default-header Bestuur en bestuurskring - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Bestuur en bestuurskring

07 oktober, 2022

De organisatie van de vereniging

Op de nieuwe website van de vereniging is de nodige informatie te vinden over de organisatie en structuur van de vereniging. Aangezien we toch regelmatig vragen krijgen over de  verschillende ‘kringen’ die er zijn, lijkt het goed nog meer context bij de diverse ‘organen’ te geven. In dit nummer staan we stil bij het bestuur en de bestuurskring. Later volgen nog de lectorenkring, hogeschoolkring en de kring van contactpersonen.

Tekst: Pim Blomaard en Clarine Campagne
Beeld: Matteus Lamers

Ieder bestuurslid van de AViN wordt bij meerderheid van stemmen individueel gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur bestaat bij voorkeur uit tenminste vijf maar liever meer personen om veelzijdigheid en meerstemmigheid te bevorderen. Het bestuur draagt in gezamenlijkheid de verantwoordelijkheden die in de statuten van onze vereniging beschreven staan. Een bestuurslid kan individueel geen juridische verplichtingen aangaan; er zijn minimaal 2 handtekeningen nodig op basis van een gedocumenteerd bestuursbesluit. Het huidige bestuur zet in op een dialogische cultuur en ondersteunt initiatieven van leden. We voelen ons niet aan het hoofd staan van de vereniging, eerder in het hart misschien, en proberen voor iedereen toegankelijk te zijn.

Het bestuur kiest zelf wie het aan de ALV als nieuw te benoemen bestuurslid voordraagt. Dat heet coöptatie. Dat maakt dat de synergie in deze kring goed kan zijn, maar biedt ook het gevaar van te grote eenzijdigheid en eenkennigheid (ons kent ons). De huidige bestuursleden met daarin kunstenaars, ondernemers, coaches, docenten, onderzoekers vormen in bepaald opzicht al wel een zeker divers pluimage. Op dit moment hebben we Fanina van Nuffelen bereid gevonden opnieuw bestuurslid te worden en zoeken we nog een zevende persoon.

Een bestuur kan kwetsbaar worden als de taken bij elkaar te veel worden en als het onderling in groeven terechtkomt waar het niet meer stroomt. Daarom hebben we een kring om ons heen gevormd die meewerkt, steunt en spiegelt: de bestuurskring.

Bestuurskring

In het verleden is het vaak zo geweest dat direct om het bestuur heen een kring van betrokken actieve leden stond, zoals een Medewerkerskring in de jaren vijftig, of een Waarnemerskring in de jaren tachtig. Begin 2019 heeft het bestuur daaraan opnieuw invulling gegeven en een eigen bestuurskring ingesteld die maandelijks bijeenkomt met het bestuur onder leiding van Clarine Campagne. Voor de bestuurskring worden mensen gevraagd die in de regel al op thema’s samenwerken met het bestuur en dus niet alleen van buitenaf adviseren.

We formuleerden dat bestuurskringleden meekijken met het bestuur en zijn landelijke taken en daarin ook adviseren, de verantwoording voor de landelijke ontwikkeling en de keuzes die daarvoor worden gemaakt meedragen en ook meedoen om taken uit te voeren en uitgekozen taakgebieden te verzorgen. Een streefrichting daarbij is dat bestuurskringleden voor de taken die zij (veelal samen met een bestuurslid) oppakken ook weer kringen van leden vormen zodat veel meer leden actief kunnen bijdragen aan een antroposofische verenigende beweging.

Tegelijk krijgt het bestuur in de bestuurskring (kritische) feedback. Dat leidt tot aanpassingen zoals een open werving in plaats van een gesloten werving voor het lidmaatschap van de redactieraad voor Motief, of tot een betere procedure voor het begeleiden van leden die middelen van de vereniging gebruiken voor hun initiatief. In een open sfeer wordt het bestuur gespiegeld, ook in zijn houding (te terughoudend of te voortvarend).

Momenteel hebben naast de bestuursleden zitting in de Bestuurskring: Hans Cornet (dialoogbijeenkomsten), Roos Naves (financiën en ledeninitiatieven), Peter Nieuwenhuijse (Motief en website), Dineke Oldenhof (media en communicatie), Denise Velthuis (Grondsteenconferentie), en Jaap van de Weg (geesteswetenschappelijk onderzoek en scholing). We ervaren daadwerkelijke draagkracht van elkaar, we kijken – ook kritisch – met elkaars voornemens en activiteiten mee en we ervaren een sterk vertrouwen. Dat maakt ons als bestuursleden dankbaar voor het kunnen samenwerken in deze kring.

Dit artikel is verschenen in Motief 266 van oktober 2022

Bekijk ook

Lievegoed_-_bijgesneden Bestuur en bestuurskring - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Lievegoed zal veerkracht moeten tonen
220px-Ita_Wegman_1899 Bestuur en bestuurskring - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Rehabilitatie van Elisabeth Vreede en Ita Wegman
Goetheanum Bestuur en bestuurskring - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Vereniging: bevragen en bewegen?