Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld.
Ze helpt u om midden in deze wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding.
De Antroposofische Vereniging is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.

Op de website van de Antroposofische Vereniging willen wij u zo volledig mogelijk informeren over de vereniging, de diverse ledenactiviteiten, de Hogeschool en bibliotheek.

Jaarthema van de AAG 2018-2019

De Grondsteen vormt het jaarthema van de Algemene Antroposofische Vereniging. Klik hier voor in het Nederlands vertaalde artikelen.

Jaarvergadering aan het Goetheanum

De jaarvergadering en algemene ledenvergadering van de Algemene Antroposofische Vereniging in Dornach vindt van 11 tot en met 14 april plaats in het Goetheanum. Klik hier voor meer informatie.

Dag van de Hogeschool op 13 april

Jaarlijkse dag van de Hogeschool voor Geesteswetenschap over de vraag: hoe kunnen we in de huidige, door technologie geïmpulseerde cultuur, ons mens-zijn (opnieuw) vinden en verder ontwikkelen? Klik hier om aan te melden.

Evenementen

 • Jaarvergadering 2019 van de Iona Stichting 22 mrt 2019

  De jaarvergadering 2019 van de Iona Stichting zal plaatsvinden op vrijdag 22 maart, 14.00-17.30 uur in het West Indisch Huis, Herenmarkt 99 in Amsterdam.

  Tijdens de vergadering wordt het jaarverslag besproken met als thema: Scheppen vanuit een universeel ‘waardenkader’.

  Om de organisatie goed te laten verlopen is het prettig als u zich vóór 21 maart aanmeldt.

 • Beweging in de kunsten 23 mrt 2019

  Beweging is de ziel van alle dingen – Auguste Rodin

  Leven is beweging, een zich gestaag ontvouwende, vormende bewegingsstroom. Alle vormen om ons heen en in onszelf zijn uit dit soort bewegingen ontstaan. Dit kunnen groei-bewegingen zijn, zoals in de natuur, scheppende bewegingen, zoals in de kunsten, of innerlijke bewegingen, zoals in het denken. Die tot vorm gestolde bewegingen hebben op hun beurt weer het vermogen om ons uiterlijk en innerlijk ‘in beweging’ te brengen. Zo begeleiden architectuur en stedenbouw onze bewegingen door de ruimte, kunnen we door beeldhouwkunst en schilderkunst innerlijk bewogen worden en maken muziek, spraak, toneel en euritmie bezielde bewegingen beleefbaar. Als ‘zichtbaar geworden spraak en muziek’ is beweging bij uitstek het element van de euritmie. Bekijk evenement

 • Voordracht Peter Selg in Den Haag 23 mrt 2019

  Meditatie voor patiënten. Geneeskunde van de toekomst

  Hoe kan het zelfgenezend vermogen in de mens geactiveerd worden? Wat kan mijn eigen bijdrage zijn vanuit mijn Ik?

  Voordracht door Peter Selg in de grote zaal van het Raphaëlhuis, Rudolf Steiner Zorg, Nieuwe Parklaan 58, 2597 LD Den Haag

  Zaterdagavond, 23 maart 2019 om 20.00 uur (inloop 19.30)

  Peter Selg spreekt in het Duits. Gertrud Mau verzorgt een Nederlandse samenvatting. Na afloop is er de mogelijkheid voor een gesprek.

  Kosten: 20 euro per persoon. S.v.p. vooraf aanmelden bij Els van Beek via: info@nvap.nl

  Organisatie: Ita Wegman Instituut, Raphaëlstichting, NVAP

 • De mysteriën van de toekomst 24 mrt 2019

  Peter Selg is bereid om na zijn spreekbeurt voor de psychotherapeuten de volgende dag nog een voordracht te houden in de Riouwstraat. En wel op zondag 24 maart om 10 uur ’s morgens tot 11.30 uur. Daarna is er koffie en thee en een boekentafel.

  Peter Selg spreekt over het levenswerk van Sergej O. Prokofieff.

  In het nagelaten werk van Sergej O. Prokofieff zijn belangrijke thema’s voor een toekomstige uitwerking van de antroposofie te vinden en aanzetten om de mislukkingen en nederlagen van de Antroposofische Vereniging het hoofd te bieden en om te vormen.

  Het jaar na de dood van Prokofieff heeft Peter Selg in verschillende steden over het toekomstig belang van Prokofieff’s werk gesproken en hij zal dit ook in Den Haag doen.

  De lezing zal in het Duits gehouden worden met tussendoor kleine samenvattingen in het Nederlands.

  Entree: € 20,00

  Na afloop is er gelegenheid tot koffie en thee en is er een boekentafel.

 • Geannuleerd – Verdiepingsdag Taalwerkplaats te Zeist 24 mrt 2019

  Wegens omstandigheden zal de geplande Taalwerkplaats op 24 maart niet doorgaan. De nieuwe datum is 22 september. Binnenkort zal er hiervoor op Motief.online een vermelding komen waarmee u zich kunt aanmelden.

   

  Deze bijeenkomst staat voor een ieder open die aan een van de Taalwerkplaatsen in de afgelopen jaren heeft deelgenomen.

  De Germaanse mythologie en het raadsel van de runen

  We  gaan dieper in op de mythe van Baldur. Zijn tragische dood die de Godenschemering inluidde, werd tot in het zuiden van Europa gevoeld, en eenzelfde tragiek is terug te vinden in de ontwikkeling van taal. We zullen ons baseren op de oorspronkelijke teksten uit de Edda’s en de IJslandse saga’s waaruit passages ten gehore gebracht zullen worden. Bekijk evenement

 • Conferentie geboorteproces 26 mrt 2019

  Conferentie Natuurlijk! Elementen van het geboorteproces, met medewerking van onder andere Edmond Schoorel, Saskia Barkmeijer, Kapinga Mwamba, Annelies Seysmans, Hans Barkmeijer en Cathelijne Nap. Voor de werkenden in de kraamzorg, verloskunde of kinderopvang zijn er veel korte, praktische en theoretische workshops om uit te kiezen. Naast professionals zijn belangstellende ‘buitenstaanders’ van harte welkom!

  Dinsdag 26 maart, 13.30-20.15 uur, Helicongebouw, Socrateslaan, Zeist. Verdere info en aanmelding: www.natuurlijkekraamzorg.eu.

Ledenactiviteiten

Informatie over de activiteiten georganiseerd door en voor leden, zoals vanuit de diverse ledengroepen, is te vinden op de website van Motief: de actuele landelijke evenementen en een overzicht van de lokale ledenbijeenkomsten door het gehele land.

Motief

cover-motief

Het ledenblad Motief is een uitgave van de AViN en verschijnt tien keer per jaar.

Bibliotheek

De bibliotheek van de AViN is vrij toegankelijk en is gevestigd aan de Riouwstraat 1 in Den Haag. Ze heeft een landelijke functie voor particulieren en bibliotheken.
In de publieksruimte staan boeken en tijdschriften opgesteld die u vrij kunt raadplegen en er is een studieruimte.

Hogeschool

De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is door Rudolf Steiner opgericht met als doel: het doen van onderzoek op geestelijk gebied, het stimuleren en coördineren van dat onderzoek, en het verzorgen van opleidingen in de verschillende werkgebieden. De Hogeschool is geheel ingebed in de vereniging.