default-header Perspectiefproject - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Perspectiefproject

Perspectiefproject ronde ring

Hoe kunnen we met elkaar meer samenhang brengen in de vele initiatieven binnen de vereniging? Hoe laten we het bestaan van de geestelijke wereld - het wezenlijke van antroposofie - in de samenleving klinken? Deze vragen leven in de vereniging. Van daaruit is het Perspectiefproject Staan voor Leven en Dood in de bestuurskring van de Antroposofische Vereniging in Nederland geboren.

Waar willen we uitkomen, wat is het doel van het Perspectiefproject? En is doel wel een juist woord? Wij spreken over ons ideaal, daar waar de goden ons aanraken in onze wil:

De antroposofische beweging in Nederland is in staat een bijdrage te leveren aan de vorming van de publieke opinie (hoe in de samenleving gedacht, gevoeld en gehandeld wordt) over leven en dood door zich te ontwikkelen tot krachtige, toekomstgerichte beweging van mensen die openlijk delen over hun persoonlijke ervaringen met de geestelijke werkelijkheid en hierin samen sterk staan.

Om dit te realiseren hebben de initiatiefnemers een meerjarenplan in twee fasen opgesteld. De eerste jaren zijn erop gericht binnen de vereniging uitdrukkingsmogelijkheden te creëren, dialoogvaardigheden te ontwikkelen en uitwisseling op gang te brengen. Daaropvolgend willen we ons naar buiten toe richten. We werken vanuit een inhoudelijke focus, een thema dat voor veel groepen inspirerend kan zijn Staan voor Leven en Dood.

Organisatie

Dineke Oldenhof en Jaap van de Weg geven als initiatiefnemers sturing aan het project. Zij leggen over de voortgang verantwoording af aan het bestuur en de bestuurskring van de Antroposofische Vereniging. De uitvoering van het project is in handen van projectleider Heleen Weening. Zij wordt bijgestaan door de crew een groep mensen die deelprojecten coördineren.

Kenmerk van de manier waarop we in dit project willen werken is dat wat we noemen: organiseren vanuit de toekomst. Dat betekent dat we na iedere stap weer willen kijken: wat heeft de laatste stap opgeroepen, zijn er nieuwe mensen zichtbaar geworden die hun eigen wil willen verbinden, en wat is er inmiddels weer in de actualiteit gebeurt? En dan ontstaat daaruit en nieuwe stap. Een werkplan met doelen, strategieën, streefgetallen en mogelijke acties vormt daarvoor een houvast.

De crew werkt aan bredere financiering, aan structuur om de deelprojecten te faciliteren en borgt de manier van werken in het groeiende aantal activiteiten, van onderzoeksgroepen, trainingen dialoogvaardigheid, werkschriften antroposofie tot exposities en toneelvoorstellingen.

Communicatie

Dit jaar zijn in elk nummer van het ledenblad Motief drie pagina’s gewijd aan de achtergronden en de activiteiten van het Perspectiefproject. Op de website van de vereniging staan de laatste ontwikkelingen. De projectleider is per e-mail direct te benaderen voor vragen of initiatieven.

Informatie en contact

Het Perspectiefproject
Heleen Weening, projectleider
Boslaan 15
3701 CH Zeist
06-3029 4113
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Als mensen weer mens zijn

Strategieën

Via vier strategieën willen we ons ideaal realiseren. Door het vullen van een schatkist met uiteenlopende vormen rond het thema leven en dood die interessant zijn voor de samenleving. Door te oefenen met dialoog- en ontmoeting binnen de vereniging en de beweging. Door een bedding te creëren voor samenwerking. En door te borgen wat we geoefend, geleerd, ontwikkeld en gerealiseerd hebben.

Werkschriften en spelen

Een werkgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van werkschriften en spelen. Die nodigen op een aantrekkelijke en humorvolle wijze uit tot het versterken van zielenkwaliteiten. Ze maken oefeningen uit het antroposofisch gedachtengoed op een praktische manier hanteerbaar. We maken makkelijk toegankelijke oefenboekjes en speldoosjes voor ouder, grootouder en kind, behandelaars in de zorg en cliënten, leraren en leerlingen in het MBO en HBO.

