Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld.
Ze helpt u om midden in deze wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding.
De Antroposofische Vereniging is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.

Op de website van de Antroposofische Vereniging willen wij u zo volledig mogelijk informeren over de vereniging, de diverse ledenactiviteiten, de Hogeschool en bibliotheek.

Vier brieven van de Goetheanum-leiding

Het hoofdbestuur van de Algemene Antroposofische Vereniging aan het Goetheanum in Zwitserland heeft na de Algemene Ledenvergadering op 24 maart vier brieven over het vervolg geschreven. U leest er hier over.

Studiedag Kerstconferentie 1923

Najaarsbijeenkomst op 27 oktober in het Elisabeth Vreedehuis.

Jaarthema van de AAG 2018-2019

De Grondsteen vormt het jaarthema van de Algemene Antroposofische Vereniging. Klik hier voor in het Nederlands vertaalde artikelen.

Evenementen

 • Cross-over performance: Kunst en klimaat 20 okt 2018

  Cross-over performance van taal, muziek, schilderkunst en euritmie, met Juliette van Lelieveld: Le quattro stagioni. Processi di vita. Deel II. Zaterdag 20 oktober, 15.30 uur, Woonoord Kraaijbeek, Driebergen.

 • Euritmie: Het Gilgamesj-epos 21 okt 2018

  Het eerste grote epos van de mensheid werd rond 2000 v.Chr. in kleitabletten gegrift en kreeg een plaats in de canon van de wereldliteratuur: het Gilgamesj-epos. In heldere, krachtige taal vertelt het over de grote vriendschap van de godgelijke Gilgamesj, koning van de Sumerische stad Oeroek, en de in de steppe geboren Enkidoe. Bekijk evenement

 • Najaarsbijeenkomst Kerstconferentie 1923 27 okt 2018

  De Weihnachtstagung 1923 is natuurlijk goed bekend en ligt op ieders lippen in de vereniging. Met de  Grondsteen houden wij ons intensief bezig. Maar hoe is dat met die bijeenkomst als geheel? Niet alleen de statuten werden besproken en behandeld, er gebeurde zoveel meer op deze conferentie aan voordrachten en kunstuitvoeringen. Toelevend naar ‘100 jaar’ vond het bestuur het belangrijk ‘GA 260’ eens grondig door te nemen. Een voorbereidingsgroep werd enthousiast over hoeveel rond de spil van het gebeuren, de grondsteenlegging, te ontdekken viel. Twee gevaren zag Rudolf Steiner voor de antroposofie op aarde: dat zij te abstract zou worden opgevat enerzijds, of dat zij losgemaakt zou worden van zijn naam, dat wil zeggen van zijn historische ontwikkeling, anderzijds. Juist in de concreetheid van het gebeuren van Kerstmis 1923 tot Nieuwjaar 1924 onderduiken is een mooie manier om de bronnen te verzorgen en verrast te worden hoe zorgvuldig de conferentie was vormgegeven en ons werk inspireren kan. Het programma is in hoofdlijnen als volgt:

  10.00 uur: ontvangst
  10.15 uur: opening
  10.20 uur: Mario Matthijssen: inleiding over de Grondsteenlegging op 25 december 1923
  11.00 uur: euritmie
  11.30 uur: korte pauze
  11.45 uur: Jaap Sijmons: De Kerstconferentie als compositie
  12.30 uur: lunchpauze
  13.30 uur: werkgroepen
  14.30 uur: euritmie
  15.00 uur: Irene Pouwelse: De kunstuitvoeringen tijdens de Kerstconferentie
  15.30 uur: Auke van der Meij: Rudolf Steiner tijdens de Kerstconferentie
  16.15 uur: gezamenlijke afsluiting
  16.30 uur: einde

  Elisabeth Vreedehuis te Den Haag, 27 oktober 2018. Kosten € 15 (inclusief lunch). Aanmelden via het formulier hieronder.

  Namens de voorbereidingsgroep, Jaap Sijmons


  heermevrouw

  Voorletters:

  Tussenvoegsel(s):

  Achternaam:

  Plaats:

  Telefoon:

  E-mailadres:

  Lid AViN:
  JaNee

 • Transhumanisme – voorbij het menselijke? 27 okt 2018

  Hogeschoolsymposium door de groep Techniek (Sectie wiskunde, sterrenkunde en techniek) op 27 oktober 2018 in De Doopsgezinde Kerk (Pauw van Wieldrechtlaan 29a, 3701 ET Zeist)

  Wij staan aan het begin van de volgende technologiegolf, het transhumanisme. Tot nu toe beperkt techniek zich meestal tot onze leefomgeving. De volgende stap betreft de mens zelf: transhumanisme en human enhancement beogen de ‘verbetering’ van de mens met behulp van technologie. De technische ontwikkelingen gaan zo snel dat wij met ons bewustzijn meestal achter lopen. Wij genieten van de goede dingen en blijven te weinig staan bij de gevolgen voor mens, maatschappij en aarde. Alle technologie is een naar buiten projecteren van menselijke vaardigheden. Maar in plaats van de spiegel die technologie ons voorhoudt te gebruiken, beperken wij ons tot een soort toeschouwersbewustzijn: wij zien de film aflopen, maar voelen ons niet echt betrokken. Wij beseffen niet dat ons mens-zijn en onze vrijheid in het geding zijn. Bekijk evenement

 • Landelijke sprookjesdag 27 okt 2018

  Het sprookje ‘Het Borstelkind’ wordt verteld door Willemij van der Heijden, met in de middag toelichting op de achtergronden ervan. Zaterdag 27 oktober, 10.00-15.45 uur, Parcivalschool, Zwanebloemlaan 4, Arnhem, toegang € 25. Aanmelden info@yvonnedekruijff.nl. Sprookjesgroep Arnhem en stichting De Levensboom.

 • Euritmie-interview 31 okt 2018

  Mar-lin Schut zal 90-plusser Annemarie Ehrlich van het Instituut voor euritmie in werkgebieden interviewen op woensdag 31 oktober, 20.00-21.30 uur, in het Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag. Aanmelden via mschut@spraakmakend.nl, 070-427 35 57. De volgende twee interviews zijn op 21 november en 12 december.

Ledenactiviteiten

Informatie over de activiteiten georganiseerd door en voor leden, zoals vanuit de diverse ledengroepen, is te vinden op de website van Motief: de actuele landelijke evenementen en een overzicht van de lokale ledenbijeenkomsten door het gehele land.

Motief

cover-motief

Het ledenblad Motief is een uitgave van de AViN en verschijnt tien keer per jaar.

Bibliotheek

De bibliotheek van de AViN is vrij toegankelijk en is gevestigd aan de Riouwstraat 1 in Den Haag. Ze heeft een landelijke functie voor particulieren en bibliotheken.
In de publieksruimte staan boeken en tijdschriften opgesteld die u vrij kunt raadplegen en er is een studieruimte.

Hogeschool

De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is door Rudolf Steiner opgericht met als doel: het doen van onderzoek op geestelijk gebied, het stimuleren en coördineren van dat onderzoek, en het verzorgen van opleidingen in de verschillende werkgebieden. De Hogeschool is geheel ingebed in de vereniging.