002x Organisatie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Pim Blomaard

Reinoud20002x Organisatie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Reinoud van Bemmelen

Rik20002x Organisatie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Rik ten Cate

Clarine20002x Organisatie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Clarine Campagne

Portret_Anselma_Remmers_2 Organisatie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Anselma Remmers

Foto van Fanina - op maat - bijgesneden Organisatie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Fanina van Nuffelen

Medewerkers

organisatie secretariaat

Het secretariaat van de Antroposofische Vereniging in Nederland bevindt zich in Zeist. Het secretariaatswerk wordt in deeltijd verricht op maandag, dinsdag en donderdag. U kunt contact opnemen door te mailen of te bellen.

Medewerkers

Petra20002x Organisatie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Petra Rutgers,
secretariaat en administratie

Gunda20002x Organisatie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Gunda Vagts,
receptie Elisabeth Vreedehuis

Motief

logo motief

Het ledenorgaan is het maandblad Motief. Het redactieadres bevindt zich in Zeist, bij het centrale secretariaat. U leest hier meer over Motief.

De redactie werkt samen met de redactieraad. De redactieraad adviseert de redactie over de inhoud van de communicatiemiddelen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om de keuze (of het stimuleren van aanbod) van onderwerpen, om de keuze voor vaste rubrieken, om het al dan niet plaatsen van artikelen en over de planning ervan. Het advies betreft in ieder geval de inhoud van de artikelen in Motief. De redactieraad adviseert op hoofdlijnen en gaat dus niet op de stoel van de redactie zitten.

De redactieraad bestaat uit: Clara Bonthond, Philip Bakker, Anne-Thaya Bonzet en Hans Cornet. Het mailadres van de redactieraad is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u schrijven voor Motief? Lees dan over Publiceren in Motief. Neem vooral vooraf contact op met de redactie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Redactie Motief

Luc-Ambagts494 Organisatie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Luc Ambagts
Redacteur

Michel20002x Organisatie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Michel Gastkemper
Redacteur en webredactie

Bibliotheek

organisatie bibliotheek

De centrale bibliotheek van de Antroposofische Vereniging in Nederland te Den Haag wordt gerund door een bibliothecaris en een aantal vrijwilligers.

Medewerker bibliotheek

Sylvia20002x Organisatie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Silvia Rigters, bibliothecaris

Meer over de vereniging

donatieslegaten-thumb Organisatie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Donaties en legaten
De Antroposofische Vereniging is financieel afhankelijk van contributies en van giften.
bibliotheek-thumb Organisatie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Bibliotheek
De centrale bibliotheek in Den Haag fungeert als vraagbaak en kenniscentrum.
M265_voorplaat_660x500 Organisatie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Ledenblad
Leden van de Antroposofische Vereniging in Nederland ontvangen het blad Motief in de brievenbus....
lidworden-thumb Organisatie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Logo AViN 2022
Lid worden
Iedereen met interesse in de antroposofie kan lid worden van de Antroposofische Vereniging in Nederland.
grondsteenspreuk-thumb Organisatie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Grondsteenspreuk
De Grondsteenspreuk vormt de spirituele basis van de antroposofie.
mededelingen-thumb Organisatie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Mededelingen
Actuele mededelingen vanuit het bestuur.
Antroposofie.nl
Overzichtswebsite van Antroposofie in Nederland.
logo-antroposifie_nl Organisatie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
statuten-thumb Organisatie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Statuten
De statuten van de Antroposofische Vereniging in Nederland van 1 juli 1998.