default-header Esoterische Cyclus - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Esoterische Cyclus

Lijst met lectoren van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap

(onder de namen volgt een tekst over de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap en over de Esoterische Cyclus)

 

Pim Blomaard, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Middenbeemster

Hilda Boersma, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Driebergen

Rik ten Cate, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-4464 0564, Bussum

Paul van Dijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-2604 6500, Zeist

Milou Dunselman, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-1828 7085, Leeuwarden

Ron Dunselman, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-5337 8758, Meppel en landelijke Esoterische Cyclus

Annemiek Geertsema, Almelo

Harmen Meesterberends, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Groningen

Marjo van der Himst-Habets, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Den Haag – Frankenslag

Annerose Kunenborg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en Marion van Bree, 06-1376 5946, Haarlem

Jana Loose, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Zutphen

Frans Lutters, 06-2448 7320, Zoetermeer

Auke van der Meij, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-1808 0467, Amsterdam

Suzanne van Kempen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-1817 8573, Eindhoven

Frank Oele, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-2509 4789, Den Haag – Riouwstraat

Joukje Pothoven, 0317-41 43 78, Arnhem

Jaap Sijmons, landelijke Esoterische Cyclus en Meppel

Boudewijn van Sluijs, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-4469 2439, Middelburg

Madeleen Winkler, via Lanne Verheijen, 06-5206 7533, Breda

Fanina van Nuffelen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-2944 0934, Bergen - Alkmaar

Marieke Krans, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-5137 5563, Tiel

Joep Eikenboom, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Rotterdam

 

Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap

De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is een esoterische school in het hart van de Antroposofische Vereniging waar mensen van deze tijd een moderne inwijdingsweg kunnen gaan.

De Kerstbijeenkomst van 1923 in het Goetheanum in Dornach, Zwitserland, waar Rudolf Steiner de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft nieuw vorm gaf, vormde het begin van deze Hogeschool.
De vereniging werd toegankelijk gemaakt voor iedereen die geïnteresseerd is in antroposofie en mensen wil ontmoeten voor wie dat ook geldt.

Tegelijk werd door Rudolf Steiner de ‘Freie Hochschule für  Geisteswissenschaft’ ingericht die haar centrum in het Goetheanum, in het midden van de vereniging, kreeg. Het lidmaatschap van deze Hogeschool staat open voor leden van de Antroposofische Vereniging die het werk in de vereniging gedurende meer dan twee jaar hebben leren kennen. Van hen wordt verwacht dat zij de antroposofie in de wereld willen representeren, ieder naar vermogen en levenssituatie.

Hogeschool en secties

De Freie Hochschule für Geisteswissenschaft is gevestigd in Dornach, met een dependance in Nederland. De Hogeschool is ingedeeld in verschillende secties. De Algemene Sectie is de kern. Om de Algemene Sectie heen zijn secties gegroepeerd, georiënteerd op diverse wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke interessegebieden. Deze secties heten in Nederland: Algemene Sectie, Jeugdsectie, Sectie voor Wis- en Sterrenkunde, Medische Sectie, Natuurwetenschappelijke Sectie, Pedagogische Sectie, Sectie voor Beeldende Kunsten, Sectie voor Landbouw en Voeding, Sectie voor Woord, Muziek en Euritmie, Sectie Cultuurwetenschap en Letteren en Sectie voor Sociale Wetenschappen.

De Hogeschool biedt aan mensen de mogelijkheid om een autonome, zelfstandige verhouding tot de geestelijke wereld te ontwikkelen en op basis daarvan antroposofische geesteswetenschap te beoefenen. In de Algemene Sectie biedt de Esoterische Cyclus daartoe een meditatieve weg. Het doel van de secties die op een werkgebied zijn georiënteerd, is een zelfstandige spirituele benadering te vinden ten aanzien van de vraagstukken in dat werkgebied. Voor een aantal van deze werkgebieden heeft Rudolf Steiner meditatieve hulp gegeven. Vanuit een autonome geesteswetenschappelijke houding kan onderzoek worden gedaan, waarin wordt geprobeerd antroposofie op een actuele manier vruchtbaar te maken voor het leven.

Wanneer leden van de Algemene Sectie aan het werk van een andere sectie willen deelnemen, kunnen zij met de betrokken sectiecoördinator contact opnemen.

