Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld.
Ze helpt u om midden in deze wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding.
De Antroposofische Vereniging is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.

Op de website van de Antroposofische Vereniging willen wij u zo volledig mogelijk informeren over de vereniging, de diverse ledenactiviteiten, de Hogeschool en bibliotheek.

Vier brieven van de Goetheanum-leiding

Het hoofdbestuur van de Algemene Antroposofische Vereniging aan het Goetheanum in Zwitserland heeft na de Algemene Ledenvergadering op 24 maart vier brieven over het vervolg geschreven. U leest er hier over.

Toonsoorten & intervallen beleven

Studieweekend op 7 & 8 september over het kardinale kruis.

Vacature financiële administratie

De Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN) zoekt een financieel administratief medewerker.

Evenementen

 • Generatiedag ‘Het raadsel van de Ander’ 08 sep 2018

  Geliefde jongeren en ouderen,

  Wij willen jullie weer uitnodigen voor een grootse viering voor alle generaties.

  Om te leren van elkaar en verbindingen te leggen, hebben wij, net als vorig jaar, een dag georganiseerd, met dit keer het thema: Het raadsel van de ander. Er zullen drie werkgroepen zijn in de vorm van een carrousel. Daarnaast zal er veel ruimte zijn voor muziek, voor goed eten en voor interessante conversaties. Alles om het raadsel in de ander te ontsluieren, zowel als jongere of oudere, maar immer jong van geest… Bekijk evenement

 • Toonsoorten & intervallen beleven vanuit de dierenriem 08 sep 2018

  Sectie voor woord, muziek en euritmie (WME)

  Studieweekend op 7 & 8 september van het kardinale kruis

  In dit weekend willen we iedereen die interesse heeft in de kosmische grondslagen van de dierenriem, volgens de inzichten van Herman Beckh en Ute Knochenhauer, de gelegenheid geven om kennis te maken met deze vernieuwende gezichtspunten en ook zelf te ervaren hoe het karakter van toonsoorten en intervallen, vanuit het hogere perspectief dat zij innemen, uitpakt. Bekijk evenement

 • Lerend en onderzoekend samenwerken rondom het thema onderzoek 13 sep 2018

  De Algemene Sectie organiseert op 13 september vanaf 18.00 uur een bijeenkomst op Boslaan 15 in Zeist voor diegenen die lerend en onderzoekend willen samenwerken rond het thema onderzoek. Zie het artikel hierover in Motief 224 van juli-augustus 2018.

 • De Graaf van Saint-Germain in Den Haag 15 sep 2018

  In het Elisabeth Vreedehuis in Den Haag vindt op 15 september een ledenbijeenkomst plaats over de Graaf van Saint-Germain: Legende en werkelijkheid, esoterische en exoterische werking. De historische figuur van de Graaf van St. Germain is aanwijsbaar verschillende keren in Nederland geweest en met name in Den Haag. Zelfs vlak bij ons verenigingshuis.

  Wij gaan die sporen na en volgen de aanwijzingen die Rudolf Steiner over deze spirituele individualiteit gaf. Kunnen wij daarbij uit de verschillende, soms verwarrende beelden, herkennen waar het bij deze mens om ging? Gelukkig zijn ons concrete zaken nagelaten, brieven, geschriften, muziek en veel herinneringen van andere mensen, vorsten, hovelingen, schrijvers en tijdgenoten, die ons een beeld kunnen geven, al blijft ook veel enigmatisch. Wij ontvouwen op deze dag dit palet en proberen de feiten vervolgens te ‘lezen’. Bekijk evenement

 • Jaarfeesten inspiratiedag 15 sep 2018

  Jaarfeesten inspiratiedag op zaterdag 15 september van 16.30 uur tot 18.00 uur in het Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1 te Den Haag, met soep en broodje achteraf, waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Het vindt nu plaats in aansluiting op de bijeenkomst over de Graaf van Saint-Germain, van 10.30-16.00 uur op dezelfde plek.

  Let op: tijd en plaats zijn dus gewijzigd!

  Bruggenbouwers gezocht die de liefdekrachten voor de jaarfeesten met enthousiasme willen doordragen vanuit het verleden door het heden naar de toekomst.

  Wij allemaal leven in het jaarverloop, in zijn grote kosmische ritme en in zijn van maand tot maand wisselende stemmingen. Wij zijn ons over het algemeen van dit beleven te weinig bewust en laten ons min of meer door het uiterlijke gebeuren meenemen. Ook onze aarde als een levend wezen maakt dit grote kosmische ademritme mee, reden te meer om dit met elkaar blijvend te vieren. Om de jaarfeesten levend te houden, met elkaar ter inspiratie te delen en ook telkens nieuwe vormen daarin te zoeken en ontdekken, organiseren we een samenkomst.

  Het idee is om aan de hand van het thema ‘Michaël’ samen tot inspiratie en nieuwe manieren van werken te komen in het vieren van de jaarfeesten. De bijeenkomst is bedoeld om inspiratie op te doen, kennis te delen en nieuwe initiatieven te ondersteunen of te initiëren.

  Wil je alvast meedoen met de voorbereiding voor deze inspiratievolle dag? Graag een mail aan emmavink@antroposofie.nl.

  Aanmelden voor de Jaarfeesten inspiratiedag via onderstaand inschrijfformulier.


  heermevrouw

  Voorletters:

  Tussenvoegsel(s):

  Achternaam:

  Plaats:

  Telefoon:

  E-mailadres:

  Lid AViN:
  JaNee

 • Werkplaats menskunde herfst 2018 02 okt 2018

  Werkplaats antroposofische menskunde in de praktijk

  Het leren kennen van de dubbele biografie

  In antroposofische organisaties is de manier waarop gekeken wordt naar kinderen en mensen een belangrijke meerwaarde. Deze manier is de basis van waaruit wordt gehandeld en samengewerkt. Zorgvuldig zicht krijgen op de constitutie, op datgene waar een mens van houdt en niet van houdt, wat op z’n pad komt en wat zijn/haar drijfveren zijn, kan een vermoeden opleveren van iemands diepere, essentiële wilsrichting. Je leert aan de uiterlijke biografie steeds meer van de innerlijke, grotere, biografie.
Gevoel krijgen voor wie de ander werkelijk is; voor het mysterie van deze-mens-hier-voor-me, kan behalve een enorme verdieping van je vak de samenwerking met collega’s versterken en daarmee je werkplezier vergroten. De vaardigheden die je leert verruimen je zicht op je eigen leven en op het leven in het algemeen. Bekijk evenement

Ledenactiviteiten

Informatie over de activiteiten georganiseerd door en voor leden, zoals vanuit de diverse ledengroepen, is te vinden op de website van Motief: de actuele landelijke evenementen en een overzicht van de lokale ledenbijeenkomsten door het gehele land.

 

Motief

cover-motief

Het ledenblad Motief is een uitgave van de AViN en verschijnt tien keer per jaar.

Bibliotheek

De bibliotheek van de AViN is vrij toegankelijk en is gevestigd aan de Riouwstraat 1 in Den Haag. Ze heeft een landelijke functie voor particulieren en bibliotheken.
In de publieksruimte staan boeken en tijdschriften opgesteld die u vrij kunt raadplegen en er is een studieruimte.

Hogeschool

De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is door Rudolf Steiner opgericht met als doel: het doen van onderzoek op geestelijk gebied, het stimuleren en coördineren van dat onderzoek, en het verzorgen van opleidingen in de verschillende werkgebieden. De Hogeschool is geheel ingebed in de vereniging.