beeldende-kunsten Beeldende kunsten - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Beeldende kunsten

De sectie voor beeldende kunsten richt zich op de schepping van datgene wat als afbeeldingen en objecten in het tweedimensionale vlak en de driedimensionale ruimte ontstaat. Hoe wordt hierin een geestelijke werkelijkheid beleefbaar? Met welke technieken en uitdrukkingsvormen kan de kunstenaar de kijker een spirituele ervaring bieden?

Sectie voor Beeldende Kunsten

Binnen de antroposofie speelt kunst een belangrijke rol. Voor Rudolf Steiner was het een onontbeerlijk middel om de geestelijke werkelijkheid beleefbaar te maken. Hij ontwikkelde hiervoor talrijke nieuwe uitdrukkingsvormen en technieken. Deze waren alle bedoeld om de waarnemer de mogelijkheid tot spirituele ervaringen te bieden.

Zijn kunstbegrip beperkte zich daarbij niet tot de klassieke beeldende en muzische kunsten, maar strekte zich ook uit over andere gebieden van het dagelijks leven, zoals het onderwijs en de geneeskunde. Opvoeden moest tot opvoedkunst, genezen tot geneeskunst en het sociale leven tot sociale kunst worden. Deze transformatie van het alledaagse tot kunst vraagt van ieder individu om scheppend in het eigen leven te staan.

Een uitgebreide beschrijving van de doelstelling van de Sectie voor Beeldende Kunsten vindt u in ons Mission Statement.

Activiteiten

Om haar doelstellingen te bereiken, organiseert de Sectie regelmatig activiteiten, zoals conferenties, ontmoetingsdagen, excursies en atelierbezoeken. Deze zijn zowel bedoeld voor kunstenaars als voor geïnteresseerde leken.
Daarnaast wordt er voor leden van de Hogeschool voor Geesteswetenschap een esoterische cyclus aangeboden die speciaal gericht is op kunstenaars.
Een overzicht van de komende en afgelopen activiteiten treft u hieronder aan.

 

Derde Lezingenreeks Oude en Nieuwe Mysteriën

 Eleusis 1 van 1 

Het Goetheanum als Rozenkruiserstempel en huis van het Woord
Pieter van der Ree en Veronica van Ittersum – vrijdag 12 april om 20.00 uur
Binnen de antroposofie zijn kunst, spiritualiteit en innerlijke scholing nauw met elkaar verweven. Door middel van kunst wordt geprobeerd om de geestelijke werkelijkheid beleefbaar te maken. In het Goetheanum als ‘huis van het Woord’ weerspiegelen zich zowel de inhoud van de antroposofie als haar meditatieve scholingsweg. Het daarin verbeelde bovenzinnelijke drieledige wezen van de mens zullen wij mede aan de hand van spraakoefeningen beleefbaar maken.

Mysteriewegen in de biografie van Rudolf Steiner
Jaap Sijmons – vrijdag 26 april om 20.00 uur
Oude inwijdingswegen werken in volgende levens na en kunnen daarin nog worden gegaan. Dat geldt ook voor Rudolf Steiner. Zo werpen de oude mysteriën een verhelderend licht op zijn biografie tot aan de Kerstbijeenkomst van 1923, waarop hij deze mysteriën met de Grondsteen vernieuwde.
Wij beschouwen zijn leven daarbij als ‘inwijdingsweg’ en concentreren ons deze avond op zijn eigen geestelijke ervaringen.

De vernieuwing van de oude mysteriën in de grondsteenspreuk
Frans en Ineke Lutters – vrijdag 24 mei om 20.00 uur
Tijdens de Kerstbijeenkomst van 1923 gaf Rudolf Steiner de grondsteenspreuk als een meditatie om de verschillende inwijdingswegen uit de oudheid te vernieuwen en in een verchristelijkte vorm samen te brengen.
Op deze avond zal praktisch en inhoudelijk aan dit thema gewerkt worden.

