default-header Agenda - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Agenda

In en vanuit de Antroposofische Vereniging vinden tal van activiteiten plaats. Er worden diverse cursussen en bijeenkomsten georganiseerd gericht op de scholing van het individu, bijvoorbeeld op het gebied van innerlijke oefeningen en meditatie. In ruim vijftig plaatsen komen leden regelmatig bij elkaar. Ook zijn er groepen rond een bepaald thema. Al deze activiteiten vallen onder de volgende drie benamingen.

Studiecentrum: openbare activiteiten met een gevarieerd programma, onder andere lezingen, en bijeenkomsten rond een bepaald thema.

Ledengroepen: plaatselijke samenkomsten van leden van de Antroposofische Vereniging, meestal wekelijks en vaak zeer verschillend ingericht (indien vermeld ook toegankelijk voor niet-leden). Tevens zijn er regionale of landelijke bijeenkomsten op regelmatige basis van jongerengroepen en themagroepen.

Esoterische cyclus: bijeenkomsten van de eerste klas van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap. Deelname kan worden aangevraagd bij de lector bij wie men de Esoterische cyclus wil volgen, in het algemeen nadat men twee jaar lid is van de Antroposofische Vereniging.

Een actueel overzicht van alle ledenactiviteiten is ook te lezen in Motief, het ledenblad van de Antroposofische Vereniging.

Verder is er een lijst van regiocontactpersonen, bij wie nieuwe leden terecht kunnen. Zij vormen ook een verbindingsschakel met bestuur en secretariaat.

ledenactiviteiten-thumb Agenda - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Ledenactiviteiten
Elke maand staan in Motief de ledenactiviteiten van diverse ledengroepen in een groot aantal...
ledenwebsites-thumb Agenda - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Ledenwebsites
Er is al een flink aantal websites die leden zelf hebben ingericht over de activiteiten die zij...
bijeenkomsten-thumb Agenda - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Bijeenkomsten
De actuele agenda van bijeenkomsten en activiteiten.
regiocontactpersonen-thumb Agenda - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Regiocontactpersonen
Regiocontactpersonen onderhouden contact met de leden uit hun regio, zij kunnen ook worden...
jaarmotief-thumb Agenda - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Jaarmotief
Jaarimpuls 2023 van de Antroposofische Vereniging 100 jaar Kerstbijeenkomst en de...