Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld.
Ze helpt u om midden in deze wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding.
De Antroposofische Vereniging is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.

Op de website van de Antroposofische Vereniging willen wij u zo volledig mogelijk informeren over de vereniging, de diverse ledenactiviteiten, de Hogeschool en bibliotheek.

Jaarthema van de AAG 2018-2019

De Grondsteen vormt het jaarthema van de Algemene Antroposofische Vereniging. Klik hier voor in het Nederlands vertaalde artikelen.

Bijzondere algemene ledenvergadering

Bijzondere algemene ledenvergadering op donderdag 14 maart van 19.30 tot 21.30 uur in de grote tuinzaal van Antropia te Driebergen. Voor aanmelden klik hier.

Werkmiddag met Shelley Sacks

Werkmiddag over de toekomst van de Antroposofische Vereniging en beweging met Shelley Sacks op zaterdag 23 februari, 13.30-17.00 uur, in het Elisabeth Vreedehuis in Den Haag. Voor aanmelden klik hier.

Evenementen

 • Dagelijks mediteren. Hoe kom ik zover? 15 feb 2019

  1,5 jaar scholing met vier weken in Antroposofische Meditatie

  Veel mensen hebben de behoefte om meditatie tot een vast bestanddeel van hun dagelijks leven te maken. Meditatie is het dagelijks brood voor ziel en geest. Maar in je eentje is dat niet eenvoudig. Daarom bieden Agnes Hardop en Thomas Mayer meditatiescholingen aan met vier weken in een vaste groep. De cursus bestaat uit praktische oefeningen met aansluitend uitwisseling van ervaringen. Daarbij worden verschillende meditatiemethoden geoefend, zodat iedereen zijn individuele aanpak kan vinden. Euritmie, waarnemen van elementenwezens in de natuur en kunstzinnige activiteiten vullen de meditatie aan. De thema’s van de vier weken zijn: verbinding met engelen, verbinding met Christus, verbinding met de gestorvenen, grondsteenmeditatie, rozenkruisermeditatie, het Onzevader en verlossing van dubbelgangers. Bekijk evenement

 • Werkplaats menskunde voorjaar 2019 19 feb 2019

  Werkplaats antroposofische menskunde in de praktijk

  Het leren kennen van de dubbele biografie

  In antroposofische organisaties is de manier waarop gekeken wordt naar kinderen en mensen een belangrijke meerwaarde. Deze manier is de basis van waaruit wordt gehandeld en samengewerkt. Zorgvuldig zicht krijgen op de constitutie, op datgene waar een mens van houdt en niet van houdt, wat op z’n pad komt en wat zijn/haar drijfveren zijn, kan een vermoeden opleveren van iemands diepere, essentiële wilsrichting. Je leert aan de uiterlijke biografie steeds meer van de innerlijke, grotere, biografie.
Gevoel krijgen voor wie de ander werkelijk is; voor het mysterie van deze-mens-hier-voor-me, kan behalve een enorme verdieping van je vak de samenwerking met collega’s versterken en daarmee je werkplezier vergroten. De vaardigheden die je leert verruimen je zicht op je eigen leven en op het leven in het algemeen. Bekijk evenement

 • Werkmiddag toekomst Antroposofische Vereniging en beweging met Shelley Sacks 23 feb 2019

  In Motief 225 van september 2018 verscheen een artikel over de vernieuwingsimpuls waaraan we vanuit de Algemene Sectie van de Antroposofische Vereniging willen werken. Dit willen we graag doen samen met mensen uit de (werkgebieden van de) antroposofische beweging en vereniging.

  De vernieuwingsimpuls impuls beoogt het versterken van menselijkheid en menselijke waarden in het maatschappelijk leven, in ontmoetingen, in je eigen leven, vanuit het leven en werken met antroposofie in deze tijd. We zien dat daar al op veel manieren aandacht voor is en dat er vele initiatieven worden genomen. Er zijn kortom veel mensen, binnen en buiten de antroposofische beweging, die hieraan aandacht geven. En daarmee wil de Algemene Sectie graag samenwerken.

  De initiatiefgroep van de Algemene Sectie wil graag geïnteresseerden, onder meer uit werkgebieden van de antroposofische beweging, de Jeugdsectie, de Hogeschool voor Geesteswetenschap en verenigingsleden, uitnodigen voor een gezamenlijke werkmiddag. We hebben Shelley Sacks, tot voor kort hoogleraar in Oxford en leider van de Social Sculpture Research Unit, bereid gevonden deze bijeenkomst te begeleiden.

  De inzet is om ons op een bijzondere manier te verbinden met onze eigen richtinggevende vragen, met de vragen die nu en vanuit de toekomst klinken en te onderzoeken hoe die samenhangen met de vernieuwingsimpuls die manifest wil worden in de antroposofische beweging en vereniging. Shelley heeft hiervoor een werkwijze ontwikkeld vanuit Beuys’ beeld van Landingstrips for the soul en the space of imagination that we all carry with us. (Zoals hieruit duidelijk zal zijn is de voertaal voornamelijk Engels, waarbij het voldoende is als je het goed verstaat. Spreken kan ook in het Nederlands.)

  Datum en tijd: 23 februari 13.30-17.00 uur
  Plaats: Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag
  Kosten: vrijwillige bijdrage voor de reiskosten van Shelley Sacks
  Wilt u zich aanmelden via onderstaand formulier?

