default-header 100 jaar Christengemeenschap - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

100 jaar Christengemeenschap

02 december, 2022

Bij het eeuwfeest van de Christengemeen­schap, dat dit jaar in oktober in Dortmund met een internationale conferentie werd gevierd, was van meet af aan een caleidoscoop van veelkleurige tegenstellingen zichtbaar. Alleen al de leeftijdsopbouw (1800 volwassenen, 500 jongeren, 100 kinderen) en de veelheid van 38 nationaliteiten liet zien, dat deze groepen moeilijk onder één noemer gebracht konden worden. Afgezien van enkele collectieve bij­eenkomsten waaierden de deelnemers in tallo­ze groepen uiteen. Ogenblikken van ongehoor­de stilte wisselden af met uitbundige dansen, zang en voorstellingen van acteurs en leken. Een wisselbad van impressies bewerkstelligde, dat de gezichten van de deelnemers van dag tot dag opener en vriendelijker werden, na de vermoeidheid van reizen en de irritaties van lange wachtrijen bij de ontvangst. Die lange rij­en (‘Schlange stehen’) bleven overigens hard­nekkig terugkomen bij alle maaltijden, maar de ongedwongen sfeer maakte, dat je met iedere willekeurige wachtende in de zonovergoten rij in een interessant gesprek verwikkeld kon raken. Een gezegde uit de tijd van het ijzeren gordijn werd weer actueel: ‘Warum müssen wir hier so lange Schlange stehen?’ ‘Weil es kein Paradies ohne Schlange gibt.’

Naast alle verfrissende veelheid kon je op deze conferentie ook een indrukwekkende eenheid beleven. Dat is niet onze verdienste, maar het geschenk van de sacramenten, die de kwintes­sens van de Christengemeenschap vormen. In acht zalen werd dagelijks de mensenwijdings­dienst in een veelheid van verschillende talen gehouden. Nog nooit hebben zoveel mensen een priesterwijding kunnen meemaken, dank­zij het feit dat in de grootste zaal vier dagen achtereen een wijding werd voltrokken. In elk van de acht zalen kon je in de ongehoorde stil­te een eerbiedige aandacht ervaren: aan het altaar is Iemand aanwezig die alle tegenstellin­gen overbrugt en de mensen verenigt.

Bastiaan Baan

Dit bericht verscheen in Motief 268 van december 2022-januari 2023

Bekijk ook

Lievegoed_-_bijgesneden 100 jaar Christengemeenschap - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Lievegoed zal veerkracht moeten tonen
220px-Ita_Wegman_1899 100 jaar Christengemeenschap - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Rehabilitatie van Elisabeth Vreede en Ita Wegman
Goetheanum 100 jaar Christengemeenschap - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Vereniging: bevragen en bewegen?