Goetheanum Goetheanum - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Goetheanum

Op tal van gebieden in de samenleving zijn mensen actief met antroposofie. De een meer uitgesproken dan de ander, sommigen stil voor zichzelf, anderen midden in de samenleving. Veel bedrijven, organisaties en initiatieven laten zich in hun werk inspireren door gedachten vanuit de antroposofie. In het internationale hoofdkwartier van de Algemene Antroposofische Vereniging in Zwitserland komt dit alles samen. Dit centrum is gesticht door Rudolf Steiner, hij heeft als pionier van een organische bouwstijl hiervoor het hoofdgebouw, het Goetheanum, ontworpen.

goetheanum modern

De Nederlandse vereniging maakt deel uit van deze wereldwijde Algemene Antroposofische Vereniging met haar culturele en spirituele centrum in Dornach bij Bazel. Als lid van de Nederlandse vereniging is men tevens lid van de internationale vereniging, een verbondenheid waaraan actief inhoud kan worden gegeven door deelname of bezoek aan studiebijeenkomsten, conferenties, voorstellingen en exposities in het Goetheanum. Er zijn op alle continenten en in meer dan honderd landen Antroposofische Verenigingen, actieve ledengroepen en initiatieven van leden te vinden. Het lidmaatschap staat open voor iedereen: ongeacht nationaliteit, maatschappelijke positie, godsdienstige overtuiging of wetenschappelijke opvatting.

Ga naar de website van het Goetheanum

Een lid van de Antroposofische Vereniging in Nederland kan ook digitaal toegang verkrijgen tot de website van het Goetheanum en daarmee van de General Anthroposophical Society/Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft (naast Engels en Duits, is er steeds ook een versie in het Spaans en het Frans). Het lid moet wel eerst online om toegang verzoeken, waarvoor een eigen mailadres is vereist. Men zal dan uw lidmaatschap controleren en u vervolgens toegang verlenen. U kunt zelf een wachtwoord instellen, wat aan uw eigen mailadres wordt gekoppeld, waarmee u kunt inloggen. De Login vindt u rechtsboven op de website van het Goetheanum. Als u op Login klikt, ziet u de volgende boodschap:

Do you not yet have access? If so, please click the button ‘Apply for access’. We will process your application as soon as possible and activate your login. You will be notified by email. Please note that it can take up to 24-48 hours until a new login is created. Thank you for your attention.

Besitzen Sie noch keinen Zugang? Dann klicken Sie unten auf ‘Zugang beantragen‘. Wir werden Ihren Antrag baldmöglich bearbeiten und den Zugang freischalten. Sie werden per Email benachrichtigt. Bitte beachten Sie, dass es 24-48 Std. dauern kann, bis ein neues Login erstellt ist. Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme.

Via de Login heeft u onder andere gratis toegang tot de pdf van het maandelijkse internationale ledenblad Anthroposophy Worldwide/Anthroposophie weltweit, en indien van toepassing tot de livestream van de Algemene Ledenvergadering in het Goetheanum: Annual General Meeting/Generalversammlung. U kunt hier ook uw eigen profiel opstellen en aanpassen.

Lees verder over antroposofie

wat-is-antroposofie Goetheanum - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Wat is antroposofie?
Antroposofie biedt ieder mens inzicht om het geestelijke in zichzelf te activeren.
historie-thumb Goetheanum - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Historie antroposofie
De historie van de antroposofie is nauw verbonden met het leven van Rudolf Steiner.
rudolf-steiner-thumb Goetheanum - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Rudolf Steiner
Zijn leven (1861-1925) en werk staat aan de basis van de antroposofie.
antroposofieindewereld-thumb Goetheanum - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Antroposofie in de wereld
Op tal van gebieden in de samenleving zijn mensen actief met antroposofie.
benikantroposoof-thumb Goetheanum - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Ben ik antroposoof?
Iedereen kan zelf bepalen in hoeverre hij of zij zich met antroposofie wil inlaten.
Antroposofie.nl
Overzichtswebsite van Antroposofie in Nederland.
logo-antroposifie_nl Goetheanum - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland