default-header Inzicht in het geestelijke, 25 november 2023-Bijeenkomsten - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Inzicht in het geestelijke, 25 november 2023

Startdatum
25 november 2023 10:00
Einddatum
25 november 2023 16:00
Prijs per persoon
€35,00

Dit is de tweede meditatiedag van vier; aanmelding is voor elke afzonderlijke dag nodig.

De rol van meditatie

Als je uitgaat van de mogelijkheid van het bestaan van iets geestelijks, roept dat de vraag op: wat is dat geestelijke in mijzelf? En wat is het geestelijke van de wereld?

Deze vragen openen grootse werelden en vergezichten.

Het geestelijke van jezelf: de drager van je individualiteit, die door meerdere levens een ontwikkeling doormaakt waarbij ook het karma een rol speelt. Het geestelijke van de wereld: scheppende wezens als engelen en aartsengelen. Zij spelen een rol in ons dagelijkse leven die voor het bewustzijn grotendeels verborgen blijven en herkenbaar kunnen worden achter verschijnselen als toeval of dingen die spontaan of vanzelf lijken te gaan.

Deze werkelijkheden zijn versluierd; we worden er als mens voor beschermd dat direct waar te nemen omdat die inzichten bijna niet te verdragen zouden zijn. Het gaan van een meditatieve weg kan je bewustzijn (dus eigenlijk je ziel) hiervoor openen.

Meditatie is een innerlijke bezinning gericht op het ontwikkelen van concrete en gedifferentieerde vermogens het geestelijke waar te nemen en te beleven, met vol bewustzijn. Dat is het karakteristieke van antroposofische meditatie.

Vanuit de algemene sectie van de AViN en in samenwerking met het Atelier Antroposofie en Samenleving organiseren we in het verloop van 2023-2024 vier zaterdagen waarin we met elkaar oefenend aan de slag gaan. We willen ervaringen uitwisselen, aandacht geven aan de hindernissen die je kunt tegenkomen, en vooral ook elkaar bemoedigen op deze weg.

Thema’s die we op deze dagen zullen behandelen zijn onder meer: Hoe maak je innerlijke rust? Hoe implementeer je meditatie in je dagelijkse leven? Hoe onderscheid je de stoffelijke wereld van de geestelijke wereld? Hoe breng je je meditatieve bewustzijn in het leven van alledag?

De dagen hebben een onderling verband, maar kunnen ook elk op zich meegemaakt worden.

Meditatiedag 25 november 2023 Stichtse Vrijeschool Zeist
Wat is Meditatie, hoe geef je het een plek in je leven en hoe kan je omgaan met weerstanden?

Programma

09.45 uur: Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur: Welkom, opmaat en programma van de dag in van de reeks van vier dagen.
10.20 uur: Gezamenlijke euritmie
10.35 uur: Oefenen: meditatie op een bijzondere ervaring. Wat is meditatie?
10.55 uur: Uitwisselen in kleine groepen: hoe krijgt meditatie een plek in mijn dagelijks leven of hoe kan het dat gaan krijgen? Waartoe doe ik het/wil ik het gaan doen? En welke weerstanden kom ik tegen?
11.20 uur: Koffie/thee pauze
11.35 uur: Inleiding en plenair gesprek n.a.v hoe je meditatie een plek geeft, onderzoeken welke weerstanden (krachten/wezens) je tegenkomt en wat/wie je kan helpen
12.10 uur: Nogmaals oefenen gevolgd door een schrijfmoment
12.25 uur: Muziek
12.40 uur: Aankondigen werkgroepen: Jaap van de Weg, Magali Müller-Peddinghaus, Bernadette Groothuis, Denise Veldhuis, Clarine Campagne 
12.50 uur: Lunch
13.35 uur: Werkgroepen: verschillende aspecten van het mediteren aan de spreuk ‘Oerzelf' (o.a.met euritmie) en het bespreken van ieders eigen weg
15.20 uur: Leren van en onderzoeken met elkaar; plenair gesprek
15.45 uur: Euritmie en muziek 
16.00 uur: Afronding en vooruitblik

Data: 7 oktober 2023, 25 november 2023 en 9 maart 2024 in de Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 in Zeist, en 25 mei 2024 in vrijeschool De Vuurvogel, Faunalaan 250 in Driebergen, steeds van 10.00 tot 16.00 uur.

Kosten: per keer € 35.

Clarine Campagne, Jaap van de Weg, Ivo de Lange, Jacqueline van Zeist, Willem Nijman, Bernadette Groothuis