default-header Motief 266, oktober 2022 - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Motief 266, oktober 2022

Het Nieuwe Goud

Op zaterdag 3 september, een stralende dag, vond in Antropia het symposium ‘Het Nieuwe Goud’ plaats. De organisatie lag bij vertegenwoordigers van de AViN, Stichting Rozenkruis en de Theosofische Vereniging. De intentie was om vanuit deze bewegingen muren te slechten van het materialistische denken en een brug te slaan naar mensen die niet tot een stroming behoren, maar wel op zoek zijn naar een geestelijk perspectief. De organisaties wilden niet zichzelf promoten, maar mensen bemoedigen op hun eigen weg. De kaarten waren uitverkocht. Blijkbaar voorzag dit initiatief en deze openheid in een behoefte. Vanaf het begin van de dag tot aan het eind was er een positieve, open, verwachtingsvolle stemming. Als je rondkeek in de pauzes, zag je overal mensen belangstellend met elkaar in gesprek.

De ochtend begon met een welkom door Hannie te Grotenhuis en Pim Blomaard. Zij lichtten toe dat het uitgangspunt niet was om elkaar te overtuigen, maar om het nieuwe goud te vinden dat kan ontstaan als we bereid zijn om vragen te stellen, zonder meteen antwoorden te willen geven. Gia van den Akker liet iedereen in beweging komen. En vervolgens sprak Klaas van Egmond over wat deze tijd, met al zijn crises, van ons vraagt: om in het midden te staan van het Keltisch kruis dat het geestelijke en het aardse verticaal en het individuele en het gemeenschappelijke horizontaal verbindt. Wanneer we uit dat midden raken en in de eenzijdigheid terecht komen, dan kan het kwaad toeslaan. Met prachtige cello- en pianomuziek konden deze woorden bezinken en ontstond een luisterende houding voor de volgende bijdrage van Wendelijn van den Brul. Zij sprak over onze ‘marmeren gedachten’ en ons ‘ijzeren gelijk’, dat we los moeten laten, willen we het goud in de ander vinden.

Na deze opening kon elke deelnemer meedoen aan twee werkgroepen. Van wat ik zo hoorde en zelf meemaakte, ontstonden daar mooie gesprekken. In de werkgroep over de Apocalyps keken we naar een beeld van de Maria met het kind in de zon, onder haar voeten de maan en de overwonnen draak. Dat was voor mij een parel van deze dag. Ik beleefde een gezamenlijkheid in het gevoel voor de nood van deze tijd en in het zien van de urgentie van een spiritualisering van het denken. Met een panel werd de dag afgesloten.

Wanneer de wens naar voren komt tot een vervolg, dan zullen leden van de AViN worden uitgenodigd voor een dialoog, om met elkaar tot afstemming te komen hoe zo’n vervolg zinvol kan zijn.

Anselma Remmers