Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld.
Ze helpt u om midden in deze wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding.
De Antroposofische Vereniging is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.

Op de website van de Antroposofische Vereniging willen wij u zo volledig mogelijk informeren over de vereniging, de diverse ledenactiviteiten, de Hogeschool en bibliotheek.

Vier brieven van de Goetheanum-leiding

Het hoofdbestuur van de Algemene Antroposofische Vereniging aan het Goetheanum in Zwitserland heeft na de Algemene Ledenvergadering op 24 maart 2018 vier brieven over het vervolg geschreven. U leest er hier over.

Jaarthema van de AAG 2018-2019

De Grondsteen vormt het jaarthema van de Algemene Antroposofische Vereniging. Klik hier voor in het Nederlands vertaalde artikelen.

Grondsteenconferentie in Dornach

Van 27 tot en met 31 december 2018 vindt in het Goetheanum, Zwitserland, een grote Grondsteenconferentie plaats. Het bestuur wil zo veel mogelijk leden in staat stellen dit mee te maken.

Evenementen

 • Filosofieseminar: Mens, ken uzelve 16 nov 2018

  In het weekend van 17 en 18 november organiseert de ledengroep Filosofie en Antroposofie haar jaarlijkse seminar, over De filosofie van de vrijheid, met Jan van Gils. Voorafgaand op vrijdagavond 16 november een lezing hierover. Het thema van beide is: ‘Mens, ken uzelve’. Centraal staan de omvorming en verlevendiging van het waarnemen, denken en beleven. Bekijk evenement

 • Een ander licht op euthanasie in Arnhem 21 nov 2018

  Georganiseerd door de Antroposofische Vereniging in Nederland en de Christengemeenschap.

  Bij leven hoort sterven. Maar hoe kijk jij ernaar? Je ervaringen en verwachtingen rond het sterven hangen sterk samen met je eigen perspectief op de dood. Vanuit een materialistisch perspectief is de dood het uiteenvallen van de lichaamsfuncties en daarmee het verdwijnen van de mens in de ontbinding. Vanuit een spiritueel perspectief betekent de dood iets anders: een overgang naar een geestelijk bestaan. Wil je dat bewust meemaken of juist niet? Misschien is het in onze vergrijzende samenleving juist een opgave om een nieuwe kunst van het sterven te ontwikkelen, als laatste hoofdstuk van de zo veel omarmde levenskunst?

  Een interessant vraagstuk voor jou? AViN en de Christengemeenschap organiseren 3 avonden met lezingen van twee bijzondere sprekers. Zij nemen je mee in de wereld van bewustzijnsontwikkeling, religie, geesteswetenschap en kunst. Over het omgaan met sterven en gestorvenen. Ook verrassen we je met een muzikaal intermezzo. Bekijk evenement

 • Boekpresentatie ‘De nacht als Krachtbron’ 22 nov 2018

  De Raphaëlstichting nodigt u van harte uit voor de boekpresentatie van De nacht als Krachtbron op 22 november, 15.30 uur, op Breidablick in Middenbeemster.

  ‘De nacht als Krachtbron’ gaat over de nacht als inspiratiebron en het luisteren in de nacht. Het sluit daarmee aan op ons meerjarenplan waarin het luisteren een prominente plaats heeft gekregen. Het boekje, dat in eigen beheer is uitgegeven, bevat spreuken en citaten van Rudolf Steiner die door Edward de Boer zijn verzameld en eerder in het Duits zijn uitgegeven onder de titel Die Nacht als Kraftquelle. Bekijk evenement

 • Een ander licht op euthanasie in Amsterdam 22 nov 2018

  Georganiseerd door de Antroposofische Vereniging in Nederland en de Christengemeenschap.

  Bij leven hoort sterven. Maar hoe kijk jij ernaar? Je ervaringen en verwachtingen rond het sterven hangen sterk samen met je eigen perspectief op de dood. Vanuit een materialistisch perspectief is de dood het uiteenvallen van de lichaamsfuncties en daarmee het verdwijnen van de mens in de ontbinding. Vanuit een spiritueel perspectief betekent de dood iets anders: een overgang naar een geestelijk bestaan. Wil je dat bewust meemaken of juist niet? Misschien is het in onze vergrijzende samenleving juist een opgave om een nieuwe kunst van het sterven te ontwikkelen, als laatste hoofdstuk van de zo veel omarmde levenskunst?

  Een interessant vraagstuk voor jou? AViN en de Christengemeenschap organiseren 3 avonden met lezingen van twee bijzondere sprekers. Zij nemen je mee in de wereld van bewustzijnsontwikkeling, religie, geesteswetenschap en kunst. Over het omgaan met sterven en gestorvenen. Ook verrassen we je met een muzikaal intermezzo. Bekijk evenement

 • Diabetes en het metabool syndroom 23 nov 2018

  Herfstcongres in het Geert Groote College Amsterdam op 23 en 24 november over diabetes en het metabool syndroom: ‘Hoe activeer ik mijn wil?’ Het vraagstuk van deze ziektebeelden kan worden gezien in het licht van een optredende wilsproblematiek: in welke mate lukt het om voldoende actief in het leven te staan? Veel antroposofische therapieën zijn in staat om het wilsgebied te activeren. Bekijk evenement

 • Meet in tussen mensen rondom kunst 24 nov 2018

  Movo-poëtische en muzikale ontmoeting. Quo Vadis Euritmie Impresariaat Nederland nodigt u uit voor een bijzonder event. We scheppen in twee uur tijd een nieuwe vorm van ontmoeting tussen mensen rondom KUNST. Het gaat hierbij om euritmie, spraak en muziek. Dit ingebed in een publieksgesprek. Vier kunstenaars doen mee: Lisa Dunker werkt met euritmie en ruimte, Mar-Lin Schut is ‘Spraakmakend’, Ephraïm van IJzerlooij en Imke Jelle van Dam vormen een duo met cello en piano. Ernst Reepmaker modereert. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Bekijk evenement

Ledenactiviteiten

Informatie over de activiteiten georganiseerd door en voor leden, zoals vanuit de diverse ledengroepen, is te vinden op de website van Motief: de actuele landelijke evenementen en een overzicht van de lokale ledenbijeenkomsten door het gehele land.

Motief

cover-motief

Het ledenblad Motief is een uitgave van de AViN en verschijnt tien keer per jaar.

Bibliotheek

De bibliotheek van de AViN is vrij toegankelijk en is gevestigd aan de Riouwstraat 1 in Den Haag. Ze heeft een landelijke functie voor particulieren en bibliotheken.
In de publieksruimte staan boeken en tijdschriften opgesteld die u vrij kunt raadplegen en er is een studieruimte.

Hogeschool

De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is door Rudolf Steiner opgericht met als doel: het doen van onderzoek op geestelijk gebied, het stimuleren en coördineren van dat onderzoek, en het verzorgen van opleidingen in de verschillende werkgebieden. De Hogeschool is geheel ingebed in de vereniging.