natuurwetenschap Natuurwetenschap - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Natuurwetenschap

De natuurwetenschappelijke sectie richt zich op het doorgronden van de verschijnselen op het gebied van de natuurwetenschap met antroposofische onderzoeksmiddelen. Deze sectie bestrijkt de gebieden van biologie, natuurkunde, scheikunde, geologie en technologie, waarbij onder andere de fenomenologische onderzoeksmethodiek van Goethe wordt toegepast met oog voor spirituele aspecten.

Natuurwetenschap

De natuurwetenschappelijke sectie maakt deel uit van de Hogeschool voor Geesteswetenschap van de Antroposofische Vereniging wereldwijd. Deze sectie is bedoeld voor leden van de Antroposofische Vereniging in Nederland en verder iedereen (als introducé) die zich sterk verbonden voelt met natuurwetenschap en antroposofie

De natuurwetenschappelijke sectie streeft ernaar, het volgende voort te zetten of te realiseren.

Bijeenkomsten met scholingskarakter

In verschillende bijeenkomsten worden mensen bijeengebracht om te horen en te vertellen over een onderzoek op het gebied van bijvoorbeeld biologie, natuurkunde, scheikunde, geologie en technologie waarbij onder andere de fenomenologische onderzoeksmethodiek van Goethe wordt toegepast met oog voor spirituele aspecten. Voorbeelden zijn ‘edelstenen en de Apocalyps’, ‘elektriciteit, magnetisme en de gevolgen van de technische toepassing ervan’, ‘de cyclaam en haar medische toepassing’, ‘de fishflowform bij RWZI Soerendonk’. Ook worden bijeenkomsten georganiseerd om in gesprek te komen rond een bepaald thema zoals ‘kwantumfysica en spiritualiteit’ of ‘de categorieën van Aristoteles en de 12 denkrichtingen van Steiner als hulp bij het spiritualiseren van ons denken’. Daarbij wordt ook gezocht naar samenwerking met andere secties. Het gaat hoe dan ook om bijeenkomsten met scholingskarakter en uitwisseling.

Bijeenkomsten voor gerelateerde groepen

Daarnaast wordt gewerkt aan het opzetten van bijeenkomsten waarin de groepen in het veld van natuurwetenschap & antroposofie elkaar kunnen ontmoeten en van elkaars activiteiten kunnen weten, zoals de stoffengroep, de geologiegroep, de stradermachine-groep, de natuurwetenschappelijke werkgroep, de groep die een opleiding voor fenomenologie organiseert en de groep die fenomenologische cursussen organiseert. Op deze bijeenkomsten wordt tevens inzage gegeven over het reilen en zeilen van de natuurwetenschappelijke sectie in Nederland (ook financieel) en wereldwijd. Het komen tot een soort van digitale nieuwsbrief of rondschrijven hoort hier ook bij evenals een mogelijkheid om onderzoeksresultaten te publiceren of anderszins breed toegankelijk te maken. Informatie over een bij ons nog niet bekende groep is altijd welkom.

Openbare colloquia

Ook wordt gewerkt aan het organiseren van openbare bijeenkomsten (colloquia), waarin resultaten van onderzoek worden gepresenteerd gevolgd door een open gesprek met het publiek. In deze colloquia wordt gepoogd een brug te slaan tussen de reguliere wetenschap en de geesteswetenschap.

Esoterische verdieping

Tevens wordt gewerkt aan het komen tot bijeenkomsten voor leden van de Hogeschool waar esoterische verdieping op het gebied van natuurwetenschap & antroposofie centraal komt te staan in relatie tot de Hogeschoolmeditaties en zoekende naar een specifieke esoterie voor de natuurwetenschappelijke sectie.

Aankondigingen en hoe je je interesse kenbaar kunt maken

In het ledenblad Motief en op de agenda van Motief online worden de bijeenkomsten aangekondigd en is aangegeven hoe men zich kan aanmelden. Geïnteresseerden kunnen zich ook op een email-lijst laten zetten, waardoor men reeds eerder op de hoogte wordt gesteld over de bijeenkomsten en tevens af en toe informatie ontvangt over actualiteiten. Voor nadere informatie (ook over de fenomenologische onderzoeksmethodiek van Goethe) of het jaarprogramma: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De organisatie van de sectie ligt in handen van de zogeheten kerngroep, bestaande uit Catherina Boogh, Willem Daub, Antoon van Hooft en coördinator Mario Matthijsen.

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.