Elke sectie heeft in Dornach een 'Sektionsleiter' die de leiding heeft over deze sectie. De Sektion heeft vanuit het Goetheanum een wereldwijde taak. In Nederland wordt elke sectie geleid door een 'sectiecoördinator'. Deze is aanspreekbaar op het werk dat in Nederland in het kader van de sectie gebeurt. De sectiecoördinatoren staan in intensief contact met de leiding van de secties aan het Goetheanum en het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland.

Esoterische Cyclus

Wie lid wordt van de Hogeschool, wordt lid van deze Algemene Sectie. Het was Rudolf Steiners bedoeling dat er in de Hogeschool drie klassen zouden komen. Door zijn vroege dood in 1925 kon hij echter alleen de inhoud van het eerste deel van de eerste klasse geven.

Deze esoterische lessen die hij voor de leden van de eerste klasse van de Algemene Sectie hield, worden Esoterisch Cyclus genoemd. Bij deze uren gaat het om een weg voor de mens naar de drempel van de geestelijke wereld en het binnentreden in die geestelijke wereld. De nadruk ligt daarbij niet op een inhoudelijke bespreking van deze geestelijke ontwikkelingsweg, een weg van zelfkennis, maar op het meditatief beleven ervan. Hierdoor kan in de mens het vermogen groeien om de antroposofie in de wereld krachtig en waardig te representeren.

Omdat destijds niet alle Hogeschoolleden naar Dornach konden komen, vroeg Rudolf Steiner een aantal mensen om elders een Esoterische Cyclus te houden. Eén van hen was Willem Zeylmans van Emmichoven, de eerste voorzitter van de Antroposofische Vereniging in Nederland, die dat ging doen.

Hoewel de Esoterische Cyclus werd gestenografeerd, was het niet de bedoeling van Rudolf Steiner dat de tekst met de bijbehorende meditaties werd gepubliceerd. Dertig jaar geleden besloot echter de Rudolf Steiner Nachlassverwaltung wel tot publicatie van de teksten over te gaan. Omdat het copyright op het gehele werk van Rudolf Steiner afliep, wilde men een zorgvuldige en betrouwbare publicatie uitgeven, om te voorkomen dat er ongeautoriseerde versies in omloop zouden komen. Recent is hiervan een Nederlandse vertaling verschenen.

Deelname aan de Esoterische Cyclus

Ook al is de Hogeschool in zekere zin besloten en zijn de meditatieteksten uit de Esoterische Cyclus alleen bestemd voor leden van de Hogeschool, toch heeft de Hogeschool een nauwe relatie met de Antroposofische Vereniging en de samenleving. Door de Algemene Sectie wordt het werk in de Antroposofische Vereniging verdiept. Omgekeerd biedt de vereniging een scholingsmogelijkheid die voorbereidt op deelname aan de Esoterische Cyclus van de Algemene Sectie.

De wenselijkheid van voorbereiding komt tot uitdrukking in de regel dat men in het algemeen toe kan treden nadat men zich minstens twee jaar als lid van de Antroposofische Vereniging heeft beziggehouden met de algemene antroposofische scholingsweg en dat men zich – naar vermogen – actief in wil zetten voor de antroposofie.

In vroeger tijden kwam men door inwijding in een tempel tot een verbinding met de geestelijke wereld; van daaruit kon men bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving. Door het werk in de Hogeschool kan deze vorming plaatsvinden op een manier die past bij ons tijdsgewricht.

In Nederland verzorgen circa twintig personen de Esoterische Cyclus. Dat gebeurt op verschillende manieren. In enkele plaatsen wordt de tekst van de uren die Rudolf Steiner hield in het Duits of in een Nederlandse vertaling gelezen. Op andere plaatsen worden op basis van de meditaties een vrije Esoterische Cyclus gehouden. Daarnaast worden in verschillende plaatsen gespreksbijeenkomsten over de Esoterische Cyclus gehouden waarin gereflecteerd wordt op betekenis van de uren en ervaringen met deze meditaties.

Wie lid wil worden van de Hogeschool kan daartoe contact opnemen met de lector bij wie men de Esoterische Cyclus wil gaan volgen. De namen van de lectoren staan hierboven en in het verenigingsblad Motief onder ‘Ledenactiviteiten’. Na het aanvragen van het lidmaatschap vindt er met de lector een gesprek plaats over de Hogeschool en de voorwaarden van het lidmaatschap.