Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld.
Ze helpt u om midden in deze wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding.
De Antroposofische Vereniging is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.

Op de website van de Antroposofische Vereniging willen wij u zo volledig mogelijk informeren over de vereniging, de diverse ledenactiviteiten, de Hogeschool en bibliotheek.

Jaarvergadering aan het Goetheanum

De jaarvergadering en algemene ledenvergadering van de Algemene Antroposofische Vereniging in Dornach was van 11 tot en met 14 april in het Goetheanum. Klik hier voor een nieuwsbericht over de ALV.

Jaarverslag 2018 van de Hogeschool

Klik hier voor het Jaarverslag 2018 van de secties van de Hogeschool.

Jaarvergadering AViN op 7 en 8 juni

Op vrijdagavond 7 en zaterdag 8 juni is de Algemene Ledenvergadering van de Antroposofische Vereniging in Nederland. Klik hier voor informatie en aanmelden.

Evenementen

 • Paasviering Jeugdsectie 20 apr 2019

  De Jeugdsectie nodigt jou van harte uit op haar eerste Paasviering! Samen verdiepen we ons in de betekenis van Pasen en vieren we de opstandingsimpuls van het Paasfeest. Hoe voelt de opstanding voor de mens? Welke boodschap brengt de ontluiking van de natuur ons? Welke overeenkomsten vinden we in dit proces tussen de mens en de plant?

  Met een inspirerende lezing over de relatie van mens en plant door Joan Botman en een lezing over de betekenis van Pasen door Faucon de Klijn en Leo Kool, en een creatieve tekenworkshop van Loes Botman zoeken we de antwoorden op deze vragen. Natuurlijk is er lekkere lunch, warme koffie en thee en voldoende ruimte om elkaar te leren kennen. Iedereen is van harte welkom ongeacht de leeftijd. Neem dus gerust jouw lieve moeder, buurman of oude oppas mee. Bekijk evenement

 • Paasviering Zwolle: Kiemen laten groeien 23 apr 2019

  Door de ledengroep Antroposofische Vereniging Regio Zwolle wordt vier keer per jaar een kunstzinnige ontmoetingsactiviteit georganiseerd. Op dinsdag 23 april 2019 wordt in dit kader Pasen gevierd. Bart Hessen, priester van de Christengemeenschap in Groningen en Meppel, verzorgt een inhoudelijke bijdrage. De viering zal muzikaal worden omlijst door een groot aantal musici.

  De avond, die een openbaar karakter heeft, wordt gehouden in Vrije School Michael, Bachlaan 8 in Zwolle (vrij parkeren). De zaal is open vanaf 19.30 uur; het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

  Zie voor meer informatie op www.jaarfeestenzwolle.nl.

 • Paasviering Driebergen 28 apr 2019

  Openbare paasviering in Woonoord Kraaijbeek in Driebergen op zondagavond 28 april, 20.00 uur. Pieter van der Ree spreekt over ‘Voorchristelijke zonnecultus en christelijke hoogkruizen in Ierland’. In de eerste eeuwen na Christus ontstond in Ierland een bijzondere vorm van christendom die niet hiërarchisch georganiseerd was en waarin Christus als ‘Heer der elementen’ vereerd werd. Over deze impuls zegt Rudolf Steiner dat ze de kiem in zich draagt van een zuiver spiritueel christendom ‘dat nog wacht’. Na afloop vrijwillige bijdrage. Inlichtingen: Kitty Steinbuch, 0343-51 24 91.

 • Kunstconferentie De verborgen eigenheid der dingen 02 mei 2019

  Een initiatief van de Sectie voor Beeldende Kunst van de Antroposofische Vereniging in Nederland, met Paul van Dijk, Pieter van der Ree, Henk Hage, Rik ten Cate, Gijs Frieling, Zoltán Döbröntai. Klik hier voor de folder.

  Als kunst een elastiekje was, dan was het allang geknapt. Het omvat tegenwoordig zoveel, dat je je afvraagt hoe ver je het begrip ‘kunst’ eigenlijk op kunt rekken… en waar het nog naar verwijst. Als (bijna) alles kunst kan zijn, dan moet het kunstwerk zichzelf dus bewijzen! En daar zit een uitdagende kant aan. Bij deze conferentie ligt het accent op kunst die je als het ware door een venster laat kijken en zicht geeft op hoopgevende toekomstperspectieven. Het streven dat zich hierin uitdrukt hebben we namelijk het duidelijkst aangetroffen in onze gesprekken met (mede) door de antroposofie geïnspireerde kunstenaars. Maar daarnaast stappen we ook graag van de sokkel af, en zullen we op muren schilderen in plaats van op doek! Bekijk evenement

 • Natuurwezens en de mens 10 mei 2019

  Conferentie over Nature Spirits & Humans van 10 tot en met 12 mei, in Engeland dicht bij Nottingham.

  Er zijn drie antroposofen onder de vijf sprekers: Marko Pogacnik, Karsten Massei en Ian Trousdell. De andere zijn Tanis Helliwell en Susan Raven.

  De conferentie wordt ondersteund door de AnthroposophicaI Society in Great Britain, Weleda UK en de Biodynamic Association. De conferentie is in het Engels.

  Zie www.naturespiritsconference.com.

 • Wegen naar een christelijke geneeskunst 17 mei 2019

  Volker Fintelmann (1935) was jarenlang arts interne geneeskunde en medisch directeur van een ziekenhuis in Hamburg. Hij verzorgde daar de antroposofische geneeskunst. In 2017 verscheen zijn boek Die Wiedergewinnung des Heilens.

  Hij houdt een openbare voordracht in het Duits voor iedereen die op zoek is naar perspectieven aangaande ziekte, genezing en geneeskunst. In de zaal is vertaalhulp bij moeilijke passages aanwezig.

  Vrijdag 17 mei, 20.00-21.30 uur, Johanneskerk, Badhuisweg 27, Zutphen. Kosten € 10. Aanmelden noodzakelijk: irtha@kpnmail.nl, 0575-57 21 24.

Ledenactiviteiten

Informatie over de activiteiten georganiseerd door en voor leden, zoals vanuit de diverse ledengroepen, is te vinden op de website van Motief: de actuele landelijke evenementen en een overzicht van de lokale ledenbijeenkomsten door het gehele land.

Motief

cover-motief

Het ledenblad Motief is een uitgave van de AViN en verschijnt tien keer per jaar.

Bibliotheek

De bibliotheek van de AViN is vrij toegankelijk en is gevestigd aan de Riouwstraat 1 in Den Haag. Ze heeft een landelijke functie voor particulieren en bibliotheken.
In de publieksruimte staan boeken en tijdschriften opgesteld die u vrij kunt raadplegen en er is een studieruimte.

Hogeschool

De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is door Rudolf Steiner opgericht met als doel: het doen van onderzoek op geestelijk gebied, het stimuleren en coördineren van dat onderzoek, en het verzorgen van opleidingen in de verschillende werkgebieden. De Hogeschool is geheel ingebed in de vereniging.