Over de vereniging

De Antroposofische Vereniging verenigt “mensen, die het zieleleven in de mens individueel en in de menselijke samenleving willen ontwikkelen op grondslag van de door Rudolf Steiner vertegenwoordigde geesteswetenschap, de antroposofie”.

Zij stelt zich ten doel “het bestuderen, beoefenen en verbreiden van deze geesteswetenschap”. Daarmee wil zij een spiritueel gefundeerde bijdrage leveren aan de menselijkheid in de wereld van heden en morgen.
Als spirituele basis van de vereniging dient de Grondsteenspreuk van Rudolf Steiner. Deze wordt hieronder weergegeven.

Rudolf Steiner stelde de resultaten van al zijn onderzoek beschikbaar aan iedereen die ermee wilde werken en publiceerde daarover. Voor de verdere ontwikkeling van het individu en van de antroposofie zelf werd in 1923 de Algemene Antroposofische Vereniging opgericht. In Nederland kennen we – zoals in tal van andere landen op alle vijf continenten – een eigen vereniging: de Antroposofische Vereniging in Nederland, gevestigd in Zeist. De vereniging kent circa vierduizend leden.

Er zijn zo’n 50 plaatselijke ledengroepen en studiecentra. Er worden lezingen, bijeenkomsten en diverse cursussen georganiseerd, evenals sociale en kunstzinnige activiteiten, waaronder uitvoeringen met muziek, euritmie en drama, tentoonstellingen en vieringen van jaarfeesten als Sint Jan in de zomer en het herfstfeest Michaël. Daarnaast zijn er ook jongerengroepen en landelijke themagroepen.

Themadagen en conferenties

Op landelijk niveau nodigt de Antroposofische Vereniging haar leden regelmatig uit voor themadagen en conferenties over onderwerpen van gemeenschappelijke interesse of actueel maatschappelijk belang. Hierin komen bijvoorbeeld onderwerpen aan bod als karma en reïncarnatie, antroposofie en religie, antroposofie als scholingsweg en de spirituele bronnen van kunst en cultuur. Maar ook ontwikkelingen en vraagstukken die ieder van ons als burger voor ethisch-morele dilemma‘s kunnen plaatsen, worden hier vanuit geestelijk perspectief bezien, zoals gentechnologie en ons voedsel, biomedische wetenschap en de integriteit van ons lichaam, de ontwikkeling van burgerschap en overheid, en de kindwaardigheid van ons onderwijs.

Wereldwijde vereniging

De Nederlandse vereniging maakt deel uit van de wereldwijde Algemene Antroposofische Vereniging met haar culturele en spirituele centrum in Dornach, Zwitserland. Als lid van de Nederlandse vereniging is men tevens lid van de internationale vereniging, een verbondenheid waaraan actief inhoud kan worden gegeven door deelname of bezoek aan studiebijeenkomsten, conferenties, voorstellingen en exposities in het bekende Goetheanum.

Er zijn op alle continenten en in meer dan honderd landen Antroposofische Verenigingen, actieve ledengroepen en initiatieven van leden te vinden. Het lidmaatschap staat open voor iedereen: ongeacht nationaliteit, maatschappelijke positie, godsdienstige overtuiging of wetenschappelijke opvatting.

De Grondsteenspreuk

Bij de oprichting van de Algemene Antroposofische Vereniging met Kerstmis 1923 gaf Rudolf Steiner als spirituele basis van die vereniging de Grondsteenspreuk. Voor velen is de Grondsteenspreuk een belangrijke bron van inzicht en inspiratie geworden. Er mee omgaand, studerend of mediterend is uiteindelijk de antroposofie als geheel vindbaar en beleefbaar. Men vindt, de spreuk lezend en overdenkend, zichzelf als de mens, ingebed in het grotere geheel van de schepping. Hieronder de Nederlandse vertaling van Roel Munniks.

 

Mensenziel!
Je leeft in de ledematen,
Die je door de ruimtewereld
In het geestzeewezen dragen:
Oefen geest-herinneren
In zielediepten,
Waar in machtig werkend
Wereldschepper-zijn
Het eigen ik
In het Godes-Ik
Tot wezen wordt;
En je zult waarlijk leven
In mensen-wereld-wezen.

Want machtig werkt de Vadergeest der hoogten
In de werelddiepten zijn-verwekkend:
Gij krachtgeesten,
Laat uit de hoogten klinken,
Wat in de diepten zijn echo vindt;
Dit spreekt:
Uit het Goddelijke is het menszijn.
Dat horen de geesten in oost, west, noord, zuid:
Mogen mensen het horen.

 

Mensenziel!
Je leeft in de harte-long-beweging,
Die je door het tijdenritme
In het eigen zielewezensvoelen brengt:
Oefen geest-bezinnen
In ziele-evenwicht,
Waar de golvende
Wereld-wordings-daden
Het eigen ik
Met het wereld-ik
Verenigen;
En je zult waarlijk voelen
In mensen-ziele-werking.

Want machtig werkt de Christus-wil alom
In de wereldritmen zielen-begenadigend:
Gij lichtgeesten,
Laat uit het oosten aanvuren
Wat door het westen zich vormt;
Dit spreekt:
In Christus wordt tot leven de dood.
Dat horen de geesten in oost, west, noord, zuid:
Mogen mensen het horen.

 

Mensenziel!
Je leeft in het rustende hoofd,
Dat jou uit eeuwigheidsgrond
De wereldgedachten ontsluit:
Oefen geest-schouwen
In gedachten-rust:
Waar de eeuwige godendoelen
Wereld-wezens-licht
Aan het eigen ik,
Om vrij te willen,
Schenken;
En je zult waarlijk denken
In mensen-geestes-grond.

Want machtig werken de wereldgedachten van de Geest
In het wereldwezen licht-afsmekend:
Gij zielengeesten,
Laat uit de diepten vragen
Wat in de hoogten verhoord wordt:
Dit spreekt:
In de wereldgedachten van de Geest ontwaakt de ziel.
Dat horen de geesten in oost, west, noord, zuid:
Mogen mensen het horen.

 

Op het keerpunt der tijden
Betrad het wereld-geestes-licht
De aardse wezensstroom;
Nacht-duister
Heerste niet langer;
Daghelder licht
Straalde in mensenzielen;
Licht,
Dat verwarmt
De arme herdersharten;
Licht,
Dat verlicht
De wijze koningshoofden.

Goddelijk licht,
Christus-zon,
Verwarm
Onze harten;
Verlicht
Onze hoofden;
Dat goed worde
Wat wij
Vanuit ons hart oprichten,
Wat wij
Vanuit ons hoofd leiden
Willen.

Motief.online

Blijf via Motief.online op de hoogte van actuele berichten uit de antroposofische beweging en daarbuiten, blader door de evenementenkalender en bekijk de entree van Motief, het ledenblad van de AViN. Ook is op deze website een actueel overzicht te vinden van ledengroepen, studiecentra en bijeenkomsten van de esoterische cyclus.