default-header Stralend kristal. De helende kracht van stenen - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Stralend kristal. De helende kracht van stenen

07 juni, 2024

Gerard van den Dool

Een van de weetjes over edelstenen is dat bergkristal zorgt voor een heldere, geconcentreerde en scherpe geest. Die vaak breed uitgemeten invloed van edelstenen op je gezondheid kan scep­tisch maken. Wendela Copijn vertelt over de positieve rol die edelstenen in haar biografie hebben gespeeld.

Tekst: Wendela Copijn
Beeld: Gerard van den Dool

In 2003 kwamen mijn ouders met het voorstel voor mij om edel­steenwinkel Karbonkel over te nemen. In die tijd gaf ik lessen levensbeschouwing op een basisschool in Diemen. Relationeel had ik het moeilijk en ik had wat werk betreft mijn draai nog niet gevonden. Ik was bang voor de wereld, omdat ik in het sociale meer leefde vanuit mijn verwachtingen dan vanuit mijn voelend zelf. In mijn studiemateriaal Geïllustreerde encyclopedie van tra­ditionele symbolen van J.C. Cooper keek ik bij edelsteen en kris­tal. Daar werden beelden aangedragen waar ik al lange tijd naar zocht, zoals: edelstenen symboliseren, als ze worden bewaakt door serpenten, draken of monsters, de verborgen schatten van kennis en waarheid, maar ook profane liefde en vergankelijke rijkdommen. “Ja,” zei mijn ziel “die verborgen schatten van ken­nis en waarheid, daar hunker ik naar, die wilde ik wel zoeken en vinden.” Bij kristal vond ik de symbolische betekenis: zuiverheid; spirituele perfectie en kennis, de zelf lichtgevende. Ik leefde vanuit het esoterische Christendom, met die Zelf Lichtgevende als voorbeeld.

Mijn scriptie voor mijn studie theologie ging over identiteit­sontwikkeling: naar welk beeld ontwikkelt iemand zijn of haar identiteit? Na mijn jeugdwijding bij de Christengemeenschap in Zeist heb ik het nieuwe testament gelezen; dat sprak mij enorm aan. De vraag “Hoe kunt gij uit geloof leven, als gij uw waardig­heid aan elkander wilt ontlenen en de waardigheid die van de Al-ene God komt, niet zoekt?” kwam ik hierin tegen. Het ver­telt mij over de verticale relatie van de mens met “ik noem het gewoon God” en de horizontale relatie van mens tot mens. Het thema van mijn eindwerkstuk voor de twaalfde klas Vrije School Zeist betrof de wereld van de engelen; er ging een hemel voor me open in het hier en nu. Dat wekte in mij het verlangen deze verticale relatie met het goddelijke verder te onderzoeken.

Kristallen gaan over helder worden, een geestelijk mens zijn, in spiritueel maar ook in dagelijks opzicht. Daar was ik naar op zoek; dat was waar die stille kristallen en edelstenen over vertel­den. Ik kon de edelsteenwinkel kiezen omdat ik via een abstract begrip hun inhoud zag. En mijn ziel herkende de winkel als pas­send bij mijn pad. Ik nam een aantal dagen de tijd om te voe­len of ik ja kon zeggen vanuit mijn eigen ik. Daar ervoer ik een vreugde, stilte en passie voor de kristalwereld. Maar voelde ik de kristalenergie toen al? Nee, ik voelde die niet bewust met mijn lichaam. Ik wist van dat verfijnde voelen van kristallen niets af.

Gevoel

Drie weken voor dat ik werd geboren waren mijn ouders op vakantie. Ze bezochten de kathedraal van Chartres en daar­na reisden ze naar Idar Oberstein. Met mijn theologiestudie bezocht ik zelf Chartres en met mijn tweede partner reizen we nu regelmatig naar het oude edelsteenhandelscentrum van Europa. Een van de eerste hangers die ik voor mezelf uitzocht, was de donkerroze rhodoniet. Ik koos hem omdat hij mij aansprak. Per­soonlijk leefde ik in een destructieve relatie. Ik had geen idee dat ik mijn trauma levend hield door te blijven volhouden dat ik met hem samen wilde leven. Daarin voelde ik niet, ik was bevroren en angstig. Ik droeg die rhodoniethanger gedurende een langere periode. Rhodoniet helpt gezond te worden, helpt te genezen door te vergeven. Achteraf gezien, met het inzicht van nu, begrijp ik mijn onbewuste intuïtieve keuze heel goed. Jaren later na een inbraak, waardoor ik mij wezenloos schrok, koos ik weloverwogen weer rhodoniet, om daarvan edelsteenwater te maken. Dat zou mij helpen over de schrik heen te komen. Ik leg­de deze stenen in een kan water en dronk er veel van. Ik voelde mij weer zakken in mijn lijf. Ik was er weer. De rhodoniet hielp mij te incarneren.

Volgens mij leven we in een tijd, waarin we door beter te gaan voelen, beter leren reflecteren, betere keuzes maken en gezonder worden. We gaan ons meer heel voelen. De ontmoetingen in mijn leven vertelden mij wat ik niet voelen kon. De edelstenen spiegelen mij, dat we vanbinnen schitteren. Aan kinderen in de winkel zie ik dat goed: ze worden zo ontzettend blij van kristallen. Alsof ze een vriend ontmoeten, die ze goed kennen maar lange tijd niet gezien hebben. Ze voelen zich helemaal gelukkig – levende vreugde.

Werking

Het is niet zo dat we de informatie over edelstenen uit allerlei boekjes moeten geloven. Klakkeloos geloven is uit de mode. We mogen wel open staan om onze eigen fijne zintuigen te gaan voelen, het lichaamsbewustzijn te vergroten en dan zelfstandig waar te nemen hoe het ene kristal anders voelt dan het andere kristal. De ene persoon voelt mega-goed en exact, wauw, en een andere persoon heeft dat niet. Hè jammer. Iedereen gaat zijn of haar pad, maar de emotionele triggers blijven komen, zolang ze geen aandacht krijgen en geïntegreerd worden. Het kan ook zijn dat we door mentale overtuigingen vastzitten, geen innerlijke ruimte ervaren om ruimer te denken en te voelen. Edelstenen kunnen daarbij helpen, maar ze nemen je processen niet over. Wel kunnen ze je als goede helpers verder brengen.

Toen ik ter ondersteuning ook edelsteenwaters wilde gaan pro­beren, koos ik de groene jaspis heliotroop. Een steen voor immu­niteitsbescherming, las ik in mijn boek. Mijn gezinsleden en ik dronken elke avond één glas heliotroopwater; we werden die winter allemaal niet ziek; maar ook was na drie maanden mijn kalknagel verdwenen. Meerdere mensen probeerden dit na mijn verhaal en ook daar verdween hun geduchte kalknagel. Wat werkt is een stukje informatie dat de edelsteen aandraagt. Waar­bij ze zegt: doe maar rustig aan, wordt maar gezond, neem de tijd, hou van jezelf. Het is de stem van moeder aarde, die je helpt om te ontspannen en naar je natuurlijke zijnstoestand van evenwicht en inzicht toe te groeien door spanningen en verkeerde, of ver­starde denkbeelden los te laten. Het vraagt tijd om te luisteren, te voelen, te ontvangen. Het is deze trilling van licht van de edel­steen die tot diep in ons doordringt. Het is heel fijne doeltreffen­de lichtinformatie, die doordringt in ons fysiek lichaam, in ons ether- en astraallichaam en waaraan ons spiritueel lichaam zich laaft. Het is als voeding voor de vier lagen van ons zijn.

Edelstenen ondersteunen onze groei naar onze toekomstige blauwdruk, dat is wat ik denk. Ze versterken de verticale relatie die de mens heeft met de aarde en de kosmos. Ik zie de mens als de geliefde, als het hart van de schepping, kind van moeder Aarde en Vader Hemel. Nu denk ik dat de mens deze verticale relatie opnieuw aan het verdiepen is om haar identiteit te ont­wikkelen naar haar onbewuste blauwdruk. Naar die zuiverheid en puurheid en liefde waar we naar zoeken in het horizontale, maar die we vinden als we door onze eigen duisternissen heen gaan en onze verticale relatie herstellen of verdiepen.

Edelstenen zijn ontstaan door zuivering, een vast worden, een omsmelten en een weer zuiverder vast-worden. Dit is een rit­misch gebeuren. Sommige edelstenen ontstaan uit de dampen van afkoelend graniet in de hoge pegmatietdrusen, de holten waarin granitische dampen zich verzamelden. Door zeer lang­zame afkoeling hadden de minerale oplossingen tijd om uit te groeien tot schitterende kristallen. Daarover is deze zomer een tentoonstelling te zien in de keuken en cursusruimte van Kar­bonkel. Daar kun je met je voeten in de zwarte toermalijn staan. Oog in oog met aquamarijn of liggend tussen bergkristal. Laat de ervaring bij je binnenkomen en voel wat de edelstenen bij je aanraken om je te dragen naar het licht.

17 juni tot en met 17 augustus: Lustrum-tentoonstelling Het stralende kristal 40 jaar Edelsteenwinkel Karbonkel, Steynlaan 28, Zeist, met kristallen uit de collec­tie van Frank Teichmann en oliepastels van Wendela Copijn.

Dit artikel verscheen in Motief 283 van juni 2024

Bekijk ook

Lievegoed_-_bijgesneden Stralend kristal. De helende kracht van stenen - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Lievegoed zal veerkracht moeten tonen
220px-Ita_Wegman_1899 Stralend kristal. De helende kracht van stenen - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Rehabilitatie van Elisabeth Vreede en Ita Wegman
Goetheanum Stralend kristal. De helende kracht van stenen - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Vereniging: bevragen en bewegen?