Algemene_antroposofie Algemene sectie - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Algemene sectie

Deze centrale sectie richt zich op datgene wat algemeen menselijk is en in die zin voor iedereen geldt. Zij biedt de Esoterische cyclus, een meditatieve oefenweg in negentien stadia, die dient als esoterische kern van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap. Daarnaast zijn er cursussen en conferenties, waarbij de jaarlijkse Grondsteenconferentie een van de bekendste is.

Het bestuur van de vereniging is tevens de sturende kerngroep van de Algemene Sectie.

De Algemene Sectie

Het gaat in deze sectie om het algemeen menselijke. Om de mens zelf.

Dat we (en elk van ons afzonderlijk) niet onmiddellijk weten wie of wat we als mens zijn, dat is karakteristiek voor ons mens-zijn. Dit gegeven is het beginpunt voor veel onderzoekende activiteit, waarin we antwoorden zoeken die niet alleen theoretisch relevant zijn, maar waarmee we ook ons leven kunnen inrichten, leren sturen in ons leven. De algemene sectie pakt deze onderzoekende activiteit op. De inhoud van de antroposofie gebruikt ze als achtergrond.

Antroposofie in zijn geheel biedt een studerende, een oefenende en een meditatieve toegang tot ons mensenwezen. De Antroposofische Vereniging en de Hogeschool voor Geesteswetenschap zijn plaatsen waar men de antroposofie op deze verschillende wijzen beoefent. De algemene sectie geeft daaraan een inhoudelijke bijdrage.

De sectie werkt bijvoorbeeld mee in cursussen waarin men de antroposofie kan leren kennen en ermee leert werken. Zo organiseren we in Nederland al geruime tijd een jaarlijkse conferentie over de Grondsteenspreuk, waarin de antroposofie samenvattend is geformuleerd. Inzicht in de mens, ‘menskunde’, wil de algemene sectie op deze en op andere wijzen verder gaan verzorgen.

Initiatieven die de Algemene Sectie neemt, liggen ook op het gebied van meditatie. Waartoe en hoe kunnen we deze innerlijke activiteit inzetten in ons persoonlijk leven, in de verdere praktijk van het leven?

Dan is er het gebied van reïncarnatie en karma. Met enige regelmaat vinden daarover conferenties plaats. Het gaat erom deze belangrijke menskundige inzichten te leren kennen, te verdiepen en ermee te kunnen werken in de praktijk van het leven.

Thema’s als de ontwikkeling van de mensheid (bewustzijnsontwikkeling) pakt de sectie op verschillende manieren op. Een bijzonder plaats heeft daarbij de christologie.

Al deze activiteiten verschijnen vaak onder de vlag van de Antroposofische Vereniging.

De esoterische kern

De Algemene Sectie verzorgt ook de esoterische kern van de Hogeschool. Deze bestaat uit een negentiental mantrische spreuken, die Steiner voor de leden van deze kern gaf. Deze meditaties ontsluiten een weg, gericht op het geestelijke aspect van mens en wereld.

De weg van geesteswetenschappelijk onderzoek

Naast deze negentien meditaties zijn er in de antroposofie meerdere wegen aangegeven, die het geestelijke in mens en wereld onderzoekbaar maken. Ze leiden tot imaginatie, inspiratie, intuïtie. Waar het in deze wegen om gaat, en hoe ze in de praktijk gegaan kunnen worden, dat te verkennen rekent de algemene sectie ook tot haar taak. Daarbij hoort niet alleen hoe men individueel kan werken, maar ook hoe we daarbij van elkaar kunnen leren.

Inrichting

Het bestuur van de vereniging is tevens de sturende kerngroep van de Algemene Sectie. Ook bestaat er een onderzoeksgroep waarin relevante thema’s worden besproken en onderzocht, zoals verschillende vormen van meditatie, scholing, de biografie in het licht van karma en reïncarnatie.