  Auke van der Meij, Pim Blomaard, Emma Vink en Clarine Campagne

   

  Aanmeldformulier


  heermevrouw

  Voorletters:

  Tussenvoegsel(s):

  Achternaam:

  Plaats:

  Telefoon:

  E-mailadres:

 • Leer-Gang Euritmie in het sociale leven 06 mrt 2019

  Een initiatief van Annemarie Ehrlich, Monica Mees en Mar-Lin Schut. Centraal in deze driejarige leergang staan het scholen van het eigen instrument met behulp van oefeningen uit de euritmie, het ontwikkelen van vaardigheden voor het sociale leven (waarnemen, luisteren, bewustwording en zelfstandigheid) en het ervaarbaar maken van de werkzaamheid van de levenskrachten in de euritmie, noodzakelijke kwaliteiten als compensatie voor de digitale wereld waarin we leven.

  Oriëntatiebijeenkomst op woensdag 6 maart, 20.00-21.30 uur, Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag. www.vreedehuis.nl. De leergang gaat bij minimaal 24 deelnemers na de zomer van 2019 van start.

  Opgeven en informatie bij Mar-Lin Schut, mschut@spraakmakend.nl of 06-5424 1133.

 • Studiedag kalium en natrium 09 mrt 2019

  Studiedag voor artsen, leraren, therapeuten, landbouwers, natuurwetenschappers, kunstenaars en andere belangstellenden.

  Op zoek naar kalium- en natriumprocessen in aarde, plant en mens.

  Op 9 maart 2019 zal een vijfde studiedag rond stoffen en hun processen georganiseerd worden. Het thema is kalium en natrium.

  Het doel van de dag is om tot een meer betrokken benadering van deze stoffen te komen en te zoeken naar het wezenlijke van deze stoffen en hun processen in het rijk van aarde, plant en mens. Stoffen zijn heel concreet, maar het denken erover vaak afstandelijk.

  De dag heeft een oriënterend karakter. Opzet is om beide elementen vanuit verschillende vakgebieden te bekijken om zo tot meer verdieping te komen. Vanuit de secties woord, muziek en euritmie, beeldende kunsten, gezondheidszorg, landbouw en natuurwetenschap van de Antroposofische vereniging (AViN) zijn we een jaar aan het werk met deze stoffen.

  Op 9 maart willen we iets van onze bevindingen presenteren en er met zo veel mogelijk belangstellenden over in gesprek gaan.

  De voorbereidingsgroep bestaat uit:
  Irene Pouwelse vanuit euritmie en therapie
  Irene van der Laag vanuit kunst
  Huib de Ruiter vanuit gezondheidszorg
  Ruud Hendriks vanuit landbouw
  Jan Bokhorst vanuit bodemkunde
  Antoon van Hooft vanuit scheikunde
  Louise Kelder vanuit geologie

  Kalium speelt bij plant, dier en mens een essentiële rol. Natrium is voor de groei van de meeste planten helemaal niet nodig. Bij de mens is er een bijzondere wisselwerking tussen kalium en natrium. Hoe zit het met beide elementen in gesteenten? Kalium en natrium zijn onderdeel van veel zouten. Wat is de betekenis van zouten in het algemeen? Wat is de betekenis voor de praktijk van boer, arts, leraar…?

  Kosten € 25 inclusief koffie/thee (voor de lunch s.v.p. zelf zorgen). Aanmelden voor 1 maart 2019 via onderstaand formulier.

  Een uitgewerkt programma is vanaf 20 februari te vinden op www.bdvereniging.nl en op www.antrovista.com

  Zaterdag 9 maart, 10.00-16.00 uur, Helicon, Socrateslaan 22a, Zeist

  .

  Aanmeldingsformulier


  heermevrouw

  Voorletters:

  Tussenvoegsel(s):

  Achternaam:

  Plaats:

  Telefoon:

  E-mailadres:

 • Bijzondere algemene ledenvergadering 14 mrt 2019

  Bijzondere algemene ledenvergadering van de Antroposofische Vereniging in Nederland op donderdag 14 maart van 19.30 tot 21.30 uur in Antropia, de grote tuinzaal (Hoofdstraat 8, Driebergen). Toegang op vertoon van de roze ledenkaart.

  Op de agenda van deze avond staan:
  a) de lange termijnvisie van het bestuur inzake het Elisabeth Vreedehuis, zoals in Motief 229 van februari 2019 geschetst,
  b) de organisatie van de verenigingsactiviteiten in het Elisabeth Vreedehuis en
  c) de financiële consequenties van beide voor de leden.

  Voor de organisatie is het van belang te weten hoeveel leden er komen, dus graag aanmelden via onderstaand formulier.

   

  Aanmeldformulier


  heermevrouw

  Voorletters:

  Tussenvoegsel(s):

  Achternaam:

  Plaats:

  Telefoon:

  E-mailadres:

Ledenactiviteiten

Informatie over de activiteiten georganiseerd door en voor leden, zoals vanuit de diverse ledengroepen, is te vinden op de website van Motief: de actuele landelijke evenementen en een overzicht van de lokale ledenbijeenkomsten door het gehele land.

Motief

cover-motief

Het ledenblad Motief is een uitgave van de AViN en verschijnt tien keer per jaar.

Bibliotheek

De bibliotheek van de AViN is vrij toegankelijk en is gevestigd aan de Riouwstraat 1 in Den Haag. Ze heeft een landelijke functie voor particulieren en bibliotheken.
In de publieksruimte staan boeken en tijdschriften opgesteld die u vrij kunt raadplegen en er is een studieruimte.

Hogeschool

De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is door Rudolf Steiner opgericht met als doel: het doen van onderzoek op geestelijk gebied, het stimuleren en coördineren van dat onderzoek, en het verzorgen van opleidingen in de verschillende werkgebieden. De Hogeschool is geheel ingebed in de vereniging.