Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld.
Ze helpt u om midden in deze wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding.
De Antroposofische Vereniging is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.

Op de website van de Antroposofische Vereniging willen wij u zo volledig mogelijk informeren over de vereniging, de diverse ledenactiviteiten, de Hogeschool en bibliotheek.

Besluitvorming Elisabeth Vreedehuis

Bijeenkomst voor leden over het document van de Sociale Sectie over de besluitvorming rond Riouwstraat 1 in Den Haag (Elisabeth Vreedehuis). Voor informatie en aanmelden klik hier.

Jaarverslag 2018 van de Hogeschool

Klik hier voor het Jaarverslag 2018 van de secties van de Hogeschool.

Jaarvergadering AViN op 7 en 8 juni

Op vrijdagavond 7 en zaterdag 8 juni is de Algemene Ledenvergadering van de Antroposofische Vereniging in Nederland. Klik hier voor informatie en aanmelden.

Evenementen

 • Menskundeweekend 2019 24 mei 2019

  Twaalfde voordracht Algemene menskunde, met Marcel de Leuw (menskunde) en Saskia Doekes (euritmie).

  Op 24, 25 en 26 mei, Rudolf Steiner Educare, Zustersstraat 25, Venlo. Kosten € 120.

  Informatie en aanmelden: peter.evers@rudolfsteinereducare.nl.

 • Goethes Faust 25 mei 2019

  Boekpresentatie en expositie van Goethes Faust, in schilderijen en interviews. Loek Dullaart spreekt over de actualiteit van Faust, Felix Reuser & Leo Kool tonen toneelfragmenten en Antoon Becken brengt liederen uit Faust ten gehore. Bekijk evenement

 • Mathematik & Geisteswissenschaft 30 mei 2019

  De werkgroep Mathematik & Geisteswissenschaft houdt met Hemelvaart weer haar bijeenkomst in Nederland, van donderdag 30 mei, 16.30 uur, tot en met zondag 2 juni, 12.00 uur. Het programma is als volgt. Bekijk evenement

 • Bijeenkomst voor leden op 3 juni 03 jun 2019

  Bijeenkomst voor leden over het document van de Sociale Sectie over de besluitvorming rond Riouwstraat 1 in Den Haag (Elisabeth Vreedehuis).

  De ‘Werkgroep besluitvorming AViN’ van de Sectie voor Sociale Wetenschappen heeft een document gemaakt naar aanleiding van de aankoop door het bestuur destijds van het pand aan de Riouwstraat in Den Haag (het huidige Elisabeth Vreedehuis). Het gaat over het betreffende besluitvormingsproces, de Sociale Sectie bood dit document aan het bestuur aan. Bekijk evenement

 • Herdenking van de gestorvenen op 7 juni 07 jun 2019

  Het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland nodigt u van harte uit de komende algemene ledenvergadering op 7 en 8 juni 2019 bij te wonen. Zoals vanouds vindt deze plaats op de vrijdagavond en zaterdag voor Pinksteren en wederom is dit in het Iona-gebouw op de Reehorst naast station Driebergen. Wij staan op de vrijdagavond stil bij de leden die het afgelopen jaar gestorven zijn en die naar wij hopen bij ons werk in de AViN op een of andere manier betrokken zijn. Zaterdag zullen wij als bestuur met u terugkijken op het afgelopen jaar, er verslag van doen en verantwoording over afleggen. Bekijk evenement

 • Algemene ledenvergadering op 8 juni 08 jun 2019

  Het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland nodigt u van harte uit de komende algemene ledenvergadering op 7 en 8 juni 2019 bij te wonen. Zoals vanouds vindt deze plaats op de vrijdagavond en zaterdag voor Pinksteren en wederom is dit in het Iona-gebouw op de Reehorst naast station Driebergen. Wij staan op de vrijdagavond stil bij de leden die het afgelopen jaar gestorven zijn en die naar wij hopen bij ons werk in de AViN op een of andere manier betrokken zijn. Zaterdag zullen wij als bestuur met u terugkijken op het afgelopen jaar, er verslag van doen en verantwoording over afleggen. Bekijk evenement

Ledenactiviteiten

Informatie over de activiteiten georganiseerd door en voor leden, zoals vanuit de diverse ledengroepen, is te vinden op de website van Motief: de actuele landelijke evenementen en een overzicht van de lokale ledenbijeenkomsten door het gehele land.

Motief

cover-motief

Het ledenblad Motief is een uitgave van de AViN en verschijnt tien keer per jaar.

Bibliotheek

De bibliotheek van de AViN is vrij toegankelijk en is gevestigd aan de Riouwstraat 1 in Den Haag. Ze heeft een landelijke functie voor particulieren en bibliotheken.
In de publieksruimte staan boeken en tijdschriften opgesteld die u vrij kunt raadplegen en er is een studieruimte.

Hogeschool

De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is door Rudolf Steiner opgericht met als doel: het doen van onderzoek op geestelijk gebied, het stimuleren en coördineren van dat onderzoek, en het verzorgen van opleidingen in de verschillende werkgebieden. De Hogeschool is geheel ingebed in de vereniging.