default-header Rudolf Steiner House in Londen - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Rudolf Steiner House in Londen

07 oktober, 2022

In de afgelopen 100 jaar was het Rudolf Steiner House in Londen de thuisbasis van de  Antroposofische Vereniging in Groot-Brittannië met een theater, café, boekhandel, bibliotheek, euritmielokaal en verschillende vergaderzalen en kantoren. In 2010, na de sluiting van de euritmie- en spraakopleidingen, liepen haar activiteiten en financiële levensvatbaarheid sterk terug. Het duurde ongeveer vijf jaar om deze situatie te keren, en toen waren we eindelijk in staat om het theater, de foyer en de boekhandel voor 1 miljoen pond te renoveren.

Bij dit ambitieuze project hebben wij ons laten inspireren door de woorden van Rudolf Steiner, die de verantwoordelijkheid van de Engelstalige wereld voor de verbreiding van de antroposofie benadrukte. Bij een bezoek aan Londen zei hij op 19 november 1922: “Achter alle verschrikkelijke decadentie, die zich aan de ene kant openbaart en die men niet kan ontkennen, gaat een – bij velen misschien onbewust – verlangen naar geestelijk leven schuil. En als in de antroposofische impuls leven en enthousiasme in overvloed aanwezig zijn, dan zou de specifieke gave van de antroposofie hier goed van de grond kunnen komen.”

Het team van het huis heeft zeker het nodige ‘leven en enthousiasme’ en het verrast ons hoeveel zoekende zielen uit alle delen van de wereld, van alle leeftijden, achtergronden, talen, religies en culturen door onze open deuren komen en met hun zoekende vragen komen. We leren dat in de straten van deze metropool mensen brandende vragen en verlangens met zich meedragen die gehoord en begrepen moeten worden.

Onze meest gedurfde vernieuwing is het omdopen en herlanceren van het 212 stoelen tellende theater, met als doel het een belangrijke rol te laten spelen in de Londense culturele wereld. Het Marylebone Theatre, dat vroeger bekend stond als Steiner Hall, werd in september officieel geopend met een kwalitatief hoogstaand programma van theater, muziek en spoken word-events. Belangrijke mensen uit de kunstwereld steunen het project. De naam ‘Marylebone’ is ontleend aan de wijk in Londen waar het gebouw al bijna 100 jaar staat. Het is een gebaar naar onze fysieke locatie, dat zegt: wij zijn hier! Dit inclusieve gebaar is warm onthaald door vele inwoners van de stad, die nu het gevoel hebben dat zij een band met het huis kunnen opbouwen.

In een tijd waarin het Londense theater steeds meer wordt gekoloniseerd door de Amerikaanse musical, zijn wij er trots op dat wij terugvechten met een serieus rijmend drama, geworteld in de antroposofie. De belangrijkste productie is een versie van het onvoltooide toneelstuk Demetrius van Schiller, voltooid door de Engelse toneelschrijver Peter Oswald. Peter heeft het script ontwikkeld in samenwerking met onze artistiek directeur, Alexander Gifford, op basis van een grondige studie van Steiners commentaren op de historische persoonlijkheid van Dmitry en ook het vervolgonderzoek van Sergej Prokofieff.

We ontwikkelen ook banden met onze lokale gemeenschap. Vertegenwoordigers van verschillende lokale organisaties waren enthousiast over hun bezoek en er zijn verschillende follow-up koffieochtenden geweest voor hun leden om meer te weten te komen over wat we doen en hoe ze betrokken kunnen raken.

In het najaar bieden wij een nieuw programma van educatieve activiteiten aan, naast de reeds bestaande activiteiten. Deze zullen geïnspireerd zijn op het artistieke leven van het theater en bestaan uit workshops en cursussen over euritmie, spraak, acteren en Bothmergym. Ook starten we met een serie lezingen onder de titel More to Life, die ingaan op de indringende vragen van onze bezoekers. We vinden het belangrijk dat onze sprekers bruggenbouwers zijn, die kunnen aansluiten bij wat er vandaag in mensen leeft. Een nieuwe jeugdimpuls krijgt vorm met een serie gesprekken over onderwerpen die voor twintigers van belang zijn.

Al deze activiteiten zijn aspecten van ons streven om de antroposofische impuls ‘leven en bezieling’ te geven, zoals Rudolf Steiner ons dat in deze grote stad heeft opgedragen.

Met deze intentie sterk in ons hart, zijn wij gemotiveerd om van het Rudolf Steiner Huis een  publieksgericht cultureel centrum in Londen te maken, waar alle mensen met spirituele vragen gehoord kunnen worden, waar creatieve gesprekken kunnen plaatsvinden en waar de impuls van de antroposofie levend en aanwezig is voor hen die haar zoeken.

Website Rudolf Steiner House: rsh.anth.org.uk

Adrian Locher, directeur Rudolf Steiner Huis

Dit artikel is verschenen in Motief 266 van oktober 2022

Bekijk ook

Lievegoed_-_bijgesneden Rudolf Steiner House in Londen - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Lievegoed zal veerkracht moeten tonen
220px-Ita_Wegman_1899 Rudolf Steiner House in Londen - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Rehabilitatie van Elisabeth Vreede en Ita Wegman
Goetheanum Rudolf Steiner House in Londen - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Vereniging: bevragen en bewegen?