Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld.
Ze helpt u om midden in deze wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding.
De Antroposofische Vereniging is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.

Op de website van de Antroposofische Vereniging willen wij u zo volledig mogelijk informeren over de vereniging, de diverse ledenactiviteiten, de Hogeschool en bibliotheek.

Conferentie over de Esoterische Cyclus

Conferentie op 12 oktober die open staat voor iedereen die interesse heeft in de Esoterische Cyclus (voorheen ook wel ‘klassenuren’ genoemd). Informatie en aanmelden: klik hier.

Jaarverslag 2018 van de Hogeschool

Klik hier voor het Jaarverslag 2018 van de secties van de Hogeschool. Tevens is het bestuursverslag over 2018 beschikbaar: Jaarverslag bestuur 2018.

Conferentie ‘Soul of Europe’ in Brussel

Conferentie over de ziel van Europa van 23 tot 25 augustus over de belangrijke uitdagingen waarmee Europa – en met name de Europese Unie (EU) – wordt geconfronteerd. Klik hier.

Evenementen

 • Gesprek over het Elisabeth Vreedehuis 27 jun 2019

  Uitnodiging voor een gesprek over het Elisabeth Vreedehuis op 27 juni

  Beste leden rond Den Haag,

  Graag nodigen wij u uit voor een voortgangsgesprek over het reilen en zeilen van het Elisabeth Vreedehuis, en wel op donderdag 27 juni in het Elisabeth Vreedehuis. We beginnen om 19.30 uur.

  ‘Wij’, dat zijn leden van het bestuur van de AViN en van de STER. Wat we willen, is het voortzetten van het gesprek dat we de laatste maanden op verschillende manieren over het Elisabeth Vreedehuis hebben gevoerd:

  • Op 5 september 2018 bespraken met de leden in Den Haag en omstreken de situatie van het Elisabeth Vreedehuis en het gewijzigde beleid, waaronder een scheiding tussen verhuurtaken en verenigingstaken.
  • Op 18 februari 2019 bespraken we met de leden rond Den Haag het toen nieuwe beleid, waarbij we een verdere splitsing hebben doorgevoerd in het beheer: enerzijds de exploitatie van het gebouw (externe verhuur) en anderzijds de ‘ledenactiviteiten’.
  • Op 14 maart bespraken we ‘op landelijk niveau’ in Driebergen het reilen en zeilen van het Elisabeth Vreedehuis, de exploitatie en de plaats van het huis in onze landelijke vereniging.

  Het afstemmingsproces dat dankzij deze gesprekken vorm begint te krijgen, willen we op 27 juni graag voortzetten. Onze aandachtspunten zullen zijn:

  • Stand van zaken, ontwikkelingen, ervaringen, gezichtspunten.
  • Vrijwilligersorganisatie, verenigingsactiviteiten, vrijwillige bijdrage.
  • Plannen en initiatieven voor de toekomst.

  Deze avond dient ter evaluatie van het afgelopen jaar met als doel te kijken wat er verder wenselijk en mogelijk is.

  Uw aanmelding ontvangen wij graag via secretariaat@antroposofie.nl

  Graag tot donderdag 27 juni in het Elisabeth Vreedehuis!

  Met een hartelijke groet, Pim Blomaard

 • 10e editie zomeruniversiteit antroposofie België 19 jul 2019

  Van 19 tot 26 juli 2019 vindt in Château Frandeux de tiende edite plaats van de jaarlijks zeer succesvolle zomuniversiteit antroposofie.

  Alle informatie staat op de nieuwe website, waar ook de inschrijvingen voor de zomeruniversiteit zijn geopend. Bekijk evenement

 • Zomerweek Het kleurenbuffet 2019 05 aug 2019

  Zomerweek met Paul van Panhuys en Frederiek Nelissen.

  Wie zou er niet willen onderduiken in de wereld van kleur, willen proeven, voelen en bewegen, het gesprek aangaan met de kleur zodat deze een belevenis wordt, een avontuur?!

  In de ochtenden zal Paul van Panhuys fenomenologische oefeningen tussen licht en donker doen en hierin zullen de kleuren ontstaan. Onderzoekend zullen we ons in de fenomenen begeven en proevend zelf waarnemen wat er gebeurt. Er zal worden getekend, geboetseerd en in speksteen worden gewerkt, een kleurencirkel gemaakt van bloemen. Er zullen enkele inleidende beschouwingen zijn met de uitnodiging tot uitwisseling.

  In de middag zal er worden geschilderd met Frederiek Nelissen, ingeleid met verschillende speelse oefeningen, waarna we de kunstenaar in onszelf gaan ontdekken… Er zal worden gewerkt op schildersdoek met acryl. In de oefeningen wordt met verschillende materialen gewerkt.

