default-header Motief van... Eveline Clignett - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Motief van... Eveline Clignett

Wie online zoekt naar vrijeschoolonderwijs of opvoeden vanuit de antroposofie komt al gauw terecht bij de blogs van oud-vrijescholier, vrijeschoolmoeder en -juf Eveline Clignett (38). Met haar blog, sociale media-accounts, podcasts en YouTube-tutorials is ze overal te vinden in het digitale antroposofische landschap. “Een handige manier om veel mensen te bereiken en om te delen over een leven geïnspireerd door de antroposofie.”

Tekst: Cisly Burcksen

Hoogzwanger was ze toen ze negen jaar geleden naar Duitsland verhuisde. Daar werd haar (Duitse) man kostwinner en zij thuisblijfmoeder. “Het was een heel bewuste en modern-feministische keus om de eerste jaren thuis te blijven voor de opvoeding van de kinderen,” vertelt Eveline. Maar fulltime moederschap was niet genoeg ... haar hoofd zat vol ideeën en ze begon met het maken van seizoentafelpopjes. “Die verkocht ik via een website. Om te zorgen dat daarop bezoekers kwamen, schreef ik blogs over jaarfeesten. Die deelde ik dan op mijn socials. De popjes verdwenen en de focus van mijn website verschoof uiteindelijk naar het schrijven over ouderschap.” Als thuismoeder heb je elke dag mammadag, en daarom noemde ze haar blog Everyday Mommyday. Om de vrijeschoolse zaken uit te leggen die daarbij naar boven kwamen, ontstond Waldorf Inspiration. Inmiddels zijn er onder die noemer ook podcasts op Spotify en filmpjes op YouTube te vinden.

Haat-liefdeverhouding

Eveline is dus online enorm actief, maar desondanks voedt ze haar kinderen zeer minimalistisch op wat digitale media betreft. “Ik heb er eigenlijk een haat-liefdeverhouding mee. Het is een eenvoudige manier om een grote groep mensen te bereiken, maar ik heb een hekel aan de oppervlakkigheid,” legt ze uit. “Op sociale media wordt antroposofie makkelijk gereduceerd tot houten speelgoed en wollen rompertjes. Niets mis mee, maar ik wil laten zien dat er meer is; de achtergrond van het vrijeschoolonderwijs op een eenvoudige manier uitleggen. Jonge ouders pakken tegenwoordig niet gauw meer een boek, maar hebben behoefte aan korte, beeldende informatie. Met mijn blogs en filmpjes kan ik aan die behoefte tegemoetkomen.”

Ze begon te bloggen uit liefhebberij, maar na tweeënhalf jaar was het een fulltime baan geworden. Maar hoe kun je daar nu daadwerkelijk iets mee verdienen? Eveline merkte dat veel van haar content gebruikt werd in cursussen en in schoolkranten en dacht toen: “Dat kan ik zelf ook!” Eind december 2020 startte ze Whatsappgroepen rond de Heilige Nachtenperiode. “Dat was een beetje door corona gedreven: mensen willen graag dingen samen doen en dat kon op deze manier.” Deze herfst startte ze met online kunst- en creatieve cursussen, maar ook een écht festival waar fysieke ontmoetingen kunnen plaatsvinden zit in de pijplijn. “Dat moet een jaarlijks terugkerend festijn worden, met een extra groot feest in 2023 als we 100 jaar vrijeschoolonderwijs in Nederland vieren.”

Ander soort discussies

De antroposofie is een grote inspiratiebron voor haar. “Ik groeide op in een antroposofisch nest; mijn ouders kenden elkaar al van de vrijeschool. Antroposofie gaat over ontwikkeling – de ontwikkelingsweg van mij persoonlijk, maar ook die van al ons mensen samen. Antroposofie hoort niet één mens toe, maar behelst de wijsheid van ons allemaal in verbondenheid met de geestelijke wereld. Ik lees graag boeken van Steiner om mij te laten inspireren, maar levende antroposofie vind ik in de wereld om mij heen.” Ook haar kinderen inspireren haar enorm: “Kinderen krijgen is les 1 voor persoonlijke ontwikkeling. Ze staan dichter bij de geestelijke wijsheid dan volwassenen en inspireren je om een beter mens te willen zijn.” Gaandeweg breidt Eveline haar activiteiten nog verder uit: “Ik ben een boek aan het schrijven en met het Vrijeschoolfestival dat in juni 2022 zal plaatsvinden, voeg ik een verbindend en verdiepend element toe aan mijn activiteiten. De antroposofie schreeuwt om nieuwe aandacht en moet weg uit de ‘oudemannendiscussieclubsfeer’. Door op een open minded en vrolijke manier mijn steentje bij te dragen, hoop ik een ander soort discussies te stimuleren.”

Eveline’s blogs volgen? Kijk op everydaymommyday.com

Dit artikel verscheen in Motief 257 van november 2021.

Bekijk ook het motief van

Motief van… Florian Bonte
Motief van… Jaap van Rijswijk
Motief van… Pauline ten Böhmer
Motief van… Felix de Bont
Motief van... Romy Rockx 
Motief van... Peter Evers
Motief van... Lot Bouwes
Motief van... Eveline Clignett
Motief van Susannah van Asch-Yasuda
Motief van Wouter Modderkolk
Motief van Theo Zimmermann
Motief van Antoon van Hooft
Motief van Gia van den Akker
Motief van Mariska Verhulst
Motief van Yoeri Boschma
Motief van Immanuel Baan
Motief van Myra Ida van der Veen
Motief van Eva van der Weij
Motief van Jurian Manche
Motief van Chiara Tinselboer
Motief van Miranda Teeuwen
Motief van Jos van der Marel
Motief van Marthy Hecker
Motief van Maaike Honig
Motief van Anna van der Want
Motief van Jorrit van Eeten