default-header Motief van… Florian Bonte - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Motief van… Florian Bonte

Een moedige keuze ondersteunen

Dit jaar bestaat Weleda 100 jaar. Bij veel mensen bekend van de cosmetica, maar oorspronkelijk opgericht voor de productie van antroposofische medicatie. Een eeuw later zijn de geneesmiddelen nog steeds een belangrijk onderdeel van het assortiment. Wat drijft iemand bij de productie van die middelen? “Ik doe het voor de mensen die ziek zijn anders willen benaderen,” zegt Florian Bonte (32), apotheker bij Weleda in Zoetermeer.

Tekst: Cisly Burcksen
Beeld: José Westhoek

“Het beeld van de apotheker is dat je de hele dag flesjes zit te vullen, maar ik heb vooral een administratief beroep,” vertelt Florian. “Ik ben weliswaar nauw betrokken bij de praktische kant en ook is sociale interactie belangrijk, maar ik ben vooral aan het controleren, coördineren en problemen oplossen. Denk aan recepten checken, productieprotocollen nalopen, werkvoorschriften updaten, specificaties van het lab en testvoorschriften goedkeuren, en alles rondom inspecties van bijvoorbeeld onze groothandelsvergunning.”

Tussen natuur en patiënt

Florian groeide op in een antroposofisch nest in de buurt van Kortrijk (B) en doorliep de vrijeschool in Gent. In de 11e klas liep hij zijn industriële stage bij Weleda in Leuven, wat zijn interesse voor de farmacie aanwakkerde. “Toen ik een studie moest kiezen zei een maat van me: ‘Die stage vond je toch zo leuk? Waarom ga je geen farmacie studeren?’ Ik wilde graag iets doen waarin de antroposofie een rol kon spelen, en deze studie was intellectueel uitdagend. Je leert iets van scheikunde en van biologie en de interactie daartussen. Als apotheker zit je tussen de natuur en de patiënt in en ben je een soort spin in het web. Ik heb te maken met verschillende afdelingen, spreek met artsen en werk met machines.” Het idee dat je mensen helpt als apotheker stond bij zijn studiekeuze niet op de voorgrond: “Tijdens mijn stage in een openbare apotheek had ik niet echt het gevoel dat ik mensen aan het helpen was. Ik voelde me meer een soort handelaar. Sindsdien is dit aspect zwaarder gaan doorwegen.“

Genezing ligt in jezelf

Hij vindt het belangrijk om er te zijn voor de mensen die verder kijken dan de reguliere geneeskunde, en op een andere manier met ziekten willen omgaan. “Mensen die zo’n moedige keuze maken en ziekte als ontwikkeling zien in plaats van iets waar je snel van af moet; voor hén doe ik het.” Ook het samenwerken met anderen inspireert hem: collega’s binnen Weleda, maar ook artsen die de medicatie voorschrijven. “De antroposofische geneesmiddelen zijn ontstaan vanuit een verzoek van artsen. Het is heel belangrijk om bij hun vraag aan te sluiten, en dus bij die van patiënten. Daarvoor moet je flexibel zijn en goed naar elkaar kunnen luisteren.”  Ook de antroposofie in het algemeen brengt hem veel werkvreugde: “Ik kom er steeds meer achter hoe allesomvattend die is; het gaat verder dan zorg of onderwijs. Je kunt er alle kanten mee op. Het brengt me veel inzichten en relativering, waardoor ik me gesterkt voel in deze pandemietijd. Ik besef de waarde van het werk dat ik doe en de plek die ik inneem.”

Zorgen over de verkrijgbaarheid van antroposofische medicatie maakt hij zich niet. “Artsen kunnen zo’n 800 Weledamiddelen voorschrijven en patiënten vinden het handig dat ze rechtstreeks medicijnen bij ons kunnen bestellen met de Complementaire Geneesmiddelen-app. Dat ze het niet vergoed krijgen is wel minder, maar ik heb daar in mijn werk niet echt last van. Hoe je kijkt naar genezen is niet afhankelijk van of je wel of niet een bepaald middeltje kunt krijgen. Uiteindelijk ligt genezing in jezelf. Hoe je zelf in het leven staat, kan enorm bepalend zijn.”

Dit artikel verscheen in Motief, het ledenblad van de Antroposofische Vereniging in Nederland (editie mei 2021).

100 jaar Weleda in beeld: https://youtu.be/xCUJ1YM2mb8

Bekijk ook het motief van

Motief van… Florian Bonte
Motief van… Jaap van Rijswijk
Motief van… Pauline ten Böhmer
Motief van… Felix de Bont
Motief van... Romy Rockx 
Motief van... Peter Evers
Motief van... Lot Bouwes
Motief van... Eveline Clignett
Motief van Susannah van Asch-Yasuda
Motief van Wouter Modderkolk
Motief van Theo Zimmermann
Motief van Antoon van Hooft
Motief van Gia van den Akker
Motief van Mariska Verhulst
Motief van Yoeri Boschma
Motief van Immanuel Baan
Motief van Myra Ida van der Veen
Motief van Eva van der Weij
Motief van Jurian Manche
Motief van Chiara Tinselboer
Motief van Miranda Teeuwen
Motief van Jos van der Marel
Motief van Marthy Hecker
Motief van Maaike Honig
Motief van Anna van der Want
Motief van Jorrit van Eeten