  Praktische informatie

  Datum: 5-9 augustus

  Tijd: 10.00-17.00 uur

  Plaats: Breda

  Kampeermogelijkheden en er zijn enkele kamers beschikbaar.

  Kosten: € 350 (inclusief materiaal, koffie en thee), exclusief maaltijden, in overleg kan er meegegeten worden.

  Aanmelden: info@frederieknelissen.nl en door overmaking op rekeningnr: NL34 INGB 0002 182005

  Telefoon: 06-1259 3893 of 06-2244 7764

 • Goetheanum zomerweek 05 aug 2019

  Kapitelen boetseren met Irene van der Laag. Een bruisende impuls, alles in beweging brengend, in een wereld van vormkrachten en metamorfose, tot rust komend in een beeld waarin de essentiële verhoudingen en krachten zichtbaar worden in het gebaar van een nieuwe fase. Dan weer een impuls die alles opnieuw in beweging brengt en tot rust komt in de volgende vorm.

  Volgens de wetmatigheden van de metamorfose, van oerbegin tot toekomstbeeld, werken de zeven planeten in de ontwikkeling van aarde en mens telkens vernieuwend, veranderend, wordend.

  We herkennen daarin de aardefasen, de cultuurfasen, of de levensloop, door herhalen, omvormen, spiegelen. We boetseren 7 dagdelen, telkens één kapiteel, van de Oude Saturnus tot de toekomstige Venus. Zie ook de folder.

  5 tot 9 augustus, 5 ochtenden en 2 middagen, dinsdag en donderdag. Oranjerie, landgoed Kraaybeekerhof, Diederichslaan 25, Driebergen. Kosten € 340, inclusief koffie/thee en 2 lunches.

  Deelname op volgorde van betaling. Info en opgeven: irene.vanderlaag@planet.nl.

 • ‘Kunnen wij nader kennismaken?’ 22 aug 2019

  Van donderdagavond 22 augustus tot en met zondagochtend 25 augustus vindt er op landgoed Kraaybeekerhof een werkconferentie plaats die in het teken staat van natuurwezens.

  Op deze ideale plek met haar variatie in sferen willen we verschillende methodes van onderzoek en beleving een podium bieden. Onder anderen met Frans Romeijn en Willem Daub.

  De openingslezing op donderdagavond is openbaar en wordt gehouden door Bastiaan Baan, priester in de Christengemeenschap.

  Klik hier voor de uitgebreide folder.

  Organisatie: Rosalind Veltman, Marian van den Berg-Wieriks en Rien van den Berg. Informatie: rienvandenberg@hotmail.com of 06-1507 7970 .

 • Conferentie ‘Soul of Europe’ in Brussel 23 aug 2019

  De tiende ‘Soul of Europe’ Conferentie vindt plaats van 23 tot 25 augustus 2019 in Brussel. Na negen ‘Soul of Europe’ conferenties, die in Amsterdam van start gingen en door Boedapest, Praag, Gdansk, Varna aan de Zwarte Zee, Simeria in Roemenie, Lahti in Finland, Kiёv en Tbilissi in Georgie gingen, is Brussel gastheer van de tiende conferentie.

  Deze conferentie over de ziel van Europa vindt plaats in het politieke hart van Europa en heeft als hoofddoel om van gedachten te wisselen over de belangrijke uitdagingen waarmee Europa – en met name de Europese Unie (EU) – wordt geconfronteerd, en om een gemeenschappelijke visie op de missie en de toekomst van Europa te ontwikkelen. Bekijk evenement

Ledenactiviteiten

Informatie over de activiteiten georganiseerd door en voor leden, zoals vanuit de diverse ledengroepen, is te vinden op de website van Motief: de actuele landelijke evenementen en een overzicht van de lokale ledenbijeenkomsten door het gehele land.

Motief

cover-motief

Het ledenblad Motief is een uitgave van de AViN en verschijnt tien keer per jaar.

Bibliotheek

De bibliotheek van de AViN is vrij toegankelijk en is gevestigd aan de Riouwstraat 1 in Den Haag. Ze heeft een landelijke functie voor particulieren en bibliotheken.
In de publieksruimte staan boeken en tijdschriften opgesteld die u vrij kunt raadplegen en er is een studieruimte.

Hogeschool

De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is door Rudolf Steiner opgericht met als doel: het doen van onderzoek op geestelijk gebied, het stimuleren en coördineren van dat onderzoek, en het verzorgen van opleidingen in de verschillende werkgebieden. De Hogeschool is geheel ingebed in de vereniging.