pedagogie Pedagogie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Pedagogie

Hoe voeden we jonge mensen zo op dat zij vanuit hun eigen impulsen een bijdrage kunnen leveren aan deze tijd? Dat is de centrale vraag waarmee een pedagogisch medewerker en een vrijeschoolleerkracht voor zijn of haar groep staat, waarmee een team van medewerkers en leerkrachten zich in de pedagogische vergadering verbindt. Ieder mens is anders en ieder zoekt zijn eigen ingang ter verdieping. Daartoe reikt de pedagogische sectie verschillende inspiraties aan. De antroposofie is een bron van waaruit deze verschillende inspiraties stromen. Zo proberen we aan te sluiten bij de innerlijke ontwikkeling van de ieder mens.

Bronnen van de pedagogie

Algemene menskunde

In 1919 geeft Rudolf Steiner, in de weken voorafgaand aan de oprichting van de eerste vrijeschool in Stuttgart, een intensieve cursus voor leraren die de school zouden gaan dragen. Deze cursus bestond uit drie delen. Ten eerste een serie voordrachten die de antroposofische inzichten over de mens vertaalt naar de pedagogie: de Algemene menskunde. Vervolgens voordrachten over methodiek en didactiek: hoe maak je het waar in de klas. In de middag werden werkbesprekingen gehouden over allerlei pedagogische vraagstukken.

De aangereikte inhouden willen de leerkracht bewust maken van het belangwekkende gebied van de opvoeding en ze willen inspireren het dagelijks werk vanuit verantwoordelijkheid op te pakken.

Meditatieve verdieping

Ieder mens kan de bij hem passende meditatieve verdieping zoeken. Voor de leerkracht en pedagogisch medewerker zijn daar nog extra aansporingen. Het meditatieve leven kan de leerkracht verbinden met het geestelijke in de jonge mens en de wereld. Ze kan een bron zijn die de dagelijkse praktijk voedt.

Inspiratie vanuit het kind en de leerling

De leerkracht en pedagogische medewerker ontmoeten de leerling die hem tal van vragen stelt. De leerkracht kan proberen vanuit algemene antroposofische gezichtspunten greep te krijgen op de gestelde ontwikkelingsvragen. Hij of zij kan ook proberen vanuit innerlijk vaardigheid zich zelf in te leven vanuit de vraag die het kind hem stelt: ‘Probeer mijn positieve inzet te zien in wat ik wil bijdragen aan het geheel!’ Het oefenen in de praktijk van deze innerlijk vaardigheden stelt de leerkracht in staat aan te sluiten bij de leerlingen.

Het onderzoekend werken

Steiner roept de leerkrachten op onderzoekend te zijn. Deze onderzoeksvaardigheid heeft iedere mens al in zich, dus ook de leerkracht. Hij stelt zich tal van vragen over orde houden, onrust in de klas, sociale omgang, goed leren schrijven etc. Door zijn onderzoekende vaardigheden bewust te verzorgen vergroot hij zijn praktische slagvaardigheid. Schoolteams kunnen elkaar daarin ondersteunen.

Pedagogische sectie in Nederland

Haar taak

De Pedagogische Sectie wil de genoemde bronnen zo verzorgen dat ze leerkrachten kunnen inspireren aan te sluiten bij de leerlingen en ook om als leerkracht sterk te worden in zichzelf sterk, zijn autonomie vorm te geven en daarmee de verzorger te worden van zijn eigen vitaliteit.

De sectie maakt deel uit van de Hogeschool voor Geesteswetenschap van de Antroposofische Vereniging in Dornach.

De activiteiten

De kerngroep van de pedagogische sectie ontwikkelt een veelheid aan activiteiten. Ze legt contacten met alle organen in de schoolbeweging, treft voorbereidingen voor een intensief contact met alle leerkrachten en pedagogische medewerkers. Als haar hoofdactiviteit organiseert zij meermaals per jaar  diverse bijeenkomsten, zoals:

  • Verdieping in de meditatieve en inspiratieve inhoud van de vrijeschoolpedagogie aan de hand van het z.g. Paarse boekje.
  • Het onderzoeken van diverse vormen van kindbesprekingen ter inspiratie van de lespraktijk.
  • Het beschouwen en doorleven van de verbinding tussen de esoterische uren en de Algemene menskunde.

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.