default-header Publiceren in Motief - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Publiceren in Motief

Voor elke aflevering van Motief, die de leden omstreeks de eerste vrijdag van de maand ontvangen, is de drukker twee weken eerder aan het werk gegaan. De vormgeving, de opmaak, met het plaatsen van koppen, achtergrondkleur en foto’s ligt een week daarvóór. De laatste taalkundige correctie, het invoegen van lastminute wijzigingen en het verzame­len van beeldmateriaal ligt nog een week eerder. Tel daarbij nog een week voor het redactioneel verwerken van de kopij en u begrijpt: teksten voor Motief dienen ruim een maand vóór het moment waarop de leden Motief thuis ontvangen te zijn ingediend.

In 2024 zal er in elk nummer een artikel ver­schijnen over het project Staan voor leven en dood. Ook andere artikelen kunnen al langer van tevoren gepland staan, omdat ze samenhangen met een bepaalde ver­enigingsactiviteit, of omdat ze inhoudelijk tijdgebonden zijn. Wie iets wil publiceren in Motief doet er dus goed aan ruim van tevo­ren contact op te nemen met de redactie om de mogelijkheden tot plaatsing zo goed mogelijk te benutten en om teleurstelling te voorkomen dat het blad al vol is.

Voor het schrijven heeft de redactie een aantal richtlijnen opgesteld over de vorm, het aantal woorden, de aanpak en stijl. Die richtlijnen zijn gebaseerd op het door het bestuur opgestelde kader voor de redac­tie. Ze bevatten ook een samenvatting van dat kader. Als u het op prijs stelt deze richtlijnen te ontvangen kunt u ze opvra­gen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redac­tie werkt graag met u mee om uw onder­werp zo treffend en leesbaar mogelijk op schrift te krijgen.

Heeft u interesse om vaste medewerker van ons ledenblad te worden, bijvoor­beeld voor het verzorgen van een vaste rubriek, voor het houden van interviews, het maken van verslagen, of iets anders? Aarzel dan niet contact op te nemen om de mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken. Ook voor de nieuwe uitgave van Motief belicht …, gepland voor najaar 2024, over het boek De weg tot inzicht in hogere werelden, zijn we op zoek naar mensen die over de geschiede­nis en inhoud van dit boek willen schrij­ven, hun ervaringen ermee in hun werk, of over hun ervaringen met de scholingsweg.

Luc Ambagts, redacteur