default-header Jaarvergadering 2024 Antroposofische Vereniging in Nederland-Bijeenkomsten - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Jaarvergadering 2024 Antroposofische Vereniging in Nederland

Startdatum
18 mei 2024 10:00
Einddatum
18 mei 2024 16:30
Prijs per persoon
Vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 15)

Algemene Ledenvergadering 2024 van de Antroposofische Vereniging in Nederland.

We nodigen u hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering die op zaterdag 18 mei 2024 zal plaatsvinden van 10.00 tot 12.30 uur (enkel voor leden).

De zaterdagmiddag staat open voor introducés en zijn niet-leden ook van harte welkom om deel te nemen.

Het motto voor deze vergadering sluit aan bij het eeuwfeest dat we als vereniging in november vierden: Omdat wij het willen! Deze titel duidt – zoals in het gelijknamig jubileumboekje ook staat aangegeven – op de bereidheid om afstand en afgrond te overbruggen. Zoals 64 jaar geleden de gapende kloof tussen de twee Nederlandse verenigingen werd gedicht, zo is het aan ieder van ons om verschillen te overbruggen en er vruchtbaar mee om te gaan.

Het thema van deze vergadering is metamorfose: omvorming. Dit sluit aan bij het eeuwfeest van de Kerstbijeenkomst 1923 die de Antroposofische Vereniging een metamorfose bracht: zij werd een maximaal open en moderne vereniging gedragen door een optimaal spirituele verdieping in het hogeschoolwerk. Die metamorfose kon maar beperkt worden voltrokken; de hogeschool kon niet zoals beoogd worden opgebouwd. Na een eeuw kondigt zich de noodzaak van een nieuwe omvorming aan. Een omvorming die we nu – zonder een ingewijde leidsman – samen zullen moeten voltrekken.

Waar staan we nu? Waar willen we heen? Wat voor metamorfose is nodig? Hoe ontwikkelt de antroposofische geesteswetenschap zich verder? Welke vraag stelt de samenleving aan ons?

Programma

Algemene ledenvergadering (ALV)
Graag uw roze lidmaatschapskaart bij de ingang tonen
18 mei 2024, Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 in Zeist

9.30 uur: Welkom, koffie en thee
10.00 uur: Opening ALV en inleiding, Pim Blomaard (voorzitter)
10.15 uur: Financiële toelichting, Reinoud van Bemmelen (penningmeester)
10.30 uur: Blik op de wereldwijde vereniging, Rik ten Cate (landsvertegenwoordiger)
10.40 uur: Plenair gesprek. Vragen of bijdragen (2023) olv Clarine Campagne
11.10 uur: Omvorming, met Magali  Muller-Peddinghaus
11.20 uur: Plenair gesprek. Vragen of bijdragen (2024-2025) olv Anselma Remmers
11.50 uur: Décharge bestuur, Pim Blomaard. Herbenoemingen bestuursleden. Benoeming secretaris. Herbenoeming lid kascommissie                  
12.20 uur: Omvorming, met Magali Muller-Peddinghaus
12.25 uur: Afsluiting ALV, Pim Blomaard
           
12.30 uur: Lunch (60 min)
 
Metamorfoseren

13.30 uur: Welkom, Rik ten Cate. Ervaringen met metamorfose
14.20 uur: Introductie werk- en gespreksgroepen
14.30 uur: Werk- en gespreksgroepen                
16.00 uur: De vereniging in beweging, Clarine Campagne. Gesprek met Eveline Clignett, oprichter van een grote vrijeschool-community (www.waldorfinspiration.nl) en helpt het AVIN Festival 2025 organiseren
16.25 uur: Afsluiting, Pim Blomaard
16.30 uur: Nazit

Werk- en gespreksgroepen 18 mei 2024                                                              

Gesprekskunst & dialoog

1. Een moderne vereniging, Eveline Clignett. Nieuwe generaties welkom heten. Oefenend in gesprek komen
2. In dialoog komen, Reinier Steinbuch. Oefenen met tegenstellingen
3. Perspectief creëren, Heleen Weening. Verenigd bewegen in de samenleving. Het perspectiefproject concreet maken
4. De vereniging vormgeven, Roos Naves. Over het nieuw constitueren van de (wereldwijde) vereniging
5. Waarheidsvinding als sociaal proces, Auke vd Meij. Omgaan met perspectiefverschillen

Kunstzinnig metamorfoseren

6. Beeldend bewegen, Juliette van Lelieveld. Metamorfoseren met euritmie
7. Van ik naar wij, Irene van der Laag. Door de vorm heen – van Mars naar Mercurius. Werken met houtskool aan motieven uit het Eerste Goetheanum
8. Mediteren als kunstzinnig proces, Willem Daub. Met praktische oefeningen
9. Katharsis, Elard Pijnaken. Het drama als omvormingsproces
10. Van vuur naar mysteriegemeenschap, Wim Wolbrink. Door de brand van het eerste Goetheanum kon Ita Wegman de vraag stellen die de weg mogelijk maakte naar een nieuwe samenleving: een mysterie-gemeenschap. Deze vraag leidde een jaar later rechtsreeks naar de Grondsteenconferentie. Een grootse drieslag en omslag: brand – vraag – daad. In de werkgroep zullen we aan de hand van het Russisch sprookje, De Gouden Veer, zien hoe belangrijk het element ‘vuur’ is om tot het nieuwe te komen. Ook in ons eigen leven kunnen we deze drietrap van vuur-vraag-vervolg menigmaal terugvinden.

Geestvuur ontsteken

11. Sterven en herboren worden, Madeleen Winkler. Leven met gestorvenen en ongeborenen
12. Leven, dood en opstanding, Jaap van de Weg. Staan voor Leven & Dood – geestelijke ervaringen
13. Kosmische & Kunstmatige Intelligentie, Mathilde van Arkel en Albert Vlug. Bewustwording van het bewustzijn, in beeld en tegenbeeld
14. Metamorfose bij planten en doorontwikkeling van de vereniging, Ger van de Ven. In deze werkgroep gaan we, ter inspiratie, allereerst samen kijken naar de metamorfoseprocessen bij de plant. Vervolgens nemen we de ruimte om elkaar te ontmoeten rondom het thema: Wat zie ik voor mezelf, in mijn positie, nou voor mogelijkheden en uitdagingen om bij te dragen aan een doorontwikkeling van ons verenigingswerk.
15. Metamorfose van de taal na de dood, Frits Burger. Hoe het spreken bij gestorvenen kan werken