default-header Motief van Quirine van Trigt - AViN - Antroposofische Vereniging in Nederland

Motief van Quirine van Trigt

Leren hoe anderen leren

Kleuters leren om zich veilig te voelen in hun lijf, maar ook col­lega’s adviseren, ouders voorlichten, stagiairs opleiden én zich­zelf scholen. Kleuterjuf Quirine van Trigt (29) doet het allemaal en deelt ook nog eens tips en ideeën op haar Instagram-account. Zo lijkt haar enthousiasme voor het vrijeschoolonderwijs een kleine kettingreactie teweeg te brengen.

Tekst: Cisly Burcksen

In haar klas probeert Quirine aan te sluiten bij de behoeften en leefwereld van de kinderen. Dat gaat verder dan het inspelen op de seizoenen en jaarfeesten: “De vrijeschoolpedagogie biedt veel ruimte voor wat je ziet in de klas. Dat inspireert me om goed naar de kinderen te kijken en op te merken waar behoefte aan is. Als ik zie dat een klas wat meer nodig heeft op het sociale gebied, doe ik wat meer kringspelen bijvoorbeeld.”

In die eerste zevenjaarsfase staat het ontdekken van je lijf centraal. Daarom probeert ze de kleuters te stimuleren om vertrouwd te raken met hun lichaam en zich er veilig in te voelen. “In deze tijd van smartphones heb je de wereld in je hand, dus dat is niet vanzelf­sprekend. Er zijn veel mensen eenzaam met zichzelf. Ik denk dat daar een grote taak ligt voor ons als mensen. Ook in ons lera­renteam probeer ik ervoor te zorgen dat wij met studiedagen op hoofd, hart en handen letten,” vertelt Quirine.

Uitdagingen

Al sinds haar eigen kleutertijd zei ze dat ze kleuterjuf wilde wor­den. “Als vierjarige stond ik blijkbaar nog heel dicht bij de gees­teswereld,” lacht ze. Alsof ze nog heel duidelijk voor ogen had met welk doel ze op aarde was gekomen. Tijdens de ambachten­periode in de derde klas sprak ze die wens opnieuw uit. “Toen ik moest uitleggen waarom, zei ik: ‘Ik wil leren hoe anderen leren’. En dat is eigenlijk nog steeds een belangrijke drijfveer.”

Vlak nadat ze afstudeerde vond ze het wel spannend om aan de slag te gaan. Dit was wat ze altijd had gewild; stel je voor dat het nu tegenviel! Gelukkig was dat niet zo, en nu ze een aantal jaar als leerkracht aan het werk is merkt ze dat het voorbereiden minder tijd kost.

Dat geeft ruimte voor nieuwe uitdagingen, zoals lesge­ven aan volwassenen. “Ik werd gevraagd voor een lezing op het Waldorf Festival en daaruit volgden mijn jaarfeestenlessen aan de Waldorf Academie in Leiden. Lesgeven aan ouders van kinde­ren uit mijn klas leek me toen nog te spannend, maar omdat het wat verder weg is van de school in Haarlem waar ik werk, durfde ik dat wel aan. Inmiddels ben ik ook in Haarlem betrokken bij ouderavonden. Dan geef ik bijvoorbeeld uitleg over kringspelen of tafelspelen. Zo blijf ik ook mezelf ontwikkelen.”

Instagram

In de loop der jaren heeft Quirine een schat aan achtergrondin­formatie, foto’s en tips over het vrijeschoolonderwijs verzameld op haar Instagram-account @Waldorfdwarf. Iedereen die geïn­teresseerd is, kan haar volgen en zich laten inspireren. “Het is begonnen als naslagwerk voor mezelf,” vertelt ze. “Toen ik ermee begon had ik een stagebegeleider die zó fantastisch was dat ik alles wilde onthouden wat ze zei. Ook werkte ik in vier verschil­lende kleuterklassen en gebruikte toen mijn Insta als een soort geheugensteuntje om te onthouden wat ik in welke klas gedaan had.”

Knutsels en mooie plaatjes zijn er genoeg te vinden op Instagram, maar Quirine gaat een stapje verder: “Ik wil ervoor zorgdragen dat er ook genoeg te vinden is over onderwerpen als vrij spel of opruimen. Als je als leerkracht zoekende bent daarin, wordt er vaak gezegd dat ‘we dat gewoon altijd zo doen’. Maar nee, je moet ergens kunnen vinden hoe je het kunt aanpakken. Een oud boekje dat nergens meer verkrijgbaar is, is dan geen bron waar je wat aan hebt. Instagram is toegankelijk, ouders en leerkrachten kunnen er makkelijk informatie vinden. Ik deel van­uit mijn enthousiasme en daardoor ontstaan ook weer veel leu­ke gesprekken met ervaren kleuterleerkrachten met wie ik kan uitwisselen.”

Dit artikel verscheen in Motief 281 van april 2024

Bekijk ook het motief van

Motief van… Florian Bonte
Motief van… Jaap van Rijswijk
Motief van… Pauline ten Böhmer
Motief van… Felix de Bont
Motief van... Romy Rockx 
Motief van... Peter Evers
Motief van... Lot Bouwes
Motief van... Eveline Clignett
Motief van Susannah van Asch-Yasuda
Motief van Wouter Modderkolk
Motief van Theo Zimmermann
Motief van Antoon van Hooft
Motief van Gia van den Akker
Motief van Mariska Verhulst
Motief van Yoeri Boschma
Motief van Immanuel Baan
Motief van Myra Ida van der Veen
Motief van Eva van der Weij
Motief van Jurian Manche
Motief van Chiara Tinselboer
Motief van Miranda Teeuwen
Motief van Jos van der Marel
Motief van Marthy Hecker
Motief van Maaike Honig
Motief van Anna van der Want
Motief van Jorrit van Eeten
Motief van Laura Vink
Motief van Jara van Rooij
Motief van Arne Verbrugh en Joris Zee
Motief van Quirine van Trigt
Motief van Bram van den Esker
Motief van Merel Bolding