default-header Motief 280, maart 2024 - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Motief 280, maart 2024

Ligt de waarheid in het midden?

De laatste weken werd ik vaker geconfronteerd met harde con­clusies. Ik wil geen eelt op mijn ziel kweken en probeer ze inner­lijk welkom te heten. Al moet ik dan vaak mijn emotie omsme­den tot een positieve benadering van het andere perspectief. Het lastige daarbij is dat veel onwrikbare conclusies elkaar tegenspreken. De een zegt mij bijvoorbeeld dat het artikel over de Twin Towers (Motief 279) de antroposofie geweld aandoet. De ander dat iemand met zo’n artikel eindelijk kan zeggen wat eerder niet gezegd mocht worden. Is hier een midden?

Wat betekent het dat we een maximaal open vereniging willen zijn? Toch wel dat (nieuwe) leden alleen al door hun interesse in antroposofie welkom zijn, dat zij geen antroposofische ideeën op voorhand hoeven aan te nemen, en dat zij cultureel en maat­schappelijk in allerlei richtingen kunnen denken en doen. Soms zoeken wij voor onze eigen opvatting bevestiging in Steiners voordrachten. Sommigen willen dat delen met andere leden, bij­voorbeeld via Motief.

Als lezer sta je dan soms versteld. Hoe kan iemand dit opschrij­ven! Maar er zijn toch altijd meerdere perspectieven waarvan je kunt leren? Verdraagzaamheid hoort toch bij onze vereniging?

Als schrijver sta je soms ook versteld. Hoe kan iemand mijn stuk afwijzen? Maar heb ik mij wel ingeleefd in de ontvangers? Inle­ving hoort bij onze vereniging. Kan ik de sluimerende angsten, afkeer en vertwijfeling in andermans ziel meenemen in mijn manier van schrijven? Of is de lezer slechts object van mijn mis­sie? Anderen willen overtuigen haalt kwade krachten binnen.

Geschreven teksten zijn hard en onbeweeglijk. Als er harde con­clusies worden getrokken die een open zenuw raken, roept de ene tekst de andere op. Als de schrijver zich beperkt tot eigen waarne­mingen en ervaringen en zijn innerlijk proces met de lezer deelt, versterkt dat de kans op dialoog. Nog beter is het om met elkaar mondeling in gesprek te gaan en dan anderen te berichten hoe dit gesprek tot een dialoog werd. Dat werkt integrerend voor ieder­een. We hebben een soort dialoog-huis nodig; daar wordt nu aan gewerkt. Welkom op de ledenvergadering van 18 mei!

Mondelinge uitwisseling in een brede diverse groep mensen die gericht is op dialoog vormt het begin van hedendaagse wijs­heid. Rekening houden met wat in mensen leeft, wat gehoord en ontvangen kan worden, is de leidraad van alle wijzen. Wijsheid zoekt het juiste communicatiemiddel, het passende midden en het goede moment.

Pim Blomaard