Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld.
Ze helpt u om midden in deze wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding.
De Antroposofische Vereniging is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.

Op de website van de Antroposofische Vereniging willen wij u zo volledig mogelijk informeren over de vereniging, de diverse ledenactiviteiten, de Hogeschool en bibliotheek.

Conferentie over de Esoterische Cyclus

Conferentie op 12 oktober die open staat voor iedereen die interesse heeft in de Esoterische Cyclus (voorheen ook wel ‘klassenuren’ genoemd). Informatie en aanmelden: klik hier.

Jaarverslag 2018 van de Hogeschool

Klik hier voor het Jaarverslag 2018 van de secties van de Hogeschool. Tevens is het bestuursverslag over 2018 beschikbaar: Jaarverslag bestuur 2018.

Conferentie ‘Soul of Europe’ in Brussel

Conferentie over de ziel van Europa van 23 tot 25 augustus over de belangrijke uitdagingen waarmee Europa – en met name de Europese Unie (EU) – wordt geconfronteerd. Klik hier.

Evenementen

 • ‘Kunnen wij nader kennismaken?’ 22 aug 2019

  Van donderdagavond 22 augustus tot en met zondagochtend 25 augustus vindt er op landgoed Kraaybeekerhof een werkconferentie plaats die in het teken staat van natuurwezens.

  Op deze ideale plek met haar variatie in sferen willen we verschillende methodes van onderzoek en beleving een podium bieden. Onder anderen met Frans Romeijn en Willem Daub.

  De openingslezing op donderdagavond is openbaar en wordt gehouden door Bastiaan Baan, priester in de Christengemeenschap.

  Klik hier voor de uitgebreide folder.

  Organisatie: Rosalind Veltman, Marian van den Berg-Wieriks en Rien van den Berg. Informatie: rienvandenberg@hotmail.com of 06-1507 7970 .

 • Conferentie ‘Soul of Europe’ in Brussel 23 aug 2019

  De tiende ‘Soul of Europe’ Conferentie vindt plaats van 23 tot 25 augustus 2019 in Brussel. Na negen ‘Soul of Europe’ conferenties, die in Amsterdam van start gingen en door Boedapest, Praag, Gdansk, Varna aan de Zwarte Zee, Simeria in Roemenie, Lahti in Finland, Kiёv en Tbilissi in Georgie gingen, is Brussel gastheer van de tiende conferentie.

  Deze conferentie over de ziel van Europa vindt plaats in het politieke hart van Europa en heeft als hoofddoel om van gedachten te wisselen over de belangrijke uitdagingen waarmee Europa – en met name de Europese Unie (EU) – wordt geconfronteerd, en om een gemeenschappelijke visie op de missie en de toekomst van Europa te ontwikkelen. Bekijk evenement

 • Studieweekend toonsoorten & intervallen beleven samen met de dierenriem 06 sep 2019

  Sectie voor Woord, Muziek en Euritmie (WME) nodigt uit:
  Toonsoorten & intervallen beleven in samenhang met de dierenriem,
  Studieweekend op 6 & 7 september 2019 gewijd aan het etherisch kruis

  Het eerdere septemberweekend in 2018 over het fysieke kruis van de dierenriem in relatie tot de wereld van de muziek is door de deelnemers goed ontvangen! De kruisbestuiving van muziek, euritmie en spraak werd als verrijkend ervaren. Vandaar dat we op 6 & 7 september in vergelijkbare zin een tweede weekend houden, dit keer gericht op het etherische kruis van de dierenriem en wederom gebaseerd op het onderzoek van Hermann Beckh en Ute Knochenhauer. Bekijk evenement

 • Bijeenkomst Esoterische Cyclus voor Hogeschoolleden met Friedrich Glasl 07 sep 2019

  Voorafgaand aan de conferentie Omgaan met conflicten op zaterdag 7 september 2019 verzorgt Friedrich Glasl een bijeenkomst van de Esoterische Cyclus, uitsluitend voor Hogeschoolleden. Deze bijeenkomst vindt plaats van 9.00 tot 10.00 uur in het Elisabeth Vreedehuis. Hogeschoolleden dienen zich hiervoor aan te melden via het formulier hieronder.

   

  Aanmelding


  heermevrouw

  Voorletters:

  Tussenvoegsel(s):

  Achternaam:

  Plaats:

  Telefoon:

  E-mailadres:

 • Conferentie Omgaan met conflicten 07 sep 2019

  De sectie voor sociale wetenschappen heeft Friedrich Glasl bereid gevonden naar Nederland te komen. Friedrich Glasl is antroposoof en wereldwijd ook door niet-antroposofen erkend als dé expert op het gebied van mediation.

  Hij zal ons op zaterdag 7 september 2019 in het Elisabeth Vreedehuis meenemen in zijn visie hoe we om kunnen gaan met conflicten. In deze bewustzijnszielentijd wordt dat een steeds indringender vraagstuk. Jan Saal zal als coreferent optreden.

  De conferentie is een initiatief van de sectie van sociale wetenschappen, maar nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor dit thema. De conferentie begint om 10.15 uur met inloop vanaf 9.45 uur. Aanmelden via het formulier hieronder. Bekijk evenement

 • Gedenkstonde 08 sep 2019

  Gedenkstonde voor Monica Mees, tevens feestelijke opening van de 3-jarige Leer-Gang Euritmie in het sociale leven. Hiervan was Monica mede-initiatiefnemer. Met toespraken, euritmie doen en euritmie zien.

  Iedereen is van harte welkom.

  Zondag 8 september, 19.30-21.30 uur, Vreedehuis, Riouwstraat 1 Den Haag

  Zijn er vrienden van Monica die een bijdrage willen leveren, graag vóór 15 juli contact opnemen met Annemarie Ehrlich, e-mail: eurythmie-im-arbeitsleben@gmx.de, 070-346 36 24

Ledenactiviteiten

Informatie over de activiteiten georganiseerd door en voor leden, zoals vanuit de diverse ledengroepen, is te vinden op de website van Motief: de actuele landelijke evenementen en een overzicht van de lokale ledenbijeenkomsten door het gehele land.

Motief

cover-motief

Het ledenblad Motief is een uitgave van de AViN en verschijnt tien keer per jaar.

Bibliotheek

De bibliotheek van de AViN is vrij toegankelijk en is gevestigd aan de Riouwstraat 1 in Den Haag. Ze heeft een landelijke functie voor particulieren en bibliotheken.
In de publieksruimte staan boeken en tijdschriften opgesteld die u vrij kunt raadplegen en er is een studieruimte.

Hogeschool

De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is door Rudolf Steiner opgericht met als doel: het doen van onderzoek op geestelijk gebied, het stimuleren en coördineren van dat onderzoek, en het verzorgen van opleidingen in de verschillende werkgebieden. De Hogeschool is geheel ingebed in de vereniging.