jaarmotief Jaarmotief - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Jaarmotief

Jaarimpuls 2023 van de Antroposofische Vereniging

100 jaar Kerstbijeenkomst en de grondsteenmeditatie

Het bestuur van de Algemene Antroposofische Vereniging heeft in de afgelopen jaren een jaarimpuls aangereikt als stimulans voor de geesteswetenschappelijke arbeid in de Antroposofische Vereniging. Dit jaar is de impuls verbonden met het werken met de grondsteenmeditatie.

Met Kerstmis zullen vele mensen tijdens de kerstbijeenkomst in het Goetheanum en op allerlei plaatsen in de wereld de gebeurtenissen van 100 jaar geleden herdenken, zich herinneren wat de oorspronkelijke impuls van de Kerstbijeenkomst was, zich bezinnen op het begin van dit wereld-keerpunt der tijden en toekomstige ontwikkelingsperspectieven willen schouwen. Met de Kerstbijeenkomst is de grondsteenmeditatie onafscheidelijk verbonden; hierin worden de drie activiteiten van de mensenziel aangesproken, dus geest-herinneren, geest-bezinnen en geest-schouwen. Deze woorden gaan over zelfkennis en daarmee over zelf-ontwikkeling tot vrije, zichzelf bepalende mensen; ze moeten helpen het vermogen te ontwikkelen om vrije gemeenschappen te vormen.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebonden gemeenschappen, waarbij aanleidingen van buitenaf mensen bijeenbrengen, en vrije gemeenschappen, die ontstaan vanuit kennis van het gemeenschappelijke geestelijke doel en die hierin het oerbeeld volgen van de gemeenschap van vrije individualiteiten die met Pinksteren ontstond (GA 98, voordracht van 7 juni 1908).

Klik hier om deze tekst in zijn geheel als pdf verder te lezen.

Over de jaarimpuls van de Algemene Antroposofische Vereniging 2022/2023

Sedert tientallen jaren publiceert de Algemene Antroposofische Vereniging (de ‘Vorstand’ en later de ‘Goetheanumleiding’) een jaarthema, jaarmotief of jaarimpuls als voorstel voor de wereldwijde antroposofische arbeid in de ledengroepen en andere groepen van de Antroposofische Vereniging.

In 2022 lag de nadruk op ‘Samenleving willen’ en ‘Antroposofie willen’. Hiermee werd aangesloten op het derde motief van het voorafgaande jaar: ‘ja’ zeggen tegen de wereld. In aansluiting op vele noodsituaties in de wereld is het nodig een mondiaal bewustzijn te ontwikkelen. De desintegratie in het sociale leven vraagt om het werken aan concreet sociaal begrip voor de ander. Maar ook om vrijheid van denken en het erkennen van de mens als geestelijk wezen, waartoe in de voordracht van 10 oktober 1917 door Rudolf Steiner is opgeroepen. De Goetheanumleiding publiceerde vier berichten als jaarimpuls, die je hier in het Nederlands kunt lezen, inclusief de verwijzingen naar de vertalingen van de aanbevolen literatuur.
In Motief 263 van juni 2022 is Rik ten Cate ingegaan op de wijze waarop deze jaarimpuls werkzaam was in de jaarvergadering van de AAG.

Kijkend naar de uitwerkingen van corona waren het bestuur en de Goetheanumleiding in 2021 uitgekomen bij moed tot inzicht, persoonlijke verantwoordelijkheid en ‘ja’ zeggen tegen de wereld als werkmotieven voor 2021 van de Algemene Antroposofische Vereniging (AAG). Lees hier verder.

Sinds de Goetheanum-Wereldconferentie Michaël 2016 is de Grondsteenspreuk in het middelpunt van de aandacht geplaatst. Deze vat in haar inhoud en vorm alles samen, wat voor de opbouw en de ontwikkeling van de Antroposofische Vereniging en van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschappen bepalend is. Bovendien biedt zij een onuitputtelijke veelheid aan mogelijkheden om er individueel of gemeenschappelijk mee om te gaan; zij is in zeer veel talen vertaald en biedt ons de gelegenheid om ons, in verbinding met haar oorsprong, voor te bereiden op de 100e jaarlijkse terugkeer van de Kerstbijeenkomst 1923/’24. De Grondsteenspreuk is op deze website op deze pagina te vinden.

In 2020 schreef Christiane Haid voor Anthroposophie weltweit twee bijdragen over de derde strofe, waarin de oproep ‘Oefen geest-schouwen’ centraal staat. De bijdragen werden door Nico Landsman in het Nederlands vertaald en kunnen hieronder worden gedownload: Oefen geest-schouwen. Jaarmotief 2020/’21.

In 2019 schreven de secretarissen-generaal van Nederland en Oostenrijk voor Anthroposophie weltweit een bijdrage, waarin de meditatie op ‘Laat uit het oosten aanvuren/ Wat door het westen zich vormt’ en het ‘tijdenritme’ uit de tweede strofe worden verbonden met de meditatie op de zon in de nacht. Deze kan hier worden gedownload.

In Anthroposophie weltweit verschenen in 2018 verschillende artikelen over aspecten van het werken met de Grondsteenspreuk. Deze kunnen in het artikel hieronder worden gevonden.

goetheanum interieur

(Interieur Goetheanum. Foto Wikimedia, door Taxiarchos228, Own-work, Free Art License)

Jaarmotief van de Algemene Antroposofische Vereniging 2018/2019

Sedert tientallen jaren publiceert het bestuur van de Algemene Antroposofische Vereniging (de ‘Vorstand’) een jaarthema als voorstel voor de wereldwijde antroposofische arbeid in de ledengroepen en andere groepen van de Antroposofische Vereniging.

Er is vermoedelijk echter nauwelijks een actueel geesteswetenschappelijk thema te vinden, dat wereldwijd interessant is voor alle antroposofisch geïnspireerde mensen. Zeker, dat zou de algemene antroposofie als zodanig kunnen zijn; deze is echter zo breed en veelvormig, dat de behoefte blijft bestaan om een actuele focus of een motief te identificeren, waaruit de versterking van een actuele geestelijke gemeenschappelijkheid kan groeien.

We proberen al enige tijd om samen met de secretarissen-generaal te komen tot een thematiek die berust op een zo breed mogelijke belangstelling in verschillende landen en continenten. En sinds de vorming van de Goetheanum-leiding in 2012 zoeken we ook naar een manier om de behoeften, de belangstelling en de vragen, die leven in de verschillende levensgebieden, in de werkvelden en in de secties van de Hogeschool sterker hierbij te betrekken. Het gaat erom met deze poging de gehele antroposofische beweging de mogelijkheid te geven om in ieders bewustzijn een moderne, de werelddelen en beroepsgebieden overstijgende, gemeenschappelijke verdieping en oriëntering te vinden.

Sinds de Goetheanum-Wereldconferentie Michaël 2016 hebben we de grondsteenspreuk in het middelpunt van de aandacht geplaatst. Deze vat in zijn inhoud en vorm wel alles samen, wat voor de opbouw en de ontwikkeling van de Antroposofische Vereniging en van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschappen bepalend is. Bovendien biedt hij een onuitputtelijke veelheid aan mogelijkheden om er individueel of gemeenschappelijk mee om te gaan; hij is al in zeer veel talen vertaald en biedt ons de gelegenheid om ons, in verbinding met zijn oorsprong, voor te bereiden op de 100e jaarlijkse terugkeer van de Kerstbijeenkomst 1923/24.

In november 2017 hebben wij ons in deze zin met de secretarissen-generaal voorgenomen om de Grondsteen tot 2023/2024 in het middelpunt van onze gemeenschappelijke antroposofische arbeid te plaatsen. We kunnen en willen echter niet op voorhand aangeven hoe op verschillende plaatsen en in verschillende werkgroepen met de Grondsteen zou moeten worden omgegaan.

We hopen dat het jaarthema zich zo tot een motief kan ontwikkelen, dat over de hele wereld en in alle levensgebieden een gemeenschappelijkheid van bewustzijn en van harte-beleven mogelijk maakt voor de antroposofisch geïnspireerde arbeid.

In Anthroposophie weltweit verschenen in 2018 verschillende artikelen naar aanleiding van dit thema. Ze zijn door Nico Landsman in het Nederlands vertaald.

Over de Grondsteen en zijn drie oefeningen

De Grondsteen voor de toekomst

Ritme en beweging

Naar het kiempunt van het Tweede Grondsteenritme

De overgang van het microkosmische naar het macrokosmische

De stemmen van de hiërarchieën in het wereldwoord

Geestelijke gemeenschapsvorming

Spiegelingen tussen macro- en microkosmos

Liefdessubstantie – wereldimaginatie – wereldlicht