default-header Motief 272, mei 2023 - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Motief 272, mei 2023

Waarde van antroposofie

Op 30 maart, daags voor de grote jaarvergadering, werd in het Goetheanum aandacht gegeven aan het overlijden van Rudolf Steiner, dit jaar 98 jaar geleden. Een drietal mensen was gevraagd iets te vertellen over de invloed van Rudolf Steiner en de antroposofie in hun leven. Ook mij was die vraag gesteld.

Toen ik ter voorbereiding hier over nadacht begon het me te duizelen… die invloed is enorm, niet te meten en alom aanwe­zig. In vol bewustzijn is die invloed begonnen tijdens mijn stu­die en daarna gebleven in het werk. De omgang met kinderen, ouders en collega’s in de scholen waar ik werkte was ermee doordesemd, net als de opvoeding van onze eigen kinderen met alle keuzes die daarmee gepaard gaan; de vondsten in het atelierwerk als beeldhouwer en natuurlijk in het werk voor de vereniging, als lid van de secties en als bestuurslid. Overal is die werkzaamheid merkbaar, ja, leidend. En dan natuurlijk in mijn persoonlijke leven, in scholingsweg, mijn denken, beleven, mijn dagritme. Daar is het al niet anders, van het grote tot in het klei­ne. Enorm. In gesprekken met andere mensen in de vereniging bleek het bij hen al niet anders te zijn.

Mede daardoor kwam de vraag bij me op: hoe kan ik mijn dank­baarheid voor die richtinggevende invloed gestalte geven, wat kan ik ondersteunend doen? En zo kwam de profane gedachte bij me op: “Wat is me de antroposofie per dag eigenlijk waard, uitgedrukt in euro’s?” Is dat drie euro, vijf, een tientje…? Ik voel meteen dat het helemaal niet in geld uit te drukken is, maar toch… de waarde van een kop koffie? Daarvan drink ik er min­stens vier per dag!

Ook wij stevenen af op onze jaarvergadering, daarover leest u verderop meer. Daar zal het mede gaan over de financiën en dus ook over de ledenbijdrage. Het bestuur heeft ervoor gekozen die bijdrage minimaal te stellen: dertig euro per jaar ter dekking van de kosten voor Motief. Alle andere bijdragen laten we over aan uw eigen initiatief: wat is de antroposofie me waard? Wat schenk ik ten behoeve van het voortbestaan en de verdere ont­wikkeling van de antroposofie in Nederland en de rest van de wereld? Om de Nederlandse vereniging ‘draaiende’ te houden (en bij te dragen in het bestaan van het Goetheanum) is per lid per jaar gemiddeld 300 euro nodig; dat is nog niet een euro per dag… Om het werk voor veel anderen in de wereld te ondersteu­nen is een meervoud daarvan nodig. Twee, drie kopjes koffie?

Rik ten Cate