default-header Hogeschoolconferentie over de Esoterische Cyclus-Bijeenkomsten - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Hogeschoolconferentie over de Esoterische Cyclus

Startdatum
16 februari 2024 19:00
Einddatum
18 februari 2024 17:00
Max. deelnemers
150
Aantal plaatsen
0
Prijs per persoon
€100,00

100 jaar geleden, begin 1924, richtte Rudolf Steiner de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap in met negentien meditaties. De school vormde, onder de rechtstreekse inspiratie van de tijdgeest Michaël, de esoterische kern van de Algemene Antroposofische Vereniging. Deze bron van esoterie zou gaan uitstralen naar allerlei gebieden van het leven, en impulsen bieden voor wetenschap en kunst, gezondheidszorg, opvoeding en de verzorging  van de aarde.

Op een groeiend aantal plekken in de wereld wordt al 100 jaar gewerkt met de meditaties. Die bereiden ons voor op het bewust omgaan met de wezens in de bovenzinnelijke wereld, die onze helpers en verzorgers zijn. Niet alleen in de slaap en tussen dood en nieuwe geboorte. Maar ook, steeds meer, wakker levend en werkend op aarde. Als je jezelf intens daarmee verbindt kunnen de meditaties je geestelijke wezenskern krachtig en stralend maken.  

Er zijn ook krachten op aarde werkzaam die tegen mensen zijn; tegen de belofte die hen is gegeven om ooit in vrijheid mee te kunnen scheppen aan een kosmos van liefde. Die krachten worden sterker, ze zaaien verwarring, zorgen voor afleiding, verduisteren je uitzicht. Je kunt die krachten ervaren in veel van wat er nu om ons heen gebeurt. Je wordt steeds openlijker uitgedaagd om bewust te gaan staan voor echte menselijkheid. Maar hoe doe je dat?

In de kring van lectoren die de 19 meditaties in het Nederlandse taalgebied verzorgen, leeft de zorg om de aandacht voor deze inhouden van de Michaëlschool te blijven vernieuwen. Onlangs zijn de meditaties met de toelichtingen van Steiner in het Nederlands vertaald, en openlijk beschikbaar. Mede daarom is de behoefte gevoeld om het werken hieraan te intensiveren. En is besloten deze conferentie van vrijdagavond tot en met zondagmiddag  te organiseren en alle leden van de Hogeschool uit te nodigen voor dit gezamenlijk werk.

Klik hier voor het gedetailleerde programma.

We willen beginnen met de grote samenhang in deze 19 meditaties. Op vrijdagavond zijn er drie korte inleidingen van elk een half uur, ieder over een overkoepelend thema: 1) De ‘wachter’ door de meditaties heen. 2) Het licht, het duister en de kleuren door de meditaties heen. 3) Het stemmen van de ziel in het bewegen tussen twee werelden. De zaterdag begint met een bijdrage over de ‘bordteksten’, de middag eindigt met een korte voordracht over ‘het rode venster’. ‘s Avonds klinkt de 10e meditatie  tegen de achtergrond van de ontwikkeling in de hele reeks.  De zondagochtend begint met een inleiding over hoe in de 19 meditaties steeds hogere lagen van bewustzijn aangesproken worden. De middag eindigt met een bijdrage over: loutering, verlichting, transsubstantiatie en communio ten aanzien van de hele cyclus.

Op zaterdag zijn er ’s ochtends en ’s middags werkgroep-bijeenkomsten gepland. Deze vormen een geheel. Hetzelfde geldt voor de zondag. Een groot aantal lectoren bereidt zich voor om daarin te werken aan een of meer meditaties of aan aspecten van de hele leergang. We streven naar een actieve kunstzinnige verwerking daarbij. Tussen de programmadelen zullen er muzikale interventies zijn. De pauzes zullen ruim bemeten zijn, zodat er een ademend programma ontstaat. Er wordt voor koffie en thee en twee keer voor een lunch gezorgd. In de avondpauze op zaterdag (17.00-20.00u) kunt u zelf in de horeca in Zeist dineren.

Deze conferentie is alleen voor leden van de Hogeschool voor Geesteswetenschap. Neemt u a.u.b. uw blauwe lidmaatschapskaart mee.

Vrijdagavond 16, zaterdag 17 en zondag 18 februari 2024, Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist  Kosten: € 100  (huur ruimtes, catering, werkgroep-materiaal, diversen). In de pauzes wordt voor koffie en thee en lunches gezorgd. In de avondpauze op zaterdag kunt u in de Zeister horeca dineren. Reserveren wordt dringend aanbevolen i.v.m. de zaterdagavonddrukte.

Na aanmelding ontvangt u gedetailleerde informatie over programma en werkgroepen. Tijdens de conferentie kunt u uw werkgroep-keuze maken. Wanneer de conferentie volgeboekt is, kunt u op een reservelijst worden geplaatst.

Afbeelding uit het pas uitgekomen kunstboek: Reizen zonder voetspoor van Frederiek Nelissen (schilderijen) en Wil Uitgeest (tekst). Zie Motief 275.