werkgroep-techniek-en-ict Werkgroep Techniek en ICT - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Werkgroep Techniek en ICT

De werkgroep techniek is op zoek naar de spirituele krachten achter de techniek. Hoe kunnen we daarvoor bewustzijn ontwikkelen? De techniek kan ons een spiegel voorhouden die een ander licht op ons menszijn werpt. Zo kunnen we denkkracht en ik-kracht ontwikkelen voor een bewustere omgang met de techniek.

Werkgroep techniek

Een samenwerkingsverband van de secties Wiskunde en Sterrenkunde, Natuurwetenschap en Sociale Wetenschappen.

Techniek speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Wij genieten allemaal de voordelen, maar langzamerhand worden ook de schaduwzijden zichtbaar. Menswaardig omgaan met techniek wordt een steeds urgenter vraagstuk: welke techniek willen wij scheppen en hoe willen wij ze gebruiken? Niet-temin lijkt de technisering van de maatschappij nog steeds een autonoom gebeuren dat zich grotendeels aan ons bewustzijn onttrekt. Maar techniek komt niet uit de hemel vallen; wij scheppen ze op basis van ons mens- en wereldbeeld. Voor een evenwichtige omgang met techniek is het daarom noodzakelijk om niet alleen bewustzijn te hebben van de fysische aspecten, maar ook van de achterliggende spirituele krachten en hun intenties.

Doelen

De spirituele aspecten van techniek onderzoeken en het bewustzijn hiervan te bevorderen.

Activiteiten

Bijeenkomsten: wij komen iedere eerste vrijdag van de maand in de middag samen.

Waarmee heeft de werkgroep zich tot nu toe bezig gehouden? Wij proberen een mix te vinden tussen het bestuderen van relevante teksten van Rudolf Steiner, secundaire antroposofische literatuur, algemeen wetenschappelijke literatuur en eigen werk. Daarnaast volgen wij de actuele gebeurtenissen en wisselen interessante informatie uit. Voor een gedetailleerde lijst van interne activiteiten zie beneden.

Iedere derde maand bestuderen wij een onderwerp dat verband houdt met de esoterische cyclus van Rudolf Steiner. Op het ogenblik zijn dit de Michaëlsbrieven.

Wat heeft de werkgroep tot nu toe naar buiten gedaan? Wij vinden het belangrijk om de resultaten van ons onderzoek zowel binnen als ook buiten de antroposofische kring uit te dragen. Daarom houden le-den van de groep regelmatig lezingen en organiseren wij algemeen toegankelijke conferenties. Voor een gedetailleerde lijst van externe activiteiten zie beneden.

Samenwerkingsverbanden

De werkgroep is onderdeel van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap, maar overstijgt de disciplinegerichte secties. Dit uit zich ook in de samenstelling van de groep.

Op het ogenblik is de werkgroep een samenwerkingsverband van de drie in het begin genoemde secties. Deze lijst is natuurlijk voor uitbreiding vatbaar omdat in de bewuste omgang met techniek alle disciplines, zoals informatietechnologie, economie, pedagogie, filosofie, geneeskunst, zielszorg en kunst, een belangrijke rol spelen.

Verder wordt samengewerkt met de werkgroep Werkgroep Menswaardige Techniek.

Internationaal is er ook samenwerking met de groep ‘techniek en geesteswetenschap’ van de Mathematisch-Astronomische Sektion (MAS) in Dornach. Omdat techniek zo ongeveer alle levensgebieden beïnvloedt wordt ook gestreefd naar uitwisseling met zowel antroposofische als reguliere instellingen rond de boven genoemde vraagstukken.

Inlichtingen: Dieter K. Hammer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., +31 (341) 265 812 of +31 (6) 249 948 63.

Activiteiten extern

2016: Conferentie met Andreas Neider over De mens tussen boven- en ondernatuur, verantwoord omgaan met elektronische media.

2017: Conferentie met Andreas Neider over Moderne media als een uitdaging voor de ontwikkeling van ons zelf, de strijd om het mens-zijn.

2018: Uitgave van het boek Transhumanisme en de toekomst van het mens-zijn, geschreven door werkgroepleden, uitgegeven door Nearchus. Organisatie van een en symposium over dit onderwerp.

Activiteiten intern

Verleden: Linus Feiten, Rudolf Steiner zur Technik, Eine Recherche; Jupiter, Vol. 5, 175- 205, 2010.

Sergej O. Prokofieff, De esoterische achtergronden van elektronische media; Addendum in “De verbondenheid met Rudolf Steiner, het mysterie van de grondsteenlegging”; Christofoor 2008.

Andreas Neider, Der Mensch zwischen Über- und Unternatur, Das Erwachen des Bewusstseins im Ätherischen und die Gefährdung der freien Kräfte, Freies Geistesleben 2012.

2016 tot 2018: In de context van het hogeschool-breed thema onder- en bovennatuur zijn verschillende natuurkundige en spirituele invalshoeken behandeld.

2018: Bespreking van eigen werk in het kader van het symposium over transhumanisme.

2018 tot 2019: Bestuderen van GA 177: Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt - Der Sturz der Geister der Finsternis.

2019: Als vervolg op GA 177, GA 193: Der innere Aspekt des sozialen Rätsels - Luziferische Vergangenheit und ahrimanische Zukunft, 6e voordracht.

Literatuurlijst

Buddemaier Heinz, Wieviel Technik erträgt der Mensch?, Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland, Michaeli 2007, Nr. 241.

Kurzweil Ray, The Singularity is near: When Humans Transcend Biology, Penguin Books 2005.

Carr Nicolas, The shallows: What Internet is doing to our Brains, Norton 2010.

Carr Nicholas, De glazen kooi: wat automatisering met ons doet, Mavem 2014.

Linus Feiten, Rudolf Steiner zur Technik, Eine Recherche; Jupiter, Vol. 5, 175- 205, 2010.

Flensburger Hefte over relevante onderwerpen.

Head Simon, Mindless: Why Smarter Machines are making Dumber Humans, Basic Books 2014.

Haverbeck, Werner Georg, Die andere Schöpfung, Urachhaus 1978.

Lanier Jaron, You Are Not A Gadget, Knopf Doubleday 2010. Nee, je bent geen gadget, Contact 2011.

Lanier Jaron, Who Owns the Future? Allen Lane / Penguin 2013

Neider Andreas, Der Mensch zwischen Über- und Unternatur, Das Erwachen des Bewusstseins im Ätherischen und die Gefährdung der freien Kräfte, Freies Geistesleben 2012.

Neider Andreas, Aufmerksamkeitsdeffizite: Wie das Internet unser Bewusstsein korrumpiert und was wir dagegen tun können, Freies Geistesleben 2013.

Neider Andreas, Medienbalance: Erziehen im Gleichgewicht mit der Medienwelt, Ein Elternratgeber, Freies Geistesleben 2014.

Patzlaff Rainer, Bildschirmtechnik und Bewustseinsmanipulation, Freies Geistesleben 1985.

Patzlaff, Rainer: Der gefrorene Blick, Die physiologische Wirkung des Fernsehens und die Entwicklung des Kindes; Freies Geistesleben, 2000.

Prokofieff Sergej O., De esoterische achtergronden van elektronische media; Addendum in “De verbondenheid met Rudolf Steiner, het mysterie van de grondsteenlegging”; Christofoor 2008.

Schoorel Edmond, Beeldschermbeelden, Opvoeden in het digitale tijdperk, Christofoor 2015.

Spitzer Manfred, Digitale dementie: hoe wij ons verstand kapot maken, Atlas Contact 2013.

Spitzer Manfred, Digiziek, Atlas Contact 2016.

Steiner Christopher, Automate This: How Algorithms Took Over Our Markets, Our Jobs, and the World, Penguin 2012.

Rudolf Steiner, Michaëlsbriefen uit GA 26: Anthroposophische Leitsätze - Der Erkenntnisweg der Anthroposophie - Das Michael-Mysterium.

Steiner Rudolf, GA 26: Anthroposophische Leitsätze: Von der Natur zur Unter-Natur, Leitsätze 183-185, 12. April 1925.

Steiner Rudolf, GA 35: Philosophie und Anthroposophie, Vortrag vom 17. August 1908: Het Natuur begrip van Aristoteles en de materie als Rest.

Steiner Rudolf, GA 130: Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit: 4. Vortrag, Basel 1. Oktober 1911, Die Ätherisation des Blutes.

Steiner Rudolf, GA 172: Das Karma des Berufes des Menschen in Anknüpfung an Goethes Leben - Kosmische und menschliche Geschichte - Dritter Band: 4. Vortrag 12 November 1916

Steiner Rudolf, GA 177: Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt – Der Sturz der Geister der Finsternis: 4. Vortrag, 6. Oktober 1917: Die Aufgabe der Elementarwesen; 5. Vortrag, 7. Oktober 1917: Änderungen im Erleben der Umwelt.

Steiner Rudolf, GA 204: Perspektiven de Menschheitsentwicklung: 14. Vortrag, Dornach 13. Mei 1921.

Steiner Rudolf, GA 318: Das Zusammenwirken von Ärzten und Seelsorgern – Pastoralmedizinischer Kurs: 11. Vortrag 18. September 1924

Steiner Rudolf, De elektronische dubbelganger en de ontwikkeling van de computertechniek, Pentagon 2013.

Steiner Rudolf, De strijd om het mens-zijn: Aspecten van het kwaad, Vrij Geestesleven 2014.

Turkle Sherry, The Second Self: Computers and the Human Spirit, Simon and Schuster 1984.

Turkle Sherry, Alone Together: Why we expect more from technology and less from each other, Basic Books 2011.

Turkle Sherry, Reclaiming Conversation, The Power of Talk in a digital Age, Penguin Putnam 2015.

Van Gils, Elektrosmog, De werking en risico’s van elektromagnetische straling en velden, Pentagon 2016.


De werkgroep Techniek en ICT is onderdeel van de sectie Wis- en sterrenkunde.

Bekijk de sectie Wis- en sterrenkunde