default-header Ontmoeting-/netwerkdag -Bijeenkomsten - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Ontmoeting-/netwerkdag

Startdatum
26 januari 2025 10:00
Einddatum
26 januari 2025 15:00
Prijs per persoon
Vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 15)

Ontmoeting-/netwerkdag
26 januari 2025
Stichtse Vrije School in Zeist

Planning:
10:00 uur welkom met uitgebreide brunch en open ontmoeting aan thematafels
12:00 uur inhoudelijk gedeelte over antroposofie in de maatschappij
15:00 uur afsluiting
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 15

Samenwerken! Een mooi Keniaans gezegde luidt: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

De AViN slaat opnieuw de handen ineen met Waldorf Inspiration door in navolging op de succesvolle ontmoetingsdag op 10 maart 2024, een nieuwe Ontmoetings-/netwerkdag te organiseren.
Bij deze dag ligt de nadruk op samenwerking. In een ontspannen en open sfeer willen we in gesprek gaan over wat ons met elkaar verbind, wat de bron is van waaruit we gemeenschappelijk werken en hoe we kunnen zorgen dat we op een positieve en succesvolle manier kunnen bijdragen aan de vragen van de maatschappij anno nu.

Enerzijds zal de dag dus gaan over onze wortels, waarin we willen werken aan een gemeenschappelijk manifest en een modern taalgebruik over de antroposofie, anderzijds willen we actief ons verbinden binnen het netwerk en kijken hoe we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen goed georganiseerd en met lichtkracht in de wereld te staan.

We hopen dat er een rijke uitwisseling ontstaat tussen leden die langer lid zijn, bestuursleden, nieuwe leden, organisaties binnen het antroposofisch netwerk, mensen die werken in de verschillende werkvelden en mensen die geen lid zijn maar zich wel verbonden voelen met de antroposofie. Kom je ook? Neem graag een introducee mee!