default-header Nieuwe website antroposofie.nl online - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Nieuwe website antroposofie.nl online

13 juli, 2023

Internet is een vluchtig medium, maar het maken van een web­site is absoluut geen vluchtige zaak. In juni 2022 konden we de vernieuwde website van de Antroposofische Vereniging mel­den, vlak voor de jaarvergadering dat jaar. We schreven daarbij dat de tweede website, antroposofie.nl, nog in ontwikkeling was. Nu, bijna een jaar later en wederom vlak voor de jaarverga­dering, kunnen we deze website over Antroposofie in Nederland presenteren. Zoals de verenigingswebsite het afgelopen jaar een aantal kinderziektes heeft doorlopen, zal ook deze website nog wel enkele maanden nodig hebben voordat hij helemaal in de running is.

Tekst: Michel Gastkemper

De verenigingswebsite toont van alles wat direct met de Antro­posofische Vereniging heeft te maken. Waarvoor is dan deze tweede website? Voor een antwoord kunnen we een andere vraag stellen: kent de samenleving de antroposofie? Zij kent misschien de vrijescholen en de biologisch-dynamische land­bouw, maar wat het gemeenschappelijke daarvan is? Hierbij treedt een probleem op: heeft u wel eens iemand proberen uit te leggen wat antroposofie is? Het vraagt de nodige scholing om een goed begrip van antroposofie te krijgen. Maar wel zijn er initiatieven, organisaties en bedrijven die zich in de samenle­ving hebben bewezen, waar men zich verbonden voelt met de antroposofie. Daar heeft men een taal gevonden om dat aan de omgeving duidelijk te maken. En dat is heel concreet.

Er zijn genoeg mensen in Nederland die nog nooit van antropo­sofie hebben gehoord en daar dus geen notie van hebben. Voor hen zijn er zoveel mogelijkheden om op de een of andere manier met antroposofie in aanraking te komen. Welk beeld krijgen zij bij het woord antroposofie? We laten het in feite aan de media over om te vertellen wat dat is, we doen het niet zelf met zo’n groot bereik. Welk beeld willen wijzelf de inwoners van Neder­land meegeven van antroposofie? Ieder antroposofisch werk­veld doet dat weer op zijn eigen manier. Toegespitst op land­bouw, onderwijs, gezondheidszorg, kunst… en dan de specifieke antroposofische benadering van dat gebied.

En ook daar ligt een vraag naar antroposofie, in die diverse antroposofische werkvelden. De medewerkers die worden aan­genomen zijn lang niet altijd antroposofisch geschoold, hoe graag men dat ook zou willen. Vaak zijn het mensen die net met antroposofie in aanraking zijn gekomen en hiervoor open staan.

Nu denkt u misschien: mooi, dan is deze website antroposofie.nl er om aan iedereen te laten zien wat antroposofie is, waar­mee aan een grote behoefte tegemoet wordt gekomen. Maar zo eenvoudig is het niet, anders was dit al lang gebeurd. Wat we kunnen laten zien is wat er concreet in Nederland is gerealiseerd op antroposofisch gebied en wat daarvan door Nederland wordt herkend en begrepen. Niet particulier van individuen en niet sinds kort, maar wat zich in de loop der jaren heeft bewezen als een stabiele organisatie die voor de samenleving betekenis heeft.

Zie je die bij elkaar en dat zij qua achtergrond blijkbaar met elkaar te maken hebben, dat zij in feite een soort netwerk vor­men van door de antroposofie geïnspireerde instellingen, dan kan het idee gaan dagen dat daar een gemeenschappelijke gedachte achter zit. Die gedachte is te groot om in een beeld of in een tekst aan te tonen. We hopen dat het besef van dit net­werk de belangstelling wekt om op zoek doet gaan naar meer, naar wat daarachter steekt.

Op de website antroposofie.nl gebeurt dit concreet door zes werkvelden te presenteren:

1 Opvoeding en onderwijs
2 Zorg en welzijn
3 Landbouw en voeding
4 Kunst en cultuur
5 Economie en samenleving
6 Zingeving en ontwikkeling.

Daarvan wordt het nieuws en de organisaties getoond, net als de opleidingen. Er is een hele verzameling video’s en podcasts, er worden vacatures gemeld. Over antroposofie wordt gespro­ken en ook Motief van … is van de partij. Maar gaat u vooral zelf kijken en ontdekken wat er allemaal te vinden is. U zult nog ver­baasd staan.

En mocht u denken: dat ziet er toch allemaal eenvoudig en sim­pel uit, dan zijn we in onze opzet geslaagd. Want net als met kunst, of gewoon met teksten: als het aanspreekt alsof het geen moeite kostte, dan ga ik niet vertellen dat we wel twee jaar (met tussenpozen weliswaar, maar niettemin) met de voorbereidin­gen bezig zijn geweest.

Dit artikel verscheen in Motief 272 van mei 2023

Bekijk ook

Lievegoed_-_bijgesneden Nieuwe website antroposofie.nl online - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Lievegoed zal veerkracht moeten tonen
220px-Ita_Wegman_1899 Nieuwe website antroposofie.nl online - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Rehabilitatie van Elisabeth Vreede en Ita Wegman
Goetheanum Nieuwe website antroposofie.nl online - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Vereniging: bevragen en bewegen?