Dialoog, discussie en co-creëren

Het Perspectiefproject wil de beweging maken naar dialoog en wezenlijke ontmoeting. Het wil de kwaliteiten die hierbij horen versterken binnen de vereniging. Dit gaat over open zijn, luisteren, inslapen voor de ander, benieuwd zijn naar de ander en naar het verschil, het unieke dat alleen deze ander kan inbrengen. Van hieruit kunnen we de stap zetten naar co-creëren. Dan komt er doen in, de engelen kunnen meewerken. Dit vraagt vanuit een diepe verbinding met jezelf, de ander en de omgeving aan het werk gaan met elkaar om iets te creëren ten dienste van wat er wil ontstaan. Een dialoog-dag waar deelnemers deze vaardigheden oefenen is in voorbereiding.

Sociale weefselkaart

Wie zich voor het eerst verdiep in de antroposofische beweging in Nederland kan verbaasd en verrukt zijn door haar rijkheid. Er zijn zoveel prachtige initiatieven en organisaties, ongekend! Het perspectiefproject wil deze initiatieven en organisaties in beeld brengen. Het liefst in één (digitaal) beeld. Dat je informatie vindt ten behoeve van het realiseren van inhoudelijke verbinding en persoonlijk contact. En dat in dit beeld ook de werkrelaties tussen de verschillende onderdelen helder is. De sociale weefselkaart noemen we dit.

Samenwerken

De verschillende initiatieven in de Antroposofische Vereniging lijken soms op een eilandenrijk. Hoe creëren we de verbindingen daartussen? Diezelfde vraag geldt voor de afstemming en de samenwerking met alle geledingen in de praktijk van de antroposofie, van zorg tot landbouw, van gezondheidszorg tot kunst. Door de onderliggende waarden van het werk in beeld te brengen - met verhalen, fotoreportages en film - én door samen te werken aan concrete vragen willen we de verbinding versterken.

Staan voor, samen sterk staan

Werken aan het perspectiefproject betekent bij voortduring bewustzijn dragen voor de geest die zich met dit project wil verbinden. De geest vraagt dat ons denken voelen en handelen op elkaar afgestemd zijn. Dan zijn we aanwezig in de flow waarin lichaam, ziel en geest verbonden zijn. Respect, eerlijkheid, gelijkwaardigheid en liefde zijn de kernwaarden. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen onverwerkte stoorzenders is voorwaarde. Zo wordt het samen sterk staan een toekomst dragend vruchtbeginsel, sterk en kwetsbaar tegelijk. We verzamelen en documenteren succesfactoren en methodieken die aan het samen sterk staan bijdragen.

Organiseren vanuit de toekomst

Nodigt het organiseren ons niet uit om telkens weer, vragend, nieuwsgierig naar wat zich openbaart en luisterend naar ons innerlijk oor, te voelen welke richting passend is? Dat niet een uitgestippeld pad met een vaststaand doel bewandeld wordt, maar dat het pad zich openbaart in een samenspel tussen wat zich vanuit de geestelijke wereld aandient en vanuit ons mens-zijn verlangd en vormgegeven wordt. Opdat wij durven ruimte te geven aan stilte en dat die stilte vorm mag krijgen.

Publieke opinie

Antroposofie beschrijft concrete stappen op weg naar een dieper begrip van onszelf en de wereld om ons heen. Voor velen is de sleutel tot dit bewustzijn het besef van een geestelijke wereld naast de materiële. Steeds meer mensen vermoeden dat leven meer is dan wat we fysiek waarnemen, dat geboorte en dood niet de grenzen van ons bestaan markeren.

De vraag hoe we inzichten uit de antroposofie kunnen delen met de bredere samenleving is een essentieel onderzoek van het Perspectiefproject.

Financiering

Het Perspectiefproject is geïnitieerd door de Antroposofische Vereniging. De Antroposofische Vereniging draagt ook de aanloopkosten voor de projectleider en wat kleiner activiteiten. Voor de uitbouw van het project en de deelprojecten voorziet het Perspectiefproject in financiering door middel van donaties en het werven van projectsubsidies.

Giften zijn welkom op rekeningnummer: NL07TRIO 0391061232 ten name van de Antroposofische Vereniging, met als vermelding Perspectiefproject.

Wordt vervolgd …

Op deze webpagina volgt u alle deelprojecten en de laatste ontwikkelingen. En om alle artikelen die over dit project in Motief zijn verschenen te lezen: klik hier.

Luc Ambagts, Arthur de Gast, Yvonne Gerner, Tanja Markies, Dineke Oldenhof, Mar-Lin Schut, Peter Vos, Heleen Weening, Jaap van de Weg, Wim Wolbrink.