default-header Motief van Jos van der Marel - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Motief van Jos van der Marel

Het uurwerk laten draaien

Wie als kind graag in bomen klom, kan zich vast nog wel her­inneren hoeveel vrijheid dat gaf. Of hoe spannend het was als je nét iets hoger klom dan je eigenlijk durfde; wat een avon­tuur! Boomkliminstructeur en coach Jos van der Marel, oftewel Boombaard, begeleidt mensen die dit avontuur willen inzetten voor hun persoonlijke ontwikkeling. “Niets is zo spiritueel als een schep in de grond steken en een gat graven. De weerbarstig­heid van de natuur is één grote wilskrachtuitdaging,” stelt hij.

Tekst: Cisly Burcksen
Beeld: Edwin Barendse

In het tuindersgezin waar hij opgroeide tussen de paarden en schapen was de weerbarstige natuur altijd aanwezig. “Je moest er altijd rekening mee houden. Nooit zomaar een raam open lat­en staan bijvoorbeeld,” herinnert Jos (50) zich. Als kind klom hij al graag in bomen en als student was hij veel in de klimhal te vinden. Later werd ook zijn dochter enthousiast voor de klims­port en trok hij er met zijn gezin op uit om te klimmen in hoog alpinegebied. In de loop der jaren werkte hij als docent metaal­bewerking, lasinstructuur, (trainings)acteur en coach, maar de voeling met de natuur is altijd gebleven. In een stuk bos in Maas­land combineert hij dit met zijn jarenlange ervaring als docent en coach tijdens zijn boomklimtrainingen. “Boomklimmen doet een appèl op alle drie de wezensdelen van een mens,” legt hij uit. “Het lichaam wordt aangesproken op bijvoorbeeld uithoud­ingsvermogen en souplesse, de geest door het spel met touwen en krachten en de ziel doordat de boom je contact laat maken met jezelf en de natuur als geheel.”

Ontmaskeren

Het is een avontuur op grote hoogte, gezekerd en wel. Een ervaring die niet alleen spannend is, maar ook therapeutisch kan werken. “Natuurlijk om mensen van hun hoogtevrees af te helpen, maar daarin zit niet de uitdaging,” vertelt Jos. “Wat veel interessanter is, is het psychomotorische effect van het klimmen. Het is een flinke fysieke inspanning, en op zo’n grote hoogte toch potentieel gevaarlijk. Dat kost zoveel energie dat mensen hun masker laten vallen, als ze niet dichtslaan tenmin­ste. Ook de rustgevende werking van de boomkroon speelt daarin mee. Dit alles zorgt ervoor dat je bovenin een boom een ander gesprek hebt dan beneden. Je komt dan bij de kern van iemands wezen en kunt dan bijvoorbeeld een probleem uitnodi­gen, zodat het opgelost kan worden.” Vaak combineert hij zijn boomklimtherapie met houthakworkshops, waarin wilskracht en het richten van je aandacht eveneens essentieel zijn. “Als het lukt om je wilskracht te sturen, dan kom je tot datgene waarvoor je naar de aarde bent gekomen om te doen.”

Tandwieltjes

Als coach haalt Jos inspiratie uit verschillende spirituele strom­ingen, onder andere de antroposofie. Hij kwam ermee in contact toen hij een (reguliere) lerarenopleiding volgde. “Ik was toen wat dingen voor mezelf aan het opschrijven, maar kwam erach­ter dat Steiner dat veel beter had gedaan dan ikzelf,” herinnert hij zich. Later gingen zijn kinderen naar de Delfste vrijeschool, waar hij zich als vader actief inzette en onder andere betrokken was bij de oprichting van de bovenbouw van de vrijeschool in Delft. In zijn coachingssessies werkt hij veel met de tempera­mentenleer, waarin hij ook lesgaf op de Ouderacademie. “Je bent met een missie op aarde, en daarvoor heb je precies het juiste gereedschap. Met de temperamentenleer kun je ontdekken wat je gereedschap is en waar je blij van wordt. Ik zie het universum als een een soort groot horloge met tandwieltjes, die in elkaar kunnen haken als ze de goede vorm hebben. Ik wil graag mensen helpen om hun eigen tandwieltje te zijn, met de vorm die bij ze past. Als dat eenmaal lukt, kom je in de juiste baan – je ontmoet de juiste mensen, krijgt de juiste uitdagingen... Je komt dan van­zelf op het goede spoor, net als de tandwieltjes die in elkaar val­len en beginnen te draaien. Dan begint het uurwerk te lopen.”

Meer informatie: boombaardboomklimmen.nl

Dit artikel verscheen in Motief 272 van mei 2023

Bekijk ook het motief van

Motief van… Florian Bonte
Motief van… Jaap van Rijswijk
Motief van… Pauline ten Böhmer
Motief van… Felix de Bont
Motief van... Romy Rockx 
Motief van... Peter Evers
Motief van... Lot Bouwes
Motief van... Eveline Clignett
Motief van Susannah van Asch-Yasuda
Motief van Wouter Modderkolk
Motief van Theo Zimmermann
Motief van Antoon van Hooft
Motief van Gia van den Akker
Motief van Mariska Verhulst
Motief van Yoeri Boschma
Motief van Immanuel Baan
Motief van Myra Ida van der Veen
Motief van Eva van der Weij
Motief van Jurian Manche
Motief van Chiara Tinselboer
Motief van Miranda Teeuwen
Motief van Jos van der Marel
Motief van Marthy Hecker
Motief van Maaike Honig
Motief van Anna van der Want
Motief van Jorrit van Eeten
Motief van Laura Vink
Motief van Jara van Rooij
Motief van Arne Verbrugh en Joris Zee
Motief van Quirine van Trigt
Motief van Bram van den Esker
Motief van Merel Bolding