default-header Het memorandum van Frankfurt: Rudolf Steiner en het thema racisme - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Het memorandum van Frankfurt: Rudolf Steiner en het thema racisme

24 juni, 2021

Het memorandum van Frankfurt ontstond in 2008 in Duitsland als compacte stellingname vanuit antroposofische hoek rond het controversiële onderwerp Rudolf Steiner en het thema racisme. Initiatiefnemers waren Ramon Brüll en dr. Jens Heisterkamp van maandblad Info3 en de gelijknamige uitgeverij.

De bewering dat Rudolf Steiner (1861-1925), de initiator van de antroposofie, een racist was of racistische opvattingen huldigde, valt steeds weer in kritische publicaties of in de media te vernemen. Daarbij wordt vaak tegelijkertijd de antroposofie als spirituele of maatschappelijke stroming ter discussie gesteld.

Een goede discussie tussen betrokkenen en geïnteresseerden vindt nauwelijks plaats, fundamentalistische emoties zitten deze al gauw in de weg. Er is dringend een debat nodig dat nuchter en zakelijk wordt gevoerd. Hiertoe dient Het memorandum van Frankfurt.

Niet alleen geven in Duitsland veel Waldorfscholen en andere antroposofische instellingen in voorkomend geval dit memorandum aan geïnteresseerden te lezen, ook is de tekst vertaald in het Engels, Frans, Spaans en Nederlands – op initiatief van antroposofen en medewerkers van vrije- ofwel Steinerscholen in de landen waar deze talen gesproken worden: klik hier.

In 2020 verscheen de derde druk van de papieren uitgave. In juni 2021 is het memorandum online van een nieuw, geactualiseerd voorwoord voorzien.

Klik hier voor de Nederlandse versie van Het memorandum van Frankfurt.

In de Duitse taal is een speciale website ontstaan die ingaat op de kritiek inzake antroposofie en racisme en antisemitisme. Deze website biedt informatie, achtergronden en stellingnames: klik hier.

Bekijk ook

Rudolf_Steiner_62 Het memorandum van Frankfurt: Rudolf Steiner en het thema racisme - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Onderzoek ‘Antroposofie en het vraagstuk van de rassen’
Steiner_50a Het memorandum van Frankfurt: Rudolf Steiner en het thema racisme - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Het memorandum van Frankfurt: Rudolf Steiner en het thema racisme
Goetheanum_-_P7200307_-_tweede_detailversie Het memorandum van Frankfurt: Rudolf Steiner en het thema racisme - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland
Statement Antroposofie en racisme