De nieuwe Isis
Jana Loose en Hilda Boersma – vrijdag 7 juni om 20.00 uur
In zekere zin zijn onze moderne waarheden opnieuw geboren Egyptische mythen. De zielen van veel mensen in onze tijd leefden eerder in het Oude Egypte en dragen in het onderbewustzijn nog iets van wat ze daar toen hebben opgenomen. Tegen deze achtergrond staan we stil bij de vroegere betekenis van de godin Isis en bij de door Rudolf Steiner beschreven ‘Mythe van de nieuwe Isis’. Daarbij komt de vraag aan de orde wat de betekenis van de ‘hemelse Sophia’ is in deze tijd en voor de toekomst.

Plaats: Alle lezingen vinden plaats in de Rafaëlkerk, Van Tetslaan 4 te Zeist
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.
Kosten per avond: € 10 inclusief koffie en thee. Voor studenten: € 5
Inlichtingen: Pieter van der Ree, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

– Afgelopen activiteiten

 Tweede Lezingenreeks Oude en Nieuwe Mysteriën

Eleusis 1 van 1

In de aanloop naar de Kerstbijeenkomst van 1923 en tijdens deze bijeenkomst zelf geeft Rudolf Steiner talrijke voordrachten over de voorchristelijke mysteriën en hun transformatie door het Christendom. Wat was de inhoud van deze mysteriën en waarom hechtte hij daar zoveel waarde aan dat hij de heroprichting van de Antroposofische Vereniging daarmee inleidde en begeleidde?

In het najaar van 2023 zijn wij in de eerste vier lezingen van deze reeks ingegaan op vier verschillende voorchristelijke mysteriestromingen. 

In de volgende vier lezingen zullen wij ingaan op de ontwikkeling van de platonische en aristotelische filosofie uit de Griekse mysteriën en op de omvorming van de voorchristelijke culturen en religies door het mysterie van Golgotha. In de Middeleeuwen stromen deze verschillende vormen van Christendom samen met voorchristelijke spiritualiteit en filosofie in de Europese cultuur zoals deze opbloeit in de school van Chartres, de Arthur- en Graalstroming en de Rozenkruisers.  

Na Pasen zal in een derde reeks van vier lezingen ingegaan worden op het streven van Rudolf Steiner om de verschillende mysteriestromingen te verenigen tijdens de Kerstbijeenkomst van 1923, op de inhoud van de Grondsteenspreuk en op de bouw van het Goetheanum.

Plato en de mysteriën van Eleusis
Jaap Sijmons – Vrijdag 2 februari 2024 om 20.00 uur

Christus als Heer der Elementen in het Ierse christendom
Erik Lemmens – Donderdag 15 februari 2024 om 20.00 uur

De kathedraal van Chartres en de Middeleeuwse scholingswegen
Pieter van der Ree – Vrijdag 1 maart 2024 om 20.00 uur

De Arthur- en Graalstroming in de School van Chartres
Frans Lutters – Donderdag 14 maart 2024 om 20.00 uur

Plaats: Alle lezingen vinden plaats in de Rafaëlkerk, Van Tetslaan 4 in Zeist
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.
Kosten per avond: € 10,00 inclusief koffie en thee. Voor studenten: € 5,00
Inlichtingen: Pieter van der Ree, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kleur beleven, kleur geven
Kleur is een heel vertrouwd en alledaags verschijnsel, maar tegelijkertijd iets mysterieus.

Kokoschka

De hele natuur spreekt tot ons door kleuren en in kunst, design en mode wordt kleur veelvuldig en op heel verschillende manieren toegepast. Maar wat is kleur in wezen en hoe kunnen we daar in kunst en architectuur mee omgaan?
Volgens Rudolf Steiner is kleur ‘de ziel van de kosmos’ en vormt ze een ‘tussenwerkelijkheid’ tussen de zintuiglijke en de bovenzintuiglijke werkelijkheid. Hoe kunnen wij kleuren in hun eigen karakter en wetmatigheden leren kennen en er in ons eigen werk mee omgaan?
In een drietal lezingen, waarvan een begeleid door een workshop, zullen drie kunstenaars en onderzoekers die zich decennialang met kleuren hebben beziggehouden ons meenemen in hun onderzoeken en vertellen hoe zij zelf met kleur werken.
Deze drie bijeenkomsten worden georganiseerd door de Sectie voor Beeldende Kunsten.

De kleuren zelf zijn de leer – Wil Uitgeest
Tijd: Donderdagavond 26 oktober om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
Plaats: Gemeentezaal van de Rafaëlkerk, Van Tetslaan 4 in Zeist
Kosten: € 10,00 inclusief koffie of thee. Voor studenten: € 5,00

Kleur als natuurfenomeen en culturele opgave – Jan de Boon en Manja Wodowoz-de Boon
Een workshop met lezing en kleuren-euritmie
Tijd: Zondag 12 november van 14.30 – 17.00 uur. Inloop vanaf 14.15 uur.
Plaats: Sijthoff-Cultuur, Doezastraat 1b in Leiden
Kosten: € 25,00 inclusief koffie of thee. Voor studenten: € 15,00

De dynamische kleurencirkel als beeld voor het jaarverloop – Joost Poel
Tijd: Dinsdag 28 november om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.
Plaats: Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1 in Den Haag
Kosten: € 10,00 of € 15,00 naar draagkracht. Minimum bijdrage: € 5,00
De avond vindt plaats in samenwerking met het Studiecentrum voor Antroposofie Den Haag

Lezingenreeks Oude en Nieuwe Mysteriën

Eleusis 1 van 1

In de aanloop naar de Kerstbijeenkomst van 1923 en tijdens deze bijeenkomst zelf geeft Rudolf Steiner talrijke voordrachten over de voorchristelijke mysteriën en hun transformatie door het Christendom. Wat was de inhoud van deze mysteriën en waarom hechtte hij daar zoveel waarde aan dat hij de heroprichting van de Antroposofische Vereniging daarmee inleidde en begeleidde? Welke rol speelden deze mysteriën in de oude culturen en hoe komt hun inhoud tot uitdrukking in kunst en architectuur? Om de ontwikkeling van welke zielenkwaliteiten ging het in deze mysteriën en welke betekenis hebben ze nog voor onszelf en onze tijd?

In een viertal lezingen ondersteund door kunstzinnige oefeningen willen wij deze vragen komend najaar onderzoeken. Wij zullen ons daarbij richten op aspecten van de noordelijke, zuidelijke, oostelijke en westelijke mysteriën.

In het voorjaar van 2024 willen wij deze reeks voortzetten en kijken naar de transformatie van deze mysteriën door het Christendom en de poging van Rudolf Steiner om deze gescheiden stromen te verbinden in de Grondsteenspreuk voor de nieuwe Vereniging en in de Hogeschool voor Geesteswetenschap.

10 november 2023: De Megalietcultuur van West-Europa: Newgrange en Gavr’inis – Erik Lemmens
24 november 2023: De geboorte van het ik in de noordelijke mysteriën – Frans en Ineke Lutters
8 december 2023: Dood en opstanding in de Egyptische mysteriën – Jana Loose en Hilda Boersma
22 december 2023: Artemis en de Logos-mysteriën van Efeze – Pieter van der Ree en Veronica van Ittersum

Plaats: Gemeentezaal van de Rafaëlkerk, Van Tetslaan 4 in Zeist
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.
Kosten per avond: € 10,00 inclusief koffie en thee. Voor studenten: € 5,00
Inlichtingen: Pieter van der Ree, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De weekspreuken verbeeld
Een expositie met boekpresentatie door Rik ten Cate

Rik ten Cate

De beeldhouwer Rik ten Cate werkte de afgelopen drie jaren aan een reeks van 52 bronzen beelden bij de weekspreuken van Rudolf Steiner. Zij geven in vorm en gebaar uitdrukking aan Rik’s beeldende interpretatie van deze meditatieve spreuken. De beelden zullen van 13 maart tot en met 26 mei te zien zijn in het Elisabeth Vreedehuis te Den Haag. 
Bij deze reeks beelden verschijnt een boek met deels nieuwe vertalingen van de weekspreuken en 52 prachtige foto’s van de beelden. 
Op zaterdag 1 april zal de feestelijke presentatie van dit boek in het Vreedehuis plaatsvinden.
Expositie: van 13 maart tot en met 26 mei.
Plaats: Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1 te Den Haag.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en bij verhuur ook op andere momenten.
Boekpresentatie: zaterdag 1 april. Inloop vanaf 13.00 uur. Inleiding en muziek: 14.30 uur.
Kosten: toegang gratis.
Aanmelden: In verband met het aantal beschikbare plaatsen wordt u vriendelijk verzocht zich vooraf aan te melden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Organisatie in samenwerking met het Elisabeth Vreedehuis.

Dialoog met Rood, Geel en Blauw
Expositie met presentatie door Wil Uitgeest

Dialoog Wil Uitgeest

In 2016 verdedigde Wil Uitgeest haar proefschrift: Bang voor rood, geel en….blauw? – Goethe, Merleau-Ponty en fenomenologisch kleuronderzoek. (Vrije Universiteit, Amsterdam). Een serie schilderijen, foto’s en driedimensionale werken vormen een wezenlijk onderdeel van dit proefschrift. Maar bij de verdediging mochten bij hoge uitzondering slechts een paar werken uit deze serie worden tentoongesteld. Nu zal in galerie De Gehoorzaal in Den Dolder voor het eerst de gehele serie werken te zien zijn. Dit werk wordt aangevuld met grote schilderijen uit de daarna ontstane serie Inner Landscapes, waarin de kleuren vrij worden gebruikt. Wil Uitgeest zal bij de opening een toelichting geven op haar werk en de geluidskunstenaar Jan Flendrie zal de kleuren rood, geel en blauw in drie improvisaties laten klinken. 
Plaats: P’Arts galerie de Gehoorzaal, Vijverhof, 3734 DA Den Dolder.
Datum en tijd: Zaterdag 15 en zondag 16 april van 12.00 tot 17.00 uur.
Opening expositie: Zaterdag 15 april om 14.00 uur.
Kosten: toegang gratis.
Informatie: Wil Uitgeest: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-3309 3076.

De Nollen – een totaalkunstwerk
Een excursie met rondleiding en nagesprek onder leiding van Wil Uitgeest

De Nollen

De kunstenaar Rudi van de Wint (1948-2006) heeft vanaf 1980 tot aan zijn dood in 2006 in de duinen bij Den Helder een totaalkunstwerk gerealiseerd: De Nollen. Van de Wint zocht naar de eenheid van kunstwerk en ruimte; op De Nollen zie je dat onder meer terug in zijn schilderwerk, waar hij speciale bouwsels voor creëerde.
Ook als je buiten rondloopt ervaar je die eenheid van sculpturen, architecturale creaties en landschap. Met respect voor de natuurlijke mogelijkheden van de plek is het landschap deel van het kunstwerk geworden; niets staat op zichzelf, de kunstwerken ‘horen’ op de plek waar ze staan. Daarin opgenomen zijn er echter ook de contrasten, de verrassende vondsten en de relativerende humor die overal tussendoor tintelt!
Plaats: De Nollen, Burg. Ritmeesterweg 10, 1780 HB Den Helder. Het terrein ligt direct naast NS-Station Den Helder-Zuid.
Datum en tijd: Zaterdag 29 april om 13.00 uur, vertrekkend vanuit de ontvangstruimte. Afsluiting rond 16.30 uur. 
Kosten: toegang € 15. Met museumkaart: gratis. Daarnaast vrijwillige bijdrage voor organisatie en gesprek. Reiskosten voor eigen rekening. 
Aanmelden en informatie: Wil Uitgeest: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-3309 3076.

Hemelvaart-conferentie Penmaenmawr
Conferentie met excursies van de Internationale Sectie voor Beeldende Kunsten 
Donderdag 18  tot en met zondag 21 mei

Penmaenmawr

Graag attenderen wij u nog op de Hemelvaart-conferentie van de Internationale Sectie voor Beeldende Kunsten die dit jaar niet in Dornach, maar in Penmaenmawr (Wales) zal plaatsvinden. Dit ter gelegenheid van het feit dat Rudolf Steiner hier 100 jaar geleden een fundamentele cursus gaf over antroposofie en tijdens deze reis in aanraking kwam met de overblijfselen van de megaliet-cultuur en de noordelijke mysteriën. Zelf rekende hij deze reis tot de belangrijkste gebeurtenissen in de ontwikkeling van de antroposofie en zijn ontmoeting met de noordelijke mysteriën leidde indirect tot de Weihnachtstagung en de heroprichting van de Antroposofische Vereniging later dat jaar.
Tijdens de conferentie zullen inleidingen gegeven worden over de megaliet-cultuur, Steiners reis naar Engeland en de vruchten van deze reis voor de verdere ontwikkeling van de antroposofie. Daarnaast zullen er dagelijks wandelingen plaatsvinden naar de op de hoogvlakte gelegen steencirkels en is er ruimte voor kunstzinnige verwerking.
De voertaal van de bijeenkomst zal overwegend Engels zijn met enkele Duitstalige bijdragen. Voor de wandeltochten is het belangrijk goed ter been te zijn.
Meer informatie over de achtergrond van deze excursie, het programma en de kosten treft u aan in de flyer.
Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen, dan raden wij u aan u snel aan te melden. Dit in verband met het beperkte aantal plaatsen.

De dynamische kleurencirkel als beeld van het jaarverloop
Een studiebijeenkomst met Joost Poel

Wilhelm Reichert

Geïnspireerd door het werk van de Duitse kunstenaar, leraar en fenomenoloog Wilhelm Reichert zal Joost Poel tijdens deze studiebijeenkomst de dynamische kleurencirkel beleefbaar maken als beeld van het jaarverloop. De weg daartoe is het symbiotisch inzetten van de levens- en bewegingszin in het zien en beleven van kleuren. Hierdoor kan de verbinding met het jaarverloop en de levenscyclus van planten beleefbaar worden. 
De bijeenkomst maakt deel uit van de Leergang van de Natuurwetenschappelijke Sectie en zal een sterk onderzoekend karakter hebben. 
Plaats: Euritmiezaal op de 1e etage van de Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist
Datum en tijd: Vrijdag 24 februari van 19.30 - 21.45 uur en Zaterdag 25 februari van 9.00 - 15.30 uur (zie bijgevoegd programma)
Kosten: € 20,- inclusief lunch
Informatie en aanmelding: Mario Matthijsen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-51435885

In 2022 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

Reizen zonder Voetspoor – over het leven tussen dood en nieuwe geboorte
Beeldend kunstenaar Frederiek Nelissen heeft 1 oktober de opening van een expositie van schilderijen die ze heeft gemaakt voor het boek: Reizen zonder Voetspoorover het leven tussen dood en nieuwe geboorte. Samen met Wil Uitgeest (auteur) heeft ze hier vier jaar aan gewerkt. Ze hebben zich verdiept in literatuur die over dit onderwerp bestaat, en zich intensief met dit thema verbonden. Hieruit is een verhaal ontstaan, waarbij tekst en beeld elkaar versterken. Klik hier voor de aankondiging.
Op 1 oktober gaan ze om 15.30 uur over dit project in gesprek met Maarten Baanders, journalist van het Leids Dagblad. Vrij toegankelijk.

In het spanningsveld van wereldkrachten – Werken aan de Mensheidsrepresentant
Een cursus van drie zaterdagen op 8 en 22 oktober en 5 november van 10.00 tot 13.00 uur met Irene van der Laag.
Plaats: Het Middenhuis, Fie Carelsenstraat 32 te Zutphen.
Kosten: € 75,- voor de hele cursus. Korting voor studenten mogelijk.
De cursus wordt gegeven in samenwerking met antroposofisch centrum Enkidoe in Zutphen.
Voor meer informatie: klik hier. Aanmelden via deze link.

De impuls van het eerste Goetheanum
Een reeks thema-avonden op de vrijdagen 7,  21 oktober en 4 november met diverse medewerkenden.
Plaats: Vrije School de Berkel in Zutphen.
Nadere informatie hierover volgt in de komende weken.

Architectuur en spiritualiteit
Een lezing met workshop op vrijdag 9 en zaterdag 10 december met Pieter van der Ree.
Plaats: Cultureel Centrum De Blauwe Schuit, Warfstraat 1 te Winsum.
Kosten: Lezing € 15,- en voor de lezing en workshop samen € 60,-.
Organisatie in samenwerking met het Novalis Atelier.
Klik hier voor meer informatie.

(Nieuwe) zintuigen in de kunst
Vervolg van de onderzoeksgroep die vóór de zomer is gestart, met medewerking van Jaap van de Weg. Nu vier nieuwe bijeenkomsten tot december 2022.
Plaats: Gemeentezaal Rafaëlkerk, Van Tetslaan 4 te Zeist.
Deze bijeenkomsten zijn al gestart.
Voor meer informatie en bij belangstelling voor eventuele vervolgbijeenkomsten in 2023 kunt u contact opnemen met Irene van der Laag: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-3372 2597.

Kunst in relatie tot de Esoterische cyclus
Werkgroep voor klasseleden van de AViN onder leiding van Rik ten Cate. 
De cyclus bestaat uit zeven zaterdagochtenden van 10.00-12.30 uur van oktober 2022 tot april 2023. De eerstvolgende bijeenkomst is op zaterdag 8 oktober.
In deze bijeenkomsten worden de inhouden van de Esoterische cyclus door middel van eigen kunstzinnig werk onderzocht en verdiept.
Plaats: Secretariaat van de Antroposofische Vereniging, Boslaan 15 te Zeist. Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-3911 4607.

Studiedag kwik en tin, 24 september 2022
Een dag van de ‘Stoffengroep’, een gezamenlijk project van de natuurwetenschappelijke sectie, en de secties geneeskunde, muziek en beeldend.
Klik hier voor verdere informatie.

Excursie: Evenwichtskunst in het werk van Calder.
Bezoek van de tentoonstelling CALDER NOW, 12 maart, Kunsthal Rotterdam. Werk van Alexander Calder, gecombineerd met werk van 10 toonaangevende hedendaagse kunstenaars waarin Calder’s invloed zichtbaar wordt. Met Wil Uitgeest. (Zie ook onder Artikelen en verslagen haar artikel Calder Now in Motief.)

Expositie: Licht en leven in het duister
Expositie van schilderijen van Irene van der Laag. Thomaskerk Amsterdam (maart), Andrieskerk Den Haag (mei).

Kunst kijken: Licht en leven in het duister
Gezamenlijk uitwisselen over waar de wisselwerking tussen waarnemer en kunstwerk ons kan brengen.
26 maart in Amsterdam, 26 mei in Den Haag.

Werkgroep: (Nieuwe) zintuigen in de kunst
Zoals Joseph Beuys het stelt: “Kunst is er voor de opvoeding van de zintuigen, voor de ontwikkeling van organen die we wellicht nog helemaal niet bezitten.” Hoe kan kunst helpen om die zintuigen wakker te roepen en om welke zintuigen gaat het dan?
6 bijeenkomsten van maart tot juni, Rafaëlkerk, Zeist.
Met medewerking van Jaap van de Weg.

Zomerweek Eerste Goetheanum – Ontwikkeling en metamorfose in kunst en innerlijk leven.

Zomerweek%20200x300 Beeldende kunsten - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

16-22 juli 2022 in de Stichtse Vrije School, Zeist. Een week met zeven werkgroepen waarin verschillende kunsten centraal stonden, >en zes lezingen.
Met bijdragen van Pim Blomaard, Marcella Feenstra, Chantal Heijdeman, Marjo van der Himst, Irene van der Laag, Frederiek Nelissen, Paul van Panhuys, Joost Poel, Pieter van der Ree en Werkgroep Drempeltheater, met Marian Bentvelsen en Corrie Hendriks. (Zie ook de folder met het programma)

2020 Themadag Scheppingsprocessen in embryologie en kunst

2019 Internationale kunstconferentie De verborgen eigenheid der dingen

Nieuwsbrief

De sectieraad streeft ernaar om twee keer per jaar een nieuwsbrief uit te brengen, met activiteiten op het gebied van de beeldende kunsten, geïnspireerd vanuit de antroposofie. Wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten van de sectie en onze nieuwsbrief wilt ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken aan Wil Uitgeest, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-3309 3076.

Artikelen en verslagen

Van diverse activiteiten van de sectie uit de afgelopen jaren zijn verslagen gemaakt, evenals er kunstenaarsportretten of artikelen over bepaalde kunstthema’s zijn gepubliceerd. Deze kunt u downloaden via onderstaande links:

– Pieter van der Ree: De brand van het Eerste Goetheanum
(Motief 268 van december 2022-januari 2023)
– Paul van Dijk: Omdat de rode draad in je leven nooit een rechte lijn is. Over Henk Hage (1950-2022), schilder
(Motief 266 van oktober 2022)
– Joost Poel: Maaike van de Gevel
(Motief 265 van september 2022)
– Piet Sieperda: Dynamische communicatie-kunst
(Motief 263 van juni 2022)
– Paul van Dijk: Beweging, vuur en licht zijn mijn elementen. Over Hannah Blom, beeldhouwster
(Motief 260 van maart 2022)
– Wil Uitgeest: Calder Now
(Motief 259 van februari 2022)
– Joost Poel: Jantien Kahn: Beeldhouwster door dik en dun
(Motief 258 van december 2021-januari 2022)
– Paul van Dijk: Als iets mij raakt moet ik het maken. Over Erik Lemmens, smid/kunstenaar
(Motief 256 van oktober 2021)
– Wil Uitgeest: Hoop: 2e biennale Kunst in de Heilige Driehoek, Oosterhout
(Motief 255 van september 2021)
– Irene van der Laag, Frederiek Nelissen, Joost Poel, Pieter van der Ree: Reacties op de 2e biennale in Oosterhout van andere sectieraadsleden (augustus 2021)
– Paul van Dijk: Ik wil de wereld begrijpen vanuit de kleur. Over Irene van der Laag, schilder
(Motief 252 van mei 2021)
– Pieter van der Ree: Het onzichtbare zichtbaar maken
(Motief 249 van februari 2021)
– Paul van Dijk: Eenvoud en essentie. Over Hans Emmelkamp, schilder (Motief 248 van december 2020-januari 2021)
– Paul van Dijk: Ik wil het licht helemaal aftasten. Over Ineke van den Bosch, beeldhouwster
(Motief 246 van oktober 2020)
– Pieter van der Ree: Kunst scheppen in tijden van Corona
(Motief 245 van september 2020)
– Paul van Dijk: Beelden uit het Donker. Over Paul van Dijk
(Motief 243 van juni 2020)
– Wil Uitgeest: Lezing Thomas Rau, op de opening van Woven Skin (Claudy Jongstra, 2018)
– Wil Uitgeest: Atelierbezoek: sectieraad Beeldende Kunsten in gesprek met Paul van Dijk (2017)
– Wil Uitgeest: Atelierbezoek: sectieraad Beeldende Kunsten in gesprek met Claudy Jongstra (2017)
– Wil Uitgeest: Het kunstbegrip van de (toenmalige) leden van de sectieraad Beeldende Kunsten (2014)

De Sectieraad

De Sectieraad bestaat momenteel uit:

– Irene van der Laag
– Joost Poel
– Pieter van der Ree
– Aafke Schreuder
– Wil Uitgeest

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor vragen en opmerkingen over activiteiten van de Sectie kunt u contact opnemen met: Wil Uitgeest, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-3309 3076.