default-header Motief 275, september 2023 - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Motief 275, september 2023

Het algemeen menselijke

Van 27 september tot en met 1 oktober vindt in het Goethea­num de Wereldconferentie plaats: Reshaping a World Movement. Dit is honderd jaar na de Kerstconferentie waarin Rudolf Steiner vormgaf aan de vernieuwing die hij in het tijdsgewricht van toen en in de Antroposofische Vereniging als noodzakelijk ervaarde.

Welke vernieuwingsnoodzaken ervaren we nu? Dat ‘we’ is niet zo’n makkelijk iets … Ik kan wel zeggen wat ik als wezenlijk zie: als Rudolf Steiner nu zou leven welk werkgebied zou hij ontwik­kelen? Ik vermoed dat het gebied van het algemeen menselijke, het gebied van je bewustzijn mens te zijn, je ontwikkeling en bedoeling als mens en mede mens, een heel belangrijk werk­gebied is. Een innerlijk en uiterlijk werkgebied, existentieel in deze tijd van enorme economische belangen, van sociale vraagstukken – ook tussen mens en natuur – en van kritieke ont­wikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Een werkgebied waarop zovele mensen zoekend én actief zijn. Een gebied waar antroposofie zoveel aan bij draagt vanuit biogra­fisch werk, scholingsactiviteiten, menskunde, de Esoterische Cyclus, karmawerk, meditatie; het hele werkgebied van de alge­mene sectie.

Ik wil dan ook graag initiatieven, cursussen, activiteiten vanuit antroposofie met betrekking tot het algemeen menselijke, ver­binden en vindbaar maken voor de vele mensen die zoeken naar innerlijke ontwikkeling, naar visie op mens zijn, naar bedoeling, naar meditatie en daardoorheen naar een toegang tot de gees­telijke, wezenlijke feiten van mens en wereld. En ik wil graag meer samenwerken met anderen buiten de antroposofische beweging die een verwante betekenis in de wereld willen heb­ben. Dat is iets wat ik belangrijk vind en waarvoor ik me inzet. Hoe is dat voor jou? Welk verlangen, welk initiatief leeft er bij jou ten aanzien van antroposofie voor de komende tijd? En dan, heel spannend, hoe vinden we wat we samen wezenlijk vinden voor de toekomst? Hoe komt de antroposofische verenigende beweging door alle persoonlijke ideeën en initiatieven tot een gezamenlijke vernieuwingsimpuls?

Met een internationale groep bereiden we een thema-forum voor de Wereldconferentie voor: over meditatie. We vatten dat vaak als individuele weg op. Maar moeten we – daarnaast – niet meer gaan werken aan meditatief gesprek en gezamenlijk meditatief onderzoek ten behoeve van deze vernieuwing? Deze impuls die niemand in z’n eentje kan vinden maar die zich mis­schien kan openbaren als we er samen, meditatief zoekend, aan werken. Samen met de kring in de Wereldconferentie en – tegelij­kertijd – in al onze eigen kringen. Opdat goed worde.

Clarine Campagne