Beleidsmatige uitgangspunten

 

 1. De vereniging heeft enerzijds het doel de antroposofie als geesteswetenschap te bevorderen en daarvoor de vrije hogeschool voor geesteswetenschap centraal te stellen, anderzijds het zielenleven in mens en maatschappij te verzorgen op de grondslag van de antroposofie. Beide richtingen komen samen in het hogeschoolwerk in de werkgebieden.
 2. Wij willen daaraan werken in de vereniging door:
  – het stimuleren van een oefencultuur
  – gelegenheid geven voor een ontmoetingscultuur
  – het zoeken naar verbindingen met de werkgebieden
  (onder meer via de secties van de hogeschool).
 3. Concreter betekent dit dat wij naast eigen activiteiten ook activiteiten van leden willen stimuleren en initiatieven coördineren. De deelname aan de ledenavonden of aan groepen op zakelijke grondslag kan beduidend hoger. Ook de deelname aan de Esoterische cyclus voor Hogeschoolleden zouden wij willen bevorderen. Het zou helpen indien leden voor elkaar meer zichtbaar zouden zijn.
 4. Naar buiten de vereniging is het van belang dat wij tijdgenoot zijn. Motief en de website zijn daarvoor een medium, maar wij kunnen ook in onze activiteiten representanten van belangrijke bewegingen of instituten buiten de vereniging uitnodigen en mogelijk door onze opstelling zelf uitgenodigd worden als gesprekspartner.
 5. Een belangrijke opgave is de vereniging voor de komende generatie open te stellen op een manier dat jonge mensen hun eigen wil in de vereniging herkennen. Het is geen probleem dat de gemiddelde leeftijd wat hoger ligt, maar
  de toegang tot de vereniging voor een nieuwe generatie moet een punt van aandacht van de huidige leden zijn. Het is een gezamenlijke opdracht de vereniging ‘door te geven’ aan de volgende generaties.
 6. De Antroposofische Vereniging is onderdeel van een wereldwijde beweging en verenigingsleven. Daarom oriënteren wij ons op het jaarthema van de AAG aan het Goetheanum en zoeken de samenwerking met de omliggende zusterverenigingen. Idealiter ondernemen wij gezamenlijk met hen enige activiteiten.
 7. Wij oriënteren ons op de tijdshorizon van de komende 7 jaar tot aan het vieren van 100 jaar Weihnachtstagung en oprichting van de AAG in 1923 (dus in 2023). Tegen die tijd zouden wij willen kunnen laten zien dat de vereniging
  er stevig voor staat om gereed te zijn voor een volgende eeuw.
 8. De hogeschool maken wij zoveel mogelijk zichtbaar voor de leden. Zij kunnen dan beter ervaren dat van het hogeschoolwerk een stimulans uitgaat voor het gehele leven van de vereniging. Het blijkt veel enthousiasme te wekken (getuige de hogeschooldag) als al het onderzoek waarmee leden zich bezig houden (meer of minder methodisch) zichtbaar wordt voor alle anderen (waardoor ook mensen in de werkgebieden die vragen hebben weten wie ze kunnen benaderen). Voor de algemene leden is het van belang de ‘algemene sectie’ van de hogeschool meer inhoud en gezicht te geven.
 9. Wij proberen de grondsteen in het verenigingsleven een vanzelfsprekende plaats te geven en als geestelijk oriëntatiepunt voor de leden, de overledenen en hiërarchieën zichtbaar te laten zijn.
 10. De AViN neemt scholingsinitiatieven op het gebied van menskunde, biografie en meditatie en bevordert het inrichten van actieve groepen rond deze thema’s.
 11. De vereniging als ‘huis voor antroposofie’ kan actiever worden ‘ingericht’ door:
  – nieuwe organen te scheppen, zoals een bestuurskring, respectievelijk open ledenbijeenkomsten;
  – leden vaker gericht uit te nodigen voor activiteiten/een inhoudelijke bijdrage te leveren;
  – meer thematische ledengroepen te organiseren;
  – de leden (elkaar) regionaal op te (laten) zoeken.
 12. De verjonging en uitbreiding van de AViN is een gemeenschappelijk traject van bestuur en oudere leden (zie onder 5). Motief en de website dienen ontmoetingen voldoende te faciliteren. Het is van belang gericht voor de jeugd activiteiten/ruimte te organiseren. Wij zullen de aansluiting zoeken met waar antroposofie al in de wereld werkt en jonge mensen aanspreekt.

Motief.online

Blijf via Motief.online op de hoogte van actuele berichten uit de antroposofische beweging en daarbuiten, blader door de evenementenkalender en bekijk de entree van Motief, het ledenblad van de AViN. Ook is op deze website een actueel overzicht te vinden van ledengroepen, studiecentra en bijeenkomsten van de esoterische